Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM a aprobat, săptămâna trecută, modificarea condiţiilor în funcţie de care întreprinderile mici şi mijlocii pot beneficia de ajutor de minimis de până la 55.000 de euro,  în cadrul celor cinci programe naţionale, care urmează să fie implementate în 2016.

Cele cinci programe, prin intermediul cărora IMM-urile pot beneficia de sprijin financiar de aproximativ 55.000 de euro, sunt:

 • Programul naţional multianual de microindustrializare;
 • Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare START;
 • Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti in afaceri;
 • Programulnaţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural.

Monificări aduse de Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM:

1.Programul naţional multianual de microindustrializare:

 • eliminarea condiţiei de vechime de cel mult 5 ani pentru societăţile aplicante şi introducerea condiţiei de vechime de cel puţin 2 exerciţii financiare;
 • inlocuirea modalitatii de acordare a punctajului pentru praguri de valoare a investitiei eligibile in procent de aport propriu;
 • eliminarea categoriei “administrator” din cuprinsul criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.2. litera d) din procedura analizata;
 • adaugarea in categoria codurilor CAEN eligibile a clasei 17 – fabricarea articolelor din hartie si carton;
 • acordarea de punctaj suplimentar la finantare societătilor care au obtinut profit din exploatare la 31.12.2015 si eliminarea punctajului pentru pragul previzionat al profitului reinvestit;
 • reformularea acordării punctajului pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe;
 • eliminarea conditiei minime de vechime pentru categoria “somer” din punctaje;
 • eliminarea obligativitătii stampilei pe documente;
 • depunerea documentatiilor într-un singur original si o copie certificata in loc de 1 original si 2 copii conforme cu originalul;
 • adaugarea sintagmei “cu norma intreaga si pe perioada nedeterminata” pentru toate locurile de munca punctate in cadrul programului;

2.Programul pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural:

 • eliminarea din categoria aplicantilor eligibili a formei de organizare Intreprindere Familiala (IF);
 • eliminarea din categoria cheltuielilor eligibile a construcţiilor
 • verificare existenţei autorizării codului CAEN al furnizorilor beneciarului finanţării
 • reformularea obligativitatii sediului si tuturor punctelor de lucru in mediul rural;

3.Programul START:

 • preluarea observatiilor comune tehnice propuse si aprobate;
 • acordarea de punctaj suplimentar pentru activitătile din categorii apartinând industriilor creative, asa cum sunt mentionate în Strategia Orizont 2020;
 • implementarea in aplicatia de inscriere a posibilitatii de descarcare a planului de afaceri trimis spre verificare in format *.pdf, imediat dupa trimitere;
 • simplificarea modalitatii de completare in aplicatie a fluxului de numerar previzionat;
 • implementarea programului prin agentie de implementare/institutie de credit partenera;
 • acceptarea ca si furnizori eligibili de consultanta si a ONGurilor;

4.Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

 • preluarea observatiilor comune tehnice propuse si aprobate;
 • reformularea legaturii activelor achizitionate cu activitatea pe care aplica in sensul inserarii cheltuielilor comune domeniilor de activitate;

5. Proiectul programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti in afaceri;

 • preluarea observatiilor comune tehnice propuse si aprobate;
 • implementarea programului prin agentie de implementare/institutie de credit partenera;

Proiectele procedurilor de implementare si ale grilelor de evaluare pentru aceste programe nationale au fost postate pe site-ul directiei de specialitate www.aippimm.ro în dezbatere publica incepand cu data de 7 ianuarie 2016, pentru a permite membrilor CCDIMM, mediului de afaceri, aplicantilor, celor interesati, sa vina cu propuneri, sugestii si observatii asupra acestora pana in data de 20.01.2016.

 

Tags: , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu