Uniunea Europeană organizează o consultare publică cu scopul de a oferi tuturor părților interesate posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile referitoare la obiectivele și funcționarea agendei urbane. Consultarea se adresează tuturor părților interesate, inclusiv autorităților naționale, regionale și locale și se va desfășura până la data de 26 septembrie 2014.

O agendă urbană este necesară pentru ca politicile UE să răspundă cât mai bine nevoilor orașelor întrucât acestea joacă un rol deosebit în angrenajele economice, sociale și de mediu. Asfel, pot fi atinse obiectivele-cheie ale Strategiei Europa 2020 prin favorizarea incluziunii sociale și combaterea șomajului sau a schimbprilor climatice.

În cadrul consultării publice, se vor pune întrebări esențiale precum:

  • De ce este necesară o agendă urbană a UE?
  • Cât de detaliată ar trebui să fie aceasta?
  • În ce domenii poate aduce cea mai mare valoare adăugată acțiunea UE?
  • Ar trebui implicate orașele în elaborarea politicilor? Cum anume?

Cele două obiective pricipale ale agendei urbane sunt:

  • O mai bună coordonare și coerență a politicilor UE, astfel încât acestea să reflecte mai bine nevoile orașelor;
  • O implicare mai directă și mai fermă a orașelor în elaborarea politicilor UE.

În prezent, aproximativ 70% din cetățenii UE trăiesc în zone urbane și se prevede că se va ajunge la 80% până în anul 2050. În contextul în care două treimi din politicile și măsurile legislative ale UE influențează orașele, este o nevoie tot mai mare de o abordare comună, care să unească toate nivelurile de guvernanță, implicit, ar îngădui crearea unei planificări strategice ce ar permite traversarea lesne a frontierelor administrative.

Comunicarea Comisiei – „Dimensiunea urbană a politicilor UE” – prezintă situația orașelor Uniunii Europene și politicile urbane ale statelor membre, precum și dimensiunea globală a urbanizării. Aceasta evidențiază faptul că Agenda urbană a UE trebuie să releve obiectivele globale ale UE și trebuie să vină în completarea politicilor naționale ale statelor membre.

 

Tags: , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu