Specializarea inteligentă şi sănătatea sunt principalele domenii spre care vor fi direcţionate fondurile europene destinate cercetării şi derulate prin Programul Operaţional Competitivitate (POC), aprobat luna trecută de către Comisia Europeană (CE).

Patru sunt domenii identificate prin Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (SNCDI) ca fiind prioritare pentru perioada 2014-2020, anume: bioeconomia, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, energie, mediu şi schimbări climatice, respectiv eco-nano-tehnologii.

Potrivit documentului mai sus menţionat, specializarea inteligentă susţine reorientarea politicilor CDI către acele activităţi de cercetare  care oferă rezultate cu relevanţă economică. Astfel, se precizează în SNCDI, specializarea inteligentă presupune: stimularea unui anumit tip de comportament economic, cu ambiţii şi orientare regionale sau globale; înţelegerea impactului social al ştiinţei, tehnologiei şi al activităţilor economice în sectoarele  relevante; cercetarea şi dezvoltarea interdisciplinară.

La acestea, se adaugă şi sănătatea, identificat ca domeniu prioritar de interes național.

Finanţarea aferentă se va derula până în 2020, pe baza POC, aprobat la sfârşitul anului trecut de CE. Axa destinată finanţării CDI beneficiază de o alocare financiară de 797 milioane de euro.

Pentru măsura “Mari infrastructure de CDI”, se finanţează următoarele tipuri de proiecte:

(a) proiecte de investiţii pentru instituţii publice CD/ universităţi;

(b) proiecte de investiţii pentru departamentele CD ale întreprinderilor;

(c) proiecte pentru clustere de inovare;

(d) proiecte majore.

De aceste fonduri europene, pot beneficia:

  • institute publice CD sau universități – pentru proiectele tip “a”
  • firme cu activitate CD menţionată în statut – in cazul proiectelor tip “b”
  • entități care administrează structuri de tip cluster inovativ pentru proiectele tip “c”.

Până în prezent, Ministerul Fondurilor Europene (MFE), autoritatea de management pentru POC, nu a deschis nicio linie de finanţare din acest program operaţional.

 

Tags: , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu