„Invățați profesorii să predea” – acesta este mesajul central al “Raportului către Comisia Europeană privind îmbunătățirea calității predării și a învățării în instituţiile de învățământ superior.”

Publicat în iunie 2013, Raportul respectiv ar trebui luat în considerare nu numai de autoritățile publice, ci și de liderii universităților și colaboratorii lor implicați în dezvoltarea strategiei la nivel de instituție.  De asemenea, Raportul este o invitație la reflecție pentru cadrele didactice. Acestea trebuie să se dedice educației continue și să aplice metode de predare moderne, utilizând posibilitățile oferite de tehnologia digitală și tinând seama de părerile și nevoile studenților, precum și de alți factori relevanți.

Mesajul este clar: trebuie pus mai mult accent pe profesionalizarea predării în învățământul superior. Acesta este un obiectiv comun. Toate părțile implicate – autoritațile publice, instituțiile de învățământ superior și cadrele didactice – trebuie să-și asume responsabilitatea și să acționeze prompt. Există o gamă variată de bune practici în acest sens, incluzând programe internaționale de mobilitate, precum și alte modalități de colaborare. Raportul menționat include 16 recomandări practice. Este important să se asigure o combinație adecvată de bune practici, incluzând măsuri la toate nivelurile.

Ce ar trebui să facă fiecare cadru didactic din învățământul superior? Raportul menționat recomandă introducerea, până în 2020, a obligativității educației pedagogică pentru toate persoanele cu responsabilități de predare în învățământul superior. De asemenea, pregatirea profesională continua trebuie să devina o cerință generală pentru profesori.

Acum, mai mult decât în anii precedenți, este o idee bună să iei inițiativa în ceea ce privește propria dezvoltare profesională. De ce? Pe de o parte, pentru a fi informat prompt cu privire la ceea ce este nou în domeniul tău de specialitate. Pe de altă parte, pentru a da un bun exemplu propriilor studenți, care trebuie să învețe, printre altele, să actioneze în mod proactiv.

Una din modalitățile de învatare continuă constă în frecventarea periodică a unor cursuri și seminarii în domenii de interes. Acestea oferă mai multe avantaje, incluzând extinderea propriei rețele profesionale și ameliorarea cunoștințelor de specialitate. În plus, în cazul cadrelor didactice, frecventarea de cursuri poate oferi și idei noi cu privire la metode eficace de predare. Desigur, nu trebuie subestimate nici alte modalități de învățare continuă, precum  implicarea în diverse colaborari între univeristăți și mediul de afaceri.

 În loc de concluzie, aș vrea să o citez pe doamna  Mary McAleese, fosta președintă a Irlandei și președinta Grupul UE la nivel înalt pentru modernizarea învățământului superior, autorul raportului menționat în acest context:

“Predarea și învățarea de înaltă calitate depind de persoane și instituții dedicate, sprijinite de politici care au ca obiect predarea și învățarea. Cadrele didactice din învățământul superior trebuie să beneficieze de formarea profesională și asistența de care au nevoie pentru a-și îndeplini rolul în condiții excelente.”

 

Tags: , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu