Reprezentanța Comisiei Europene în România a organizat, luni, 15  DSC_03901decembrie, la Biavati Events, Gala Fondurilor Structurale – eveniment în cadrul căruia au fost premiate cele mai frumoase proiecte finanțate de Uniunea Europeană în România, în perioada 2007-2013.

Gala a încheiat seria celor 7 conferințe regionale, organizate în 2014 cu Structural Consulting Group, sub deviza „Repornim împreună motorul dezvoltării regionale prin fonduri structurale”.

La premiere au candidat numeroase proiecte, împărțite în zece secțiuni, un proiect putând fi înscris doar o singură dată, la o singură secțiune, numai 3 dintre canditatele fiecărei secțiuni fiind câștigătoare – locul I, II și III.

Evenimentul a fost deschis de vicepreședintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen, de comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu și de șefa reprezentanței Comisiei Europene la București, Angela Filote.

Secțiunea I – „Bucuroși de oaspeți”

Premiul I – Primăria Municipiului Alba Iulia – „Reconstituire și punere în valoare acces latura de Vest Cetate Alba Carolina, Fortificația de tip Vauban, municipiul Alba Iulia”

Sursa de finanțare: POR 2007-2013, DMI 1.1.

Cost total proiect: 49.763.664,55 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 41.018.696,16 lei

Regiuni: Centru

Rezultate: Restaurarea și modernizarea zonei de vest a Cetății Alba Carolina din Alba Iulia și îmbunătățirea modalităților de promovare a acesteia.

Premiul II – Primăria Municipiului Sibiu – „Sibiu Baroque Update”DSC_04351

Sursa de finanțare: POR 2007-2013, DMI 5.3.

Cost total proiect: 606.917,90 lei

Valoare finanțare neramburabilă: 514.578,62 lei

Regiuni: Centru

Rezultate: Restabilirea și promovarea într-un mod coerent și unitar a unor produse turistice reprezentative pentru Municipiul Sibiu și împrejurimi, organizate sub forma unor trasee.

Premiul III – Agenția de Dezvoltare Durabilă a jud. Brașov – „Experiențe de neuitat în inima Transilvaniei”

Sursa de finanțare: POR 2007-2013, DMI 5.3.

Cost total proiect: 853.991,69 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 728.083,58 lei

Regiuni: Centru

Rezultate: Promovarea obiectivelor turistice culturale din județul Brașov prin realizarea și distribuirea de materiale promoționale, obiecte de artizanat, dar și prin derularea caravanei cu stand itinerant „Brașovul vine la tine acasă”.

Secțiunea II – „Verde la proiecte”

Premiul I – Organizația Neguvernamentală Ecologistă Mare Nostrum – „Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității marine din zona costieră românească, în special a delfinilor”DSC_03381

Sursa de finanțare: POS Mediu 2007-2013, DMI 4.1.

Cost total proiect: 669.930,17 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 550.047,10 lei

Regiuni: Sud – Est

Rezultate: Prin acest proiect s-au elaborat 2 studii cu privire la biodiversitatea marină, s-au montat 50 de dispozitive hidroacustice de îndepărtare a delfinilor de plasele pescărești, s-au realizat numeroase materiale de informare – inclusiv un film documentar, au fost instruiți peste 1.000 de elevi și s-au organizat mese rotunde cu reprezentanții pescarilor.

Premiul II – Administrația Parcului Natural Vânători Neamț – „Îmbunătățirea statutului de conservare a speciei zimbru în Parcul Natural Vânători Neamț”

Sursa de finanțare: POS Mediu 2007 – 2013, DMI 4.1.

Cost total proiect: 1.349.536,84 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 851.246,39 lei

Regiuni: Nord – Est

Rezultate: Facilități pentru pre-eliberarea zimbrilor și monitorizarea lor;

Infrastructură nouă  de vizitare a Parcului Vânători Neamț (screentouch-uri, Muzeul Zimbrului, amfiteatru în aer liber, pavilioane, materiale de informare).

Premiul III – Consiliul Local Mizil – „Centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice din conversia energiei solare în orașul Mizil, județul Prahova”

Sursa de finanțare: POSCCE 2007 – 2013, DMI 4.2.

Cost total proiect: 34.878.132 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 31.973.877 lei

Regiuni: Sud

Rezultate: Proiectul a vizat construirea unei centrale fotovoltaice în orașul Mizil, județul Prahova. Centrala acoperă astăzi consumul de energie electrică pentru toate obiectivele aflate în administrarea Consiliului Local Mizil.

Secțiunea III – „Școala face omul om”

Premiul I – Fundația Tineri pentru Tineri – „EVRICA – Educație pentru Viață și Responsabilitate Individuală prin programe de Cetățenie Activă pentru Tinerii din România”

Sursa de finanțare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.1.

Cost total proiect: 9.813.721,53 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 9.617.447, 10 lei

Regiuni: București-Ilfov, Sud, SV, Vest, SE, Centru, NE, NV

Rezultate: Acest proiect a furnizat educație nonformală pentru viață pentru peste 23.000 de elevi, fiind implicate și 800 de cadre didactice. Campania de conștientizare a angrenat alți 125.000 de tineri.

Premiul II – Ministerul Educației Naționale – „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele  I-IV – program de formare continuă de tip <<blended learning>> pentru  cadrele didactice din învățământul primar (ICOS)”

Sursa de finanțare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.3.

Cost total proiect: 17.138.253,97 lei

Valoare finanțare nerambursală: 13.539.220,64 lei

Regiuni: București-Ilfov, Sud, SV, V, SE, Centru, NE, NV

Rezultate: 8.500 de profesori formați, 10.409 de cursanți înscriși pe platformă, 130.000 de elevi care au beneficiat de rezultatele proiectului.

Premiul III – Inspectoratul Școlar Județean Alba – „Performanțe crescute pentru elevii din învățământul preuniversitar!”

Sursa de finanțare: POSDRU 2007-2013, DMI 1.1.

Cost total proiect: 19.893.606 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 14.162.675 lei

Regiuni: Centru, Sud, Nord-Vest

Rezultate: Au fost stabilite prin reformulare ori completare competențele de bază (I-VIII, română și matematică) și realizate legăturile între ele. Astfel a putut fi creat un algoritm adaptiv care să urmărească pe filiație sursa problemelor în pregătire sub forma unui soft online disponibil pe platforma www.miculprint.eu

Secțiunea IV – „Administrație user-friendly”

Premiul I – Institutul Național de Statistică – „Îmbunătățirea capacității administrației publice de măsurare a performanțelor administrative – baze de date, metodologii, instrumente de modernizare și standardizare a tehnicilor de raportare statistică și de caracterizare a performanțelor administrației publice”

Sursa de finanțare: PODCA 2007-2013, DMI 1.2.

Cost total proiect: 19.399.875,85 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 16.489.894,47 lei

Regiuni: București-Ilfov, Sud, SE, NE, NV, Vest, Centru, SV

Rezultate: A fost creat eDemos, un portal integrat în Sistemul Statistic Național, care pune la dispoziția publicului larg date statistice referitoare la populație, activități economice, infrastructura și serviciile publice în forme diverse și detaliate.

Premiul II – Instituția Prefectului Județului Constanța – „A.P.R.O.A.P.E. Administrație publică responsabilă = O administrație publică eficientă”

Sursa de finanțare: PODCA 2007-2013 , DMI 1.2.

Cost total proiect: 2.374.856,93 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 2.018.628,39

Regiuni: Sud-Est

Rezultate: Elaborarea unui ghid de bune practici în domeniul situațiilor de urgență; certificarea a 82 de inspectori de protecție civilă de reprezentanți ai factorilor de decizie și execuție din cadrul instituțiilor responsabile de gestionarea situațiilor de urgență; dezvoltarea și implementarea a două soluții informatice care să integreze eforturile actorilor responsabili în evaluarea și managementul situațiilor de criză.

