1. Descrierea concursului

Concursul de eseuri cu tema „Europa Noastră” este o competiţie organizată de Asociația Eurocentrica şi Europunkt.ro, în parteneriat cu Institutul Qvorum şi Asociaţia Convergenţe Europene, cu sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Iniţiată în contextul declarării anului 2015 drept „Anul European al Dezvoltării”, competiţia are drept obiective demararea procesului de formare a unor specialişti pe teme europene de interes general şi dezvoltarea publicului preocupat de evoluţia construcţiei europene. Acestea sunt subsumate obiectivului general al Asociației Eurocentrica şi al platformei Europunkt.ro de a pune Europa în centrul politicilor publice româneşti şi de a promova România în mainstream-ul politicilor europene.

2. Condiţii de eligilitate

Concursul se adresează tinerilor sub 30 de ani, vorbitori de limbă română, din România şi de peste hotare, indiferent de cetăţenia acestora.

3. Înscrierea participanţilor

Înscrierea presupune transmiterea unui e-mail la adresa europanoastra@eurocentrica.ro, în perioada 02.02 – 15.04.2015, care trebuie să conţină:

  • în corpul mesajului: numele, prenumele, vârsta şi datele de contact (adresă, telefon, e-mail) ale concurentului, precum şi menţiunea „Am consultat regulamentul concursului şi sunt de acord cu prevederile acestuia”;
  • în ataşament: eseul în format .doc sau .docx, redactat conform indicaţiilor de la punctul 4.

E-mail-urile care vor fi transmise ulterior datei de 15.04.2015, orele 24.00, sau care nu vor respecta structura menţionată mai sus nu vor fi luate în considerare.

 4. Reguli de redactare a eseurilor

4.1 Eseurile trebuie să fie originale şi să nu fi fost publicate anterior.

4.2 Eseurile vor fi redactate în limba română, utilizarea semnelor diacritice fiind obligatorie.

4.3 Eseurile trebuie să abordeze de o manieră orientativă tema „Europa Noastră”.

4.4 Eseurile vor fi salvate ca fişiere tip .doc sau .docx, cu numele „Nume.prenume” (ex. Popescu.Ion.doc).

4.5 Eseurile trebuie să conțină între 7 500 și 10 000 de caractere (incluzând spaţiile), numărate potrivit algoritmului utilitarului Microsoft Word.

5. Calendarul concursului

02.02.2015: lansarea oficială a concursului

02.02 – 15.04.2015: perioada de înscriere

16.04 – 30.04.2015: evaluarea eseurilor

04.05.2015: publicarea listei câştigătorilor

07.05.2015: decernarea premiilor în cadrul aniversării a unui an Europunkt.ro.

 6. Procesul de evaluare

Evaluarea este realizată de un juriu compus din trei specialişti independenţi pe teme europene.

La primirea e-mail-urilor de înscriere, fiecărui eseu îi va fi atribuit un număr de ordine. Evaluatorii vor primi spre evaluare eseurile salvate doar după numărul de ordine, astfel încât numele participanţilor nu vor fi cunoscute de aceştia.

Fiecare evaluator va oferi eseurilor un punctaj. Originalitatea va fi punctată suplimentar. Punctajul final pentru fiecare eseu va fi reprezentat de media aritmetică a punctajelor date de cei trei evaluatori.

În cazul în care mai multe eseuri vor obţine acelaşi punctaj, criteriul de departajare va fi reprezentat de vârstă, concurentul cel mai tânăr clasându-se primul.

 7. Premii

Vor fi acordate următoarele premii:

  • Premiul EuroPunkt – vizită de studiu la Bruxelles și cărți de referință pe tematică UE
  • Premiul de Originalitate – vizită de studiu la Bruxelles
  • Premiul Special pentru românii din Statele Parteneriatului Estic al UE – (se acordă exclusiv tinerilor vorbitori de limbă română din state ale Parteneriatului Estic al UE: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina) – o tabletă PC.

Premiile nu sunt cumulabile.

De asemenea, eseurile primilor zece clasaţi vor fi publicate pe site-ul Europunkt.ro.

 8. Alte prevederi

8.1 Prin înscrierea în concurs, participantul declară în mod implicit că este deţinătorul drepturilor de autor asupra acestora şi îşi asumă toate consecinţele directe sau indirecte ce decurg din această calitate, precum şi din participarea la concurs.

8.2 Prin înscrierea în concurs conform procedurii stabilite de regulament, Eurocentrica şi Europunkt.ro primesc dreptul de utilizare gratuită a eseurilor pe o perioadă nelimitată, cu respectarea drepturilor de autor ale participanţilor.

8.3 Datele personale ale participanţilor sunt confidenţiale şi vor fi folosite exclusiv în vederea desfăşurării în condiţii optime a competiţiei.

 

 

 

Tags: ,

 

3 Comments

  1. […] Regulamentul complet al concursului este disponibil aici♣ […]

  2. […] Regulamentul complet al concursului este disponibil aici♣ […]

  3. […] Regulamentul complet al concursului este disponibil aici♣ […]

Lasă un comentariu