Alocarea financiară pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru București-Ilfov este de doar 250.000 de euro, în contextul în care valoarea unui astfel de proiect finanțat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman (POCU) ajunge până la  70.000 de euro.

Cel puțin teoretic, fiecare sector din București ar putea să solicite finanțare europeană pentru implementarea unor strategii de dezvoltare locală. Alocarea stabilită pentru zona Burești-Ilfov este de doar 250.000 de euro, fiind programat un singur apel pentru depunerea proiectelor. Motivația autorităților este că fondurilor europene au fost direcționate către zone mai puțin dezvoltate.

Astfel, pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate (Nord-est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia) există o alocare substanțială, de 4,2 milioane de euro, ceea ce înseamnă circa 607.000 de euro pentru fiecare regiune.

Ce finanțează aceste fonduri europene?

În general, prin această axă din POCU se dorește finanțarea unor proiecte multisectoriale, care să țintească educația, ocuparea, componenta social, chiar și componenta locuire.

Este vorba despre proiectele depuse în cadrul Axei 5 din POCU, „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL)”. Potrivit Ghidului solicitantului aflat în consultare publică, există trei etape în implementarea acestei măsuri.

Etapa I constă în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SLD) și pentru înființare GAL nou/ adaptare GAL deja înființat la cerințele DLRC pentru perioada de programare 2014-2020.

Potrivit calendarului anunțat de autorități, mijlocul lunii noiembrie este termenul la care urmează să se deschidă apelul pentru Etapa I, sistemul fiind deschis pentru o perioadă de aproximativ trei săptămâni. Urmează Etapa II, apel pentru selectarea Strategiilor, în cadrul căreia va fi stabilit un Comitet de selecție, format din reprezentanți cu experiență relevantă din Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, AMPOCU, AMPOR, Punctului Național de Contact pentru Romi, etc. Estimarea autorităților vizează luna iulie 2016 pentru realizarea acestei etape.

Etapa III constă în selectarea proiectelor aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală, anunțată de autorități pentru a doua jumătate a anului 2016.

DLRC Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor strategii integrate de dezvoltare locală.

Abordarea DLRC vizează mobilizarea și implicarea comunității dezavantajate și a organizațiilor locale, de la nivel urban, pentru a face pași concreți spre dezvoltarea lor într-un mod mai inteligent, mai durabil și mai favorabil incluziunii, în concordanță cu Strategia Europa 2020.

Ghidul solicitantului este disponibil pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene (MFE).

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/clld.5.1.pdf

 

 

 

Tags: ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu