Cetățenii români cu drept de vot care au domiciliul sau reședința în străinătate își vor putea exercita dreptul electoral prin corespondență începând cu alegerile parlamentare din acest an. Guvernul a adoptat recent normele metodologice de aplicare a Legii votului prin corespondență, document care stipulează procedura pe care trebuie să o urmeze cei care vor să-și exercite acest drept constituțional, a declarat Dan Suciu, purtător de cuvânt al Guvernului.

Executivul a stabilit modelele, dimensiunile și condițiile de realizare a documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență, care sunt transmise alegătorului. Acestea sunt:

  • un plic exterior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse plicul interior şi certificatul de alegător;
  • un plic interior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse opţiunea sau opţiunile de vot, după caz. Plicul interior va conţine un autocolant cu menţiunea „VOTAT”, prevăzut cu elemente de siguranţă. Alegătorul lipeşte autocolantul pe opţiunea acestuia din buletinul de vot prin corespondenţă;
  • certificatul de alegător ce cuprinde numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa din străinătate, după caz, seria şi numărul actului de identitate, precum şi declaraţia pe proprie răspundere a alegătorului privind exercitarea în mod liber, direct şi secret a dreptului de vot, datată şi semnată olograf. În conţinutul declaraţiei se vor menţiona tipul şi data scrutinului;
  • instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică şi termenul în care alegătorul trebuie să depună la cutia poştală sau la oficiul poştal documentele prevăzute mai sus, astfel încât acestea să fie livrate biroului electoral competent, în termenul prevăzut de lege;
  • buletinul de vot prin corespondenţă.

Astfel, Românii din diaspora pot vota o singură dată la fiecare tur de scrutin, în baza certificatului de alegător, introdus într-un plic prevăzut cu elemente de siguranță, însoțit de autocolantul cu mențiunea „VOTAT”. Pe plicul exterior sunt imprimate numele şi prenumele alegătorului, adresa de corespondenţă a acestuia, adresa biroului electoral competent, precum şi un cod de bare care asigură identificarea unică a alegătorului. Primele alegeri la care românii din diaspora pot face uz de votul „la plic” sunt alegerile parlamentare din luna noiembrie a acestui an.

Pentru a intra în posesia documentelor care permit votarea de la distanță, românii din diaspora trebuie să se înscrie în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă, având două variante:

  1. cerere scrisă, datată şi semnată, depusă personal sau transmisă prin poştă către misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul de domiciliu sau reşedinţă, la care anexează o copie a oricărui înscris oficial emis de către statul străin din care rezultă adresa de domiciliu sau reședință unde locuieşte, precum şi o copie a actului de identitate;
  2. prin intermediul formularului electronic pus la dispoziţie online de Autoritatea Electorală Permanentă, la care se anexează câte o copie, în format electronic, a actului de identitate, a oricărui înscris oficial emis de statul străin din care rezultă adresa de domiciliu sau reședință, precum şi a unei cereri scrise, semnate şi datate.

Alegătorii care aleg votul prin corespondență pentru alegerile parlamentare sau prezidențiale la termen au la dispozitie perioada cuprinsă între 1 martie și 30 iunie pentru a depune cererea și documentele doveditoare în vederea înscrierii în Registrul electoral. În cazul votului pentru reprezentanții României în Parlamentul European, trebuie anunțată intenția de vot prin corespondență între data de 30 noiembrie a anului anterior celui în care au loc alegerile şi data de 1 februarie a anului în care au loc aceste alegeri.

De asemenea, potrivit Legii privind votul prin corespondență, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale va încheia cu Poşta Română contractul privind confecţionarea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă şi a serviciilor poştale aferente procesului electoral.

 

Tags: , , ,

 

1 comentariu

  1. EuroPunkt EuroPunkt spune:

    Credeți ca este o alternativă viabilă votul prin corespondență? Vă invit să discutam pe această temă.

Lasă un comentariu