Premiul III – Consiliul Județean Ialomița – „Document strategic cu scenarii de dezvoltare socio-economică a teritoriului județului Ialomița, pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020 – Realizarea Strategiei de dezvoltare a județului Ialomița”

Sursa de finanțare: PODCA 2007-2013, DMI 1.1.

Cost total proiect: 1.039.979 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 1.014.082 lei

Regiuni: Sud

Rezultate: Realizarea strategiei de dezvoltare a județului Ialomița pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020 prin implicarea tuturor factorilor interesați la nivel de județ.

Secțiunea V – „Cu impact INCLUS”

Premiul I – Fundația Alături de Voi – „Alianța pentru dezvoltarea economiei sociale”

Sursa de finanțare: POSDRU 2007-2013, DMI 6.1.

Cost total proiect: 17.883.332,81 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 17.525.666,15 lei

Regiuni: București-Ilfov, SE, NE, Centru

Rezultate: Au fost realizate studii și cercetări comparative care au fost transpuse într-un document  de poziție. Acesta a fost înaintat factorilor de decizie tocmai pentru a le ușura procesul decizional.

Au fost create 4 structuri de economie socială care au generat 37 de locuri de muncă.

Premiul II – Administrația Națională a Penitenciarelor – „Îmbunătățirea accesului tinerilor în penitenciare la programe de formare profesională și integrarea pe piața muncii pe parcursul și după executarea pedepsei”

Sursa de finanțare: POSDRU 2007-2013, DMI 6.2.

Cost total proiect: 18.500.000 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 16.570.821 lei

Regiuni: Sud-Vest

Rezultate: Au fost create 6 ateliere de lucru (produse din carton, gastronomie-panificație, articole din fier forjat, morărit, panificație și tâmplărie), iar 93 de tineri au beneficiat de asistență și consiliere. 36 dintre angajații sistemului penitenciar au participat la cursuri de formare, iar experiența proiectului a fost diseminată către 40 de autorități publice locale.

Premiul III – DGASPC Constanța – „Dezvoltarea centrului de primire a copilului în regim de urgență prin extinderea cu un modul destinat primirii în regim de urgență a mamei și copilului”

Sursa finanțare: POR 2007-2013, DMI 3.2.

Cost total proiect: 2.294.085,57 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 1.766.014,03 lei

Regiuni: Sud-Est

Rezultate: Sprijin oferit pentru 60 de mame și 100 de copii în situații de risc.

Secțiunea VI – „Prâslea cel Voinic în Țara Finanțărilor”

Premiul I – Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – „Promovarea Antreprenoriatului prin Asociere”

Sursa de finanțare: Fundația Româno-Americană

Cost total proiect: 146.285 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 132.018 lei

Regiuni: Nord-Vest

Rezultate: Prin proiect a fost înființată Cooperativa Agricolă Lunca Someșului Mic. „Lunca” înseamnă pentru 16 producători de legume locul unde sunt singuri că își vând produsele. Cifra de afaceri pe anul 2013 a fost de peste 55.000 euro, cu un volum de peste 350 de tone livrate în anul agricol 2013 – 2014.

Premiul II – Primăria Cumpăna – „Îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor sociale la cantina socială de la Parohia Cumpăna 2, județul Constanța

Sursa de finanțare: Fundația World Vision Elveția

Cost total proiect: 90.000 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 45.000 lei

Regiuni: Sud – Est

Rezultate: Modernizarea și dotarea cantinei sociale școlare din comuna Cumpăna, jud. Constanța

Premiul III – Poliția Locală Sector 2 – „Polițiști locali voluntari – viitorul siguranței în școli”

Sursa de finanțare: Consiliul Local Sector 2

Cost total proiect: 55.680 de lei

Regiuni: București – Ilfov

Rezultate: Proiectul a dezvoltat o rețea locală de voluntariat în cadrul căreia s-au înscris aproximativ 500 de elevi ca polițiștii locali voluntari, care participă activ la campanii de informare pe diverse teme, la activități cultural-sportive, evenimente istorice, activități ale Poliției Locale Sector 2 și ale partenerilor

Secțiunea VII – „Schuman-ul european în Poiana lui Iocan”

Premiul I – Primăria Comunei Romuli – „Alimentarea cu apă, canalizare și stație de epurare, modernizare-renovare Cămin Cultural, construire grpdiniță și reabilitare drum – Ulița Poposală în comuna Romuli, județul Bistrița-Năsăud”

Sursa de finanțare: PNDR 2007-2013, Măsura 3.2.2.

Cost total proiect: 2.970.000 euro

Valoare finanțare nerambursabilă: 2.970.000 euro

Regiuni: Nord – Vest

Rezultate: Prin acest proiect s-a realizat extinderea rețelei de apă și canalizare a comunei Romuli, jud. Bistrița-Năsăud și racordarea a peste 80% din locuințele de pe raza comunei la rețeaua de apă și a peste 75% dintre locuințe la rețeaua de canalizare.

Premiul II – SC Piscicola SA – „Modernizare fermă piscicolă, sat Adrian, oraș Livada, județul Satu Mare”

Sursa de finanțare: POP 2007-2013, Măsura 2.1.

Cost total proiect: 20.583.184,53 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 12.349.910,73 lei

Regiuni: Nord – Vest

Rezultate: Proiectul a constat în modernizarea unei ferme piscicole prin implementarea unor tehnologii de creștere a peștelui eficiente, în sistem intensiv (în stație de incubație, heleștee de predezvoltare), dar și în sistem semi-intensiv.

Premiul III – Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – „Formarea fermierului din teritoriul GAL Someș Transilvan”

Sursa de finanțare: PNRD 2007 – 2013, Măsura 1.1.1.

Cost total proiect: 250.334 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 250.334 lei

Regiuni: Nord – Vest

Rezultate: Prin proiect s-au organizat cursuri de management de proiect, management financiar, metode de marketing, protecția mediului, agricultură și produse ecologice, procesarea produselor agricole, managementul exploatației, agricultură, legumicultură, modalități noi de valorificare a resurselor locale și silvicultură pentru fermierii care locuiesc pe teritoriul GAL Someș Transilvan.

Secțiunea VIII – „Out of the (innovation) box”

Premiul I – Synergon Consulting – „Creșterea competitivității și productivității întreprinderii SC Synergon Consulting SRL prin diversificarea ofertei de produse destinate industriei prelucrării cărnii pentru implementarea unei tehnologii inovative de testare a opțiunilor cumpărătorilor”

Sursa de finanțare: POSCCE 2007-2013, DMI 2.1.

Cost total proiect: 828.371,96 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 745.534,77 lei

Regiuni: București – Ilfov

Rezultate: Dezvoltarea și testarea în cadrul proiectului a unui software cu aplicabilitate în testarea opțiunilor cumpărătorilor produselor din carne procesată. Ceea ce a adus nou acest proiect a fost utilizarea neuroștiințelor comportamentale în determinarea preferințelor consumatorilor folosind cercetarea cu ajutorul Imagisticii Nucleare Funcționale.

Premiul II – Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara – „Cooperare transfrontalieră activă în tratamentul infertilității feminine – ACTIF”

Sursa de finanțare: PCT Ungaria-România 2007-2013, DMI 2.4.

Cost total proiect: 201.990,33 euro

Valoare finanțare nerambursabilă: 199.946,95 euro

Regiuni: Vest

Rezultate: Prin proiect a fost reabilitată sala de operații laparoscopice din Timișoara și au fost achiziționate echipamente medicale performante care dau posibilitatea efectuării intervențiilor chirurgicale endoscopice (laparoscopice și histeroscopice) la femeile cu infertilitate.

Premiul III – SC Softronic SRL – „Introducerea în fabricație a trenului electric regional”

Sursa de finanțare: POSCCE 2007-2013, DMI 2.3.

Cost total proiect: 10.230.877 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 3.944.308 lei

Regiuni: Sud – Vest

Rezultate: Trenul Electric Regional „realizat prin proiect și botezat Hyperion” este o unitate formată din patru vagoane dintre care cele de capăt sunt motoare, are 180 de locuri pe scaune, iar oferă cele mai bune condiții de călătorie pentru distanțe scurte și medii.

