UE investește aproape 3 miliarde de euro din veniturile provenite din comercializarea certificatelor de emisii pentru sisteme energetice mai curate în zece țări ale UE, prin intermediul Fondului pentru modernizare.

Uniunea Europeană a plătit marți 2,967 miliarde euro prin intermediul Fondului pentru modernizare în vederea sprijinirii a 39 de proiecte energetice în zece state membre ale UE. Aceste investiții vor permite modernizarea sistemelor energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectoarele energiei, industriei și transporturilor și îmbunătățirea eficienței energetice.

Statele membre care beneficiază de prima plată din 2024 sunt Bulgaria (65,2 milioane), Croația (52 de milioane), Cehia (835,2 milioane), Estonia (24,1 milioane), Ungaria (76,8 milioane), Letonia (26,8 milioane), Lituania (59 de milioane), Polonia (697,5 milioane), România (1,095 miliarde) și Slovacia (35 de milioane). Proiectele sprijinite se axează pe producerea de energie electrică din surse regenerabile, pe utilizarea și instalarea de surse de energie regenerabile, pe modernizarea rețelelor energetice și pe eficiența energetică.

Această plată, finanțată din veniturile provenite din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), este cea mai mare plată efectuată până în prezent prin intermediul Fondului pentru modernizare, cheltuielile totale ridicându-se la 12,65 miliarde euro începând din ianuarie 2021. Aceste investiții ajută statele membre să își atingă obiectivele în materie de climă și de energie și contribuie la obiectivul pe termen lung al UE de realizare a neutralității climatice până în 2050.

 

Tags: , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu