Pentru sprijinirea firmelor nou înființate și a celor cu un istoric scurt de funcționare, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat spre consultare publică Ghidul Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.1. Acesta se refera la ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 200.000 euro și maximum 7.000.000 euro.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 21.03.2017. AMPOR nu va formula răspunsuri individuale la solicitări de clarificare, propuneri, observații primite în baza acestei variante a ghidului specific.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare. Aceste activități vor contribui la consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor, cu atât mai mult cu cât se va lua în considerare complexitatea serviciilor și capacitatea incubatoarelor de a furniza servicii specifice pentru IMM-uri. Sunt eligibile investițiile ce se realizează într-una din următoarele regiuni de dezvoltare: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.

Programul Operațional Regional este unul dintre cele 7 programe operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții, gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management.

 

Tags: , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu