Proiectele, care urmăresc restaurarea sau modernizarea obiectivelor de patrimoniu cultural, aşezămintelor monahale sau căminelor culturale, pot beneficia de fonduri europene de până la 500.000 de euro, în funcţie de tipul investiţiilor realizate.

Finanţarea este prevăzută în submăsura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”, din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

În cadrul acestei submăsuri, sunt eligibile cheltuielile realizate:

  • restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor / monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B;
  • restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor monahale ce au în componenţă monumente istorice de clasă B şi construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B;
  • modernizarea, renovarea și / sau dotarea căminelor culturale.

Sprijinul financiar poate ajunge la 100% pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit și nu va depăși 500.000 euro. Pentru proiectele generatoare de profit, sprijinul este de cel mult 80% din totalul cheltuielilor eligibile, fără să depăşească 200.000 de euro. În cazul în care proiectul vizează investiţii în căminele culturale, ajutorul financiar este de cel mult 200.000 de euro, de 100% pentru proiectele negeneratoare de profit.

Beneficiari eligibili:

  • Comunele;
  • ONG-uri;
  • Unități de cult conform legislației în vigoare;
  • Persoane fizice autorizate / societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.

Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor are drept scop stimularea activităţilor de turism rural, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea zonelor rurale.

Pentru anul 2015, alocarea financiară este de 97.000.000 euro, fonduri europene şi de la bugetul de stat.

Ghidul pentru submăsura 7.6 se află în consultare publică şi este disponibil pe site-ul www.apdrp.ro.

 

 

 

Tags: , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu