“IDENTITATE ROMÂNEASCĂ ÎN SPAŢIUL EUROPEAN

Ediția a II-a, 2015

Organizatorii concursului își propun încurajarea tinerilor români/de etnie română să își afirme identitatea și să se exprime în limba română.

Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos. Regulamentul Oficial este întocmit de Organizatori și va fi făcut public pe site-ului www.timpromanesc.ro.

CALENDARUL CONCURSULUI:

29 octombrie 2015: lansarea concursului

25 noiembrie 2015: termen limită pentru înscrierea lucrărilor

25 – 28 noiembrie 2015: jurizare

29 noiembrie 2015: anunțarea câștigătorilor

ÎNSCRIEREA:

Concurenții vor transmite, până pe 25 noiembrie 2015, inclusiv, la adresa [email protected]

un mail al cărui titlu va conține numele concurentului (de ex. Ion Popescu). Mailul va conține următoarele:

  • Datele concurentului (nume, prenume, vârstă, instituţia de învăţământ, localitate, regiune, ţară, nr. de telefon, email)
  • 1 eseu în format Word, care să conţină cel puţin 1.000 de caractere
  • Limba oficială a concursului este limba română
  • Fiecare participant poate înscrie în concurs un singur eseu;

CRITERII DE JURIZARE:

  1. acuratețea informației și obiectivitatea abordării; 25 puncte
  2. originalitate în tratarea subiectului; 25 puncte
  3. capacitatea de a oferi informație și, simultan, de a genera dezbatere; 25 puncte
  4. accesibilitatea limbajului și relevanța pentru mediul românesc; 25 puncte

Prin înscrierea în concurs participanții își dau acordul ca eseurile să devină proprietatea Organizatorilor. Participanții sunt de acord ca organizatorii să le facă publice numele, fotografia și orașul/locul de rezidență, să publice în totalitate sau parțial eseurile în scopuri publicitare și educative, fără a le oferi drepturi și indemnizații suplimentare, cu excepția premiilor acordate.

PREMIILE

Numele câștigătorilor vor fi publicate pe pagina web www.timpromanesc.ro, pe data de 29 noiembrie 2015. Toți câștigătorii vor fi contactați conform informațiilor furnizate de aceștia în emailul de participare la concurs.

Premiile constau în tablete, cărți și dicționare (oferite de Humanitas, Crime Scene Press și Sc Alias Publishing)

DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis participării tuturor tinerilor etnici români cu vârsta cuprinsă între 15- 25 de ani cu domiciliul/reședința în Bulgaria, Serbia și Ucraina, cu excepția angajaților Organizatorilor concursului și a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

Înmânarea premiilor poate fi un eveniment publicCâștigătorii tuturor premiilor sunt de acord să semneze un proces-verbal prin care li se oferă premiul, sub forma pusă la dispoziție de Organizatori.

ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră.

 

 

 

Tags: , ,

 

1 comentariu

  1. […] Regulamentul concursului poate fi consultat accesând site-urile sau dând click aici. […]

Lasă un comentariu