Pentru a elimina practicile abuzive care eludă regulile europene și naționale și care conduc la încălcări ale drepturilor lucrătorilor, Comisia Europeana a propus în 2016 revizuirea Directivei 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

Această propunere a adus din nou în discuţie problema diviziunii Est-Vest în Europa, care devine din ce în ce mai vizibilă atunci când ne raportăm la dimensiunea dumping-ului social în statele membre, oferindu-ne un indicator fidel pentru a înţelege tensiunile existente în spaţiul european între angajaţi şi angajatori.

Marianne Thyssen, comisar european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, analizează evoluţia dumping-ului social în spaţiul european într-un interviu acordat pentru Europunkt lui Vladimir Adrian Costea.

Marianne Thyssen

Read English version here.

Vladimir Adrian Costea: Care este evoluția înregistrată de dumpingul social în spațiul european în ultimii ani? Care sunt principalele tendințe?

Marianne Thyssen: Permiteți-mi, mai întâi, să spun că libera circulație a lucrătorilor este o libertate fundamentală pe piața noastră internă. Trebuie să promovăm valorile liberei circulații care definesc Uniunea Europeană și să subliniem beneficiile pe care le aduce pentru cetățenii noștri, pentru piețele forței de muncă și pentru societățile noastre. Ea oferă lucrătorilor oportunitatea de a scăpa de șomaj sau de a-şi găsi un loc de muncă mai bun şi îi ajută pe angajatori să acopere lipsa forței de muncă și de calificare, îmbunătățind, în general, modul în care funcționează piața forței de muncă.

Pentru aceasta avem nevoie de reguli clare, corecte și aplicate pe teren. Acest aspect nu este întotdeauna valabil pentru zilele noastre – există loc de îmbunătățire. Nu-mi place să folosesc termenul de dumping social, deoarece acest lucru nu este definit nicăieri. Aceasta poate avea loc în diferite forme, în diferite sectoare. Este vorba despre practici abuzive care eludează regulile europene și naționale și care conduc la încălcări ale drepturilor lucrătorilor. Nu poate fi loc pentru acest lucru dacă dorim să menținem încrederea cetățenilor și a întreprinderilor noastre într-o piață internă echitabilă.

Care sunt efectele dumpingului social în statele membre ale UE? Care sunt statele cele mai afectate de acest fenomen?

Este rău pentru toată lumea, deoarece reduce toate drepturile lucrătorilor într-o “cursă spre dereglementare”. Lucrătorii implicați suferă de condiții proaste de muncă în cazul în care companiile aplică practici de muncă inechitabile. Dacă vrem să păstrăm sprijinul cetățenilor noștri pentru o Europă echitabilă, competitivă și socială, trebuie să acționăm. Din acest motiv, am prezentat o propunere foarte echilibrată, care va crea condiții de concurență echitabile pentru concurența întreprinderilor, va spori protecția lucrătorilor și va crește claritatea juridică. În același timp, propunerea protejează libertatea de a presta servicii, care rămâne o piatră de temelie a pieței interne.

Care sunt măsurile pe care Uniunea Europeană le-a implementat pentru a reduce amploarea dumpingului social?

Anul trecut am propus o revizuire a normelor UE privind detașarea lucrătorilor. Scopul este să se asigure că lucrătorii detașați care desfășoară aceeași muncă în același loc cu lucrătorii locali sunt remunerați în același mod. Vreau să facilitez detașarea lucrătorilor într-un climat de concurență loială și respect pentru drepturile lucrătorilor. Aceasta înseamnă că trebuie să asigurăm condiții salariale corecte și condiții de egalitate între detașarea și companiile locale din țara gazdă.

De asemenea, am propus revizuirea normelor UE privind coordonarea securității sociale pentru lucrătorii detașați. Vrem să oferim autorităților naționale instrumente mai bune pentru a verifica statutul de securitate socială al acestor lucrători și a stabili proceduri mai clare pentru a aborda practicile potențial de abuz. De exemplu, țările expeditoare vor avea termene mai clare pentru a răspunde unei solicitări din partea unei țări gazdă de a verifica documentele de securitate socială ale unui lucrător detașat și, de asemenea, vor trebui să garanteze corectitudinea acestor documente.

Am înființat, de asemenea, o Platformă europeană pentru combaterea muncii nedeclarate. Aceasta promovează cooperarea între statele membre și stimulează o mai bună aplicare a legii pentru a reduce munca nedeclarată și pentru a îmbunătăți condițiile de muncă.

Care au fost principalele obstacole care au împiedicat punerea în aplicare efectivă a acestor măsuri?

Negocierile privind propunerile mele sunt în curs de desfășurare în Consiliu și în Parlamentul European. Cred că progresele înregistrate până acum au demonstrat că există posibilități pentru un acord politic și sunt convins că o soluție va fi găsită în curând.

În ce măsură există în UE un decalaj de dezvoltare între statele occidentale și cele din Europa de Est?

Din 1996, situația pe piața economică și pe piața muncii din Uniunea Europeană s-a schimbat considerabil. În ultimele două decenii, piața unică a crescut, iar diferențele salariale au crescut. În prezent, diferența de dezvoltare dintre statele membre din Europa de Est și cea occidentală se micșorează. Convergența pare să continue, ceea ce înseamnă că statele membre se apropie unul de celălalt. În multe țări din Europa de Est, economia crește mai repede decât în ​​majoritatea țărilor din UE, și același lucru se poate spune și despre salarii.

Care sunt măsurile pe care le considerați necesare pentru a reduce în mod eficient amploarea dumpingului social în spațiul european?

Propunerile mele de actualizare a normelor UE privind lucrătorii detașați și coordonarea securității sociale oferă statelor membre instrumente mai puternice de combatere a dumpingului social sau a abuzurilor. Scopul final este acela de a crea condiții de concurență echitabile pentru companiile din întreaga Europă și condiții de muncă echitabile pentru toți lucrătorii europeni, indiferent dacă lucrează peste granițe sau la nivel local. Odată adoptate, statele membre sunt responsabile de punerea corespunzătoare în aplicare a normelor UE. Nu putem câștiga lupta împotriva dumpingului social decât dacă ne unim forțele la toate nivelurile, inclusiv cu partenerii sociali care joacă un rol crucial pe teren.

Lucrători detaşaţi în UE

Marianne Thyssen

 

Tags: , , ,