Secțiunea IX – „Impact Macro la nivel Micro”

Premiul I – SC Viticola Corcova SRL – „Investiție nouă: Centrul de Vinificație Corcova”

Sursa de finanțare: PNDR 2007-2013, Măsura 1.2.3.

Cost total proiect: 1.544.267 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 751.430,56 lei

Regiuni: Sud-Vest

Rezultate: Prin acest proiect s-a realizat utilarea unei crame de vinificație cu o capacitate de producție de 5.000 hl de vin de calitate superioară, la Corcova, în Dealurile Olteniei.

Premiul II – SC Sortilemn SA – „Centrală de cogenerare de înaltă eficiență pe biomasă”

Sursa de finanțare: POSCCE 2007 – 2013, DMI 4.1.

Cost total proiect: 29.674.728 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 9.813.164,5 lei

Regiuni: Nord – Vest

Rezultate: Proiectul a vizat îmbunătățirea eficienței energetice a companiei Sortilemn, prin introducerea de noi tehnologii și valorificarea superioară a resurselor sale disponibile de energie regenerabilă (biomasă).

Premiul III – SC Aluminiu Sistem SRL – „Achiziționare linie tehnologică pentru produs polistiren expandat”

Sursa de finanțare: POR 2007 – 2013, DMI 4.3.

Cost total proiect: 1.484.280 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 840.000 lei

Regiuni: Sud – Est

Rezultate: Proiectul a vizat dotarea fabricii Aluminiu Sistem din Buzău cu utilaje care formează o linie tehnologică completă de produs polistiren expandat.

Secținea X – „Infrastructura… pe catwalk!”

Premiul I – Primăria Municipiului Vulcan – „Modernizarea unităților de învățământ: Școala Generală nr.1, Școala Generală nr. 3, Școala Generală nr. 4, Școala Generală nr. 5, Școala Generală nr. 6 din Minicipiul Vulcan”

Sursa de finanțare: POR 2007-2013, DMI 3.4.

Cost total proiect: 16.273.439,20 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 13.909.052,79 lei

Regiuni: Vest

Rezultate: Au fost reabilitate și modernizate 5 școli generale din municipiul Vulcan, jud. Hunedoara. Ele permit acum accesul la educație la stadarde europe.

Premiul II – Consiliul local al Sectorului 2 – „Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul Ion Creangă”

Sursa de finanțare: POR 2007-2013, DMI 1.1.

Cost total proiect: 9.705.063,16 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 6.073.383, 89 lei

Regiuni: București – Ilfov

Rezultate: A fost reabilitat fondul vegetal pentru o suprafață de peste 16.000 mp, iar întregul parc a fost amenajat astfel încât să poată fi folosit de comunitate: zone de recreere, încât să poată fi folosit de comunitate: zone de recreere, pistă pentru bicicliști, spații de joacă, grupuri sanitare, amenajări peisagistice.

Premiul III – Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Deva – „Modernizare și extindere Centru Social pentru Persoane Vârstice C.A.R.P. Deva”

Sursa de finanțare: POR 2007-2013, DMI 3.2.

Cost total proiect: 3.466.295,50 lei

Valoare finanțare nerambursabilă: 3.411.024,78 lei

Regiuni: Vest

Rezultate: Modernizarea și extinderea Centrului Social multifuncțional pentru persoane. Acesta oferă servicii integrate socio-medicale prin cabinete medicale (fizioterapie, kinetoterapie, psihoterapie), dispune de sală de club pentru activități recreative și de socializare, precum și de o unitate de cazare.

Organizatorii văd această Gală ca pe una a succesului, o oportunitate pentru creșterea vizibității oamenilor și proiectelor reușite și un exemplu pentru încurajarea investirii perseverenței și creativității în  proiectele ce vor veni.

 

DSC_04611

DSC_03141

DSC_039011

 

 

 

Tags: , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu