Comisia Europeană a adoptat un set de standarde pentru ameliorarea consultării, a participării și a dialogului cu parteneri precum autoritățile regionale, locale, mediul privat, sectorul ONG, în etapele de planificare, de punere în aplicare, de monitorizare și de evaluare a programelor finanțate prin fondurile structurale și de investiții europene. Codul de conduită este unul din documentele de bază referitoare la fondurile UE 2014-2020.
Aceste fonduri cuprind Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).

Codul de conduită european privind principiul parteneriatului, adoptat de Comisia Europeană în data de 7 ianuarie, solicită statelor membre să consolideze cooperarea între autoritățile naționale responsabile pentru cheltuirea fondurilor structurale și de investiții ale UE și partenerii de proiect pentru a facilita schimbul de informații, de experiență, de rezultate și de bune practici în perioada de programare 2014-2020, contribuind astfel la garantarea faptului că aceste fonduri sunt cheltuite în mod eficient.

 

 

Articol preluat de pe Euractiv.ro

 

Tags: , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu