Granturi UE în valoare de peste 6 miliarde euro urmează să fie acordate către 107 proiecte de infrastructură de transport, selectate de Comisia Europeană în cadrul Mecanismuluiui pentru interconectarea Europei (MIE) – instrumentul UE pentru investiții strategice în infrastructura de transport. Peste 80 % din această finanțare va sprijini proiecte care asigură o rețea mai eficientă, mai ecologică și mai inteligentă de căi ferate, de căi navigabile interioare și de rute maritime de-a lungul rețelei transeuropene de transport (TEN-T). În plus, proiectele vor consolida culoarele de solidaritate UE-Ucraina, instituite pentru a facilita exporturile și importurile Ucrainei. România primește finanțări de circa 600 milioane euro.

Principalele conexiuni feroviare transfrontaliere aflate de-a lungul rețelei centrale TEN-T au fost de asemenea considerate prioritare pentru finanțare. Printre acestea se numără, în special, tunelul de bază Brenner (care leagă Italia și Austria), Rail Baltica (care leagă cele trei state baltice și Polonia cu restul Europei), precum și tronsonul transfrontalier dintre Germania și Țările de Jos (Emmerich-Oberhausen) – pentru a menționa doar câteva.

Porturile maritime din Irlanda, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Țările de Jos și Polonia vor primi finanțare pentru dezvoltarea alimentării cu energie electrică de la mal în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de navele aflate la cheu.

Pentru a contribui la adaptarea transportului pe căile navigabile interioare la exigențele viitorului, infrastructura aflată de-a lungul căilor navigabile transfrontaliere Sena-Scheldt dintre Franța și Belgia va fi modernizată. Porturile interioare de pe Dunăre și din bazinele Rinului, precum Viena și Andernach, vor fi de asemenea modernizate.

Pentru a spori și mai mult siguranța și interoperabilitatea transportului feroviar din UE, sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) va fi instalat pe trenuri și pe linii de cale ferată din Cehia, Danemarca, Germania, Franța, Austria și Slovacia. În transportul rutier, mai multe state membre ale UE vor implementasisteme și servicii de transport inteligente (STI), în special STI cooperative (STI-C), pentru un transport mai sigur și mai eficient. Mai multe state membre vor primi sprijin pentru proiecte de management al traficului aerian european, cu scopul de a spori eficiența transportului aerian și de a crea un cer unic european.

La acest apel de proiecte, România a obținut finanțări de aproape 600 de milioane de euro dintr-un total de 6,2 miliarde disponibili pentru toate țările Uniunii Europene. Proiectele României acoperă toate modurile de transport, dar cea mai mare parte a finanțării se va duce înspre lucrări de modernizare a căilor ferate. De asemenea, România a accesat fonduri însemnate și pentru Culoarele Solidarității, care sunt conexiunile UE cu Republica Moldova și Ucraina.

Cele 107 proiecte au fost selectate dintr-un număr total de 353, depuse în urma cererii de propuneri publicate în 2022.

Finanțarea UE va fi sub formă de granturi, care vor fi utilizate pentru cofinanțarea costurilor totale ale proiectelor.

În cadrul programului „MIE-Transport” pentru perioada 2021-2027 este disponibil un cuantum de 25,6 miliarde euro pentru granturi destinate cofinanțării proiectelor TEN-T în statele membre ale UE. Începând din 2014, MIE a sprijinit aproape 1 300 de proiecte din sectorul transporturilor (excluzând selecția actuală), cu 29,4 miliarde euro în total.

În cadrul „MIE-Transport” sunt disponibile și alte oportunități de finanțare: cererea de propuneri din 2023 pentru mobilitatea militară este deschisă în prezent până la 21 septembrie 2023, iar cererile de propuneri din cadrul Mecanismului destinat infrastructurii pentru combustibili alternativi sunt deschise până la 7 noiembrie 2023. Următoarele cereri de propuneri din cadrul „MIE-Transport” vor fi lansate spre sfârșitul lunii septembrie 2023.

 

Tags: , , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu