Guvernul a stabilit etapele de implementare a instrumentelor financiare pentru IMM în cadrul programelor finanțate din fonduri ESI pentru 2014-2020, printr-un memorandum aprobat miercuri. Acesta include rezultatele evaluării ex-ante a instrumentelor financiare destinate intreprinderilor mici și mijlocii (IMM), utilizate în cadrul programelor operaționale finanțate din fondurile europene structurale și de investiții (fonduri ESI).

Sunt vizate Programul Operațional Competitivitate (POC), Programul Operațional Capital Uman (POCU) și Programul Operațional Regional (POR). A fost aprobată, de asemenea, încredințarea implementării instrumentelor financiare pentru Programul Operațional Competitivitate și Programul Operațional Regional către Fondul European de Investiții, în calitate de fond al fondurilor.

O prima estimare la nivelul programelor operaționale este de aproximativ 431,8 mil. euro, ca suma totala alocată pentru instrumentele financiare, din care 100 mil. euro reprezintă contribuția României la instrumentul financiar de tip garanție neplafonată din cadrul inițiativei pentru IMM.

Potrivit regulamentelor europene, utilizarea instrumentelor financiare ca metodă de implementare a fondurilor ESI se face doar în baza unei evaluări ex-ante, care identifică deficiențele pieței și problemele specifice, oferind în același timp o analiză comparativă a produselor financiare. Într-o primă etapă, evaluarea ex-ante va fi transmisa către comitetul de monitorizare al fiecărui program operațional implicat, iar rezumatul evaluării va fi publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Simultan se va demara procedura de negociere și semnare a acordurilor de finanțare între fiecare autoritate de management (AM POC si AM POR) și Fondul European de Investiții care va selecta ulterior intermediarii financiari.

Ministerul Fondurilor Europene a optat pentru realizarea unei singure evaluari ex-ante pentru instrumentele financiare destinate intreprinderilor mici și mijlocii în cadrul Programelor Operaționale finanțate din fonduri ESI. Evaluarea a fost coordonata de Ministerul Fondurilor Europene, în colaborare cu Fondul European de Investiții, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, autoritățile de management implicate.

Pentru probleme legate de incapacitatea companiilor de a prezenta garanții colaterale pentru a obține credite, cel mai potrivit instrument financiar identificat este cel de garantare. În ce privește infrastructura învechită sau inexistentă la nivelul IMM-urilor sau a fluxului de numerar insuficient și impredictibil, au fost identificate ca tipuri de instrumente optime împrumuturile (finanțare cu partajarea riscului) și investițiile de capital de risc (equity). De asemenea, pentru rata scăzută de ocupare a forței de muncă, a culturii antreprenoriale nedezvoltate și a accesului limitat la finanțare, evaluarea ex-ante recomandă garanțiile și microcreditele.

A fost efectuată, de asemenea, o analiză a relației dintre stadiul de dezvoltare al afacerii și instrumentele financiare adecvate. Pentru etapa incipientă sunt recomandate fondurile de investitii de capital, finantate prin Programul Operațional Competitivitate, microcredite și garanții pentru întreprinderi aflate în faza de început, finanțate prin PO Capital Uman. Pentru etapa de creștere sunt recomandate împrumuturile cu partajarea riscului, finanțat prin PO Competitivitate și PO Regional și fondurile de investiții de capital (equity), finanțate prin PO Regional.

Un efect benefic al instrumentelor financiare este atragerea finanțărilor private sau din alte surse publice, inclusiv de la instituții financiare internationale. De asemenea, acestea pot furniza o înaltă valoare adaugată prin efectul de multiplicare, calculat ca raport dintre suma finanțărilor totale acordate IMM și contribuția programelor operaționale. Efectul de multiplicare estimat este de 2,31 pentru instrumentele financiare administrate la nivelul României și de 2,65 dacă se ia în calcul și suma alocată Programului Operațional Inițiativa pentru IMM

 

Tags: , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu