Monumentele antice de la Cetatea Noviodunum din Isaccea, județul Tulcea, vor fi conservate, restaurate și mai bine puse în valoare pentru publicul larg în cadrul unui proiect desfășurat cu fonduri de peste 300.000 lei oferite de Primăria orașului Isaccea și Institutul Național al Patrimoniului. Proiectul intitulat „Restaurare și punere în valoare a monumentului istoric Cetatea Noviodunum”, care mai numără printre parteneri și Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” din Tulcea și Asociația Pro Noviodunum, are ca termen de finalizare jumătatea lunii decembrie a anului 2020.

Inf. 880 - Noviodunum

Vedere aeriană asupra câtorva dintre vestigiile cetății Noviodunum

Sursa foto: Facebook/ Asociația Pro Noviodunum

Proiectul are două obiective generale, cel de conservare – restaurare și cel de interpretare și prezentare. Astfel, primul obiectiv este cel al conservării, al asigurării transmiterii monumentului către generațiile viitoare. Cel de-al doilea obiectiv, ce vizează interpretarea și prezentarea vestigiilor într-un format atractiv pentru publicul larg, se bazează pe primul, conferindu-i acestuia viabilitate pe termen lung.

Valoarea totală a proiectului, este de 314.338,47 lei, dintre care 140.000,00 lei sunt oferiți de Institutul Național al Patrimoniului din fondurile colectate prin aplicarea Timbrului Patrimoniului Istoric, iar 174.338,47 lei reprezintă contribuția beneficiarului.

Valoarea culturală excepțională a sitului, care a condus la punerea sa sub protecție legală multiplă, corelată cu problemele severe de conservare, a impus de multă vreme necesitatea intervențiilor de conservare, restaurare şi punere în valoare.

Cu ajutorul fondurilor obținute, această necesitate va fi satisfăcută parțial prin abordarea tuturor vestigiilor descoperite prin cercetări arheologice (latura de nord a incintei romano – bizantine, Turnul Mare, Turnul A, Turnul de Colț, construcțiile adosate laturii nordice („Basilica I”, edificii cu hypocaustum, locuințe), Basilica 2, Complexul funerar cu cripte, Cuptorul de material tegular) şi vestigiile prezente în peisaj prin lucrări peisagistice de restaurare a peisajului antic (Valurile aşezării romane timpurii, Tabia otomană, șanțurile din Războaiele Ruso – Turce, Primul Război Mondial).

Suprafața necercetată a sitului arheologic va fi amenajată pentru vizitare prin introducerea infrastructurii specifice, dar şi prin lucrări de amenajare cu rol de subliniere a subsolului antic.

Construcțiile moderne existente pe sit (Corpurile C1 – C4) vor fi consolidate, reabilitate şi refuncționalizate în acord cu noul scenariu de punere în valoare a sitului arheologic (Muzeu de sit şi de primire a vizitatorilor, spații pentru infrastructură arheologică, spații pentru administrare).

Noviodunum, al cărui nume de proveniență celtică s-ar traduce drept „noua fortăreață”, a fost unul dintre cele mai importante orașe antice de pe teritoriul actual al Dobrogei, fiind așezat pe un promontoriu în apropierea celui mai favorabil vad de trecere a Dunării pe cursul ei inferior. Castrul roman de la Noviodunum a reprezentat sediul flotei romane Classis Flavia Moesica, iar mai târziu, în epoca medievală, cetatea, care probabil a fost cunoscută și sub numele de Vicina, iar mai târziu a dobândit actuala denumire de Isaccea, a reprezentat un important centru urban și defensiv la Dunăre pentru Imperiile Bizantin și Imperiul Otoman.

 

Tags: , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu