Pe site-ul AFIR (Agenția pentru Finanțarea Invetițiilor Rurale) s-au afișat rapoartele finale de selecție pentru submăsurile 6.2 și 6.4. Dornic să trec în revistă lista proiectelor ce au fost admise la finanțare precum și a celor respinse, deschid pagina în care se află datele pe care le-am menționat. Acolo este tot istoricul proiectelor depuse și analizate pentru toate submăsurile care au avut deschisă sesiune de depunere. Încep prin a deschide fișierele aferente submăsurii 6.2, cu prima etapă de evaluare. În raportul lunar privind proiectele nefinanțate din sesiunea nr. 1, an 2015, perioada 14 iulie-30 iulie, publicat la data de 11.12.2015, la poziția 17, rândul 33, găsim următoarele date:

 1. Titlu proiect: “Echiparea și punerea în funcțiune a unei fabrici de peleți”
 2. Solicitant: Reciclare Selectivă Giurgiu S.R.L.
 3. Județ: Dâmbovița
 4. Localitate: Comuna/Oraș Crevedia, Sat Crevedia

Proiectul este declarat neeligibil, iar printre argumente găsim: „1.12 Asociatii/actionarii solicitantului detin parti sociale in alte societati care âşi desfasoară activitatea in baza aceluiasi cod CAEN autorizat la ONRC ca si cel propus prin Cererea de Finantare/Plan de Afaceri”. Am crezut că este o eroare materială și, cu oarecare indulgență, am continuat citirea argumentelor privind declararea neeligibilitatii proiectului și/sau a solicitantului.

Apare din nou un paragraf care mă pune pe gânduri: „Solicitantul RECICLARE SELECTIVA GIURGIU SRL, prin administrator si reprezentant legal al proiectului, domnul X, detine in prezent parti sociale in societati  care prin intermediul asociatului Y,  âşi desfasoara activitatea in baza aceluiasi cod CAEN 1629 autorizat la ONRC, ca si cel propus prin CF/Planul de Afaceri. Proiectul este declarat neeligibil.”

Rămân siderat și îmi spun că așa ceva nu se poate sau așa ceva nu se există (olteanul când a văzut pentru prima dată o girafă a exclamat: Așa ceva nu se există! Iar acest âși are un gât extrem de lung și pătat).

În interiorul meu, pentru că sunt un tip credul ( cred că autoritățile române depun toate eforturile să lanseze, în acest an, apeluri de proiecte pentru accesare de fonduri europene), continui să cred că a fost o eroare. Regretabilă, dar eroare. Mă îndrept către celelalte rapoarte lunare ale proiectelor nefinanțate în sesiunea nr. 1 din anul 2015 pentru Submăsura 6.2. Deschid raportul lunar privind proiectele nefinanțate din sesiunea nr. 1, an 2015, perioada septembrie, publicat la data de 08.04.2016.

Găsesc următoarele:

La poziția 64, rândul 72

 1. Titlu proiect: “Creșterea potențialului turistic din zona Moroieni prin dezvoltarea agropensiunii Miruna”
 2. Solicitant: S.C. Mir Concept Travel S.R.L.-D
 3. Județ: Dâmbovița

Localitate: Comuna/OrașMoroieni, Sat Pucheni

Proiectul este declarat neeligibil, iar printre argumente găsim:„Solicitantul MIR CONCEPT TRAVEL SRL-D, firma in functiune, având codul unic de inregistrare 34982104 atribuit in data de 09.09.2015, cu numarul de ordine in Registrul Comertului J15/606/2015  atribuit in data de 09.09.2015, âşi desfasoara activitatea la SEDII ŞI /SAU ACTIVITATI AUTORIZATE  CONFORM ART. 15 DIN L359/2004, pe codul CAEN 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata , cod CAEN  propus prin Planul de Afaceri ,in vederea obtinerii finantarii in cadrul masurii 6.2.”

Continuă cu:

La poziția 163, rândul 172

 1. Titlu proiect: “Diversificarea și creșterea potențialului economiei rurale prin dezvoltarea activității de „lucrări de pardosire și placare a pereților” -activitate cu potențial ridicat de dezvoltare”
 2. Solicitant: S.C. Gima Calc S.R.L.
 3. Județ: Dâmbovița
 4. Localitate: Comuna/OrașVulcana-Pandele, Sat Gura Vulcanei

Proiectul este declarat neeligibil, iar printre argumente găsim: „Solicitantul GIMA CALC  SRL, firma in functiune, având codul unic de inregistrare 35023589 atribuit in data de 21.09.2015, cu numarul de ordine in Registrul Comertului J15/637/2015  atribuit in data de 21.09.2015, âşi desfasoara activitatea la SEDII ŞI /SAU ACTIVITATI AUTORIZATE  CONFORM ART. 15 DIN L359/2004,  si  pe codul CAEN 4333 – Lucrari de pardosire si placare a peretilor, cod CAEN  propus prin Planul de Afaceri ,in vederea obtinerii finantarii in cadrul masurii 6.2.”

La poziția 241, rândul 249

 1. Titlu proiect: “Promovarea economiei rurale si cresterea calitatii vietii prin desfasurarea de „alte activitati referitoare la sanatatea umana”  activitate cu potential ridicat de dezvolatare”
 2. Solicitant: S.C. Cris Yin Yang Medical S.R.L.
 3. Județ: Dâmbovița

Localitate: Comuna/OrașUlmi, Sat Viisoara

Proiectul este declarat neeligibil, iar printre argumente găsim: „Solicitantul CRIS YIN YANG MEDICAL SRL, firma in functiune, având codul unic de inregistrare 35005973 atribuit in data de 16.09.2015, cu numarul de ordine in Registrul Comertului J15/625/2015  atribuit in data de 16.09.2015, âşi desfasoara activitatea la SEDII ŞI /SAU ACTIVITATI AUTORIZATE  CONFORM ART. 15 DIN L359/2004, si pe codul CAEN 8690-Alte activitati referitoare la sanatatea umana, cod CAEN 8690 propus prin Planul de Afaceri.”

Autorul utilizează diacriticele, cu o singură excepție, numai în cazul literei ”â”. El vrea să ne arate că și-a insușit normele Academiei Române privind revenirea la utilizarea literei â, că nu este vreun produs oarecare al școlilor bolșevice de dinainte de 1989. Nu, el este un produs al noului sistem de învățământ, un sisten frumos și liber ca tinerii care trec prin el. Dar iată că omul chiar are potențial. Noi credeam că este limitat, dar el are o structură complexă, atacă atunci când crezi că și-a epuizat resursele. Pentru confirmare poftiți de citiți din raportul lunar privind proiectele nefinanțate din sesiunea nr. 1, an 2015, perioada octombrie, publicat la data de 20.04.2016.

“In Certificatul Constatator, conform declaratiei – tip model 2 nr. 22464 din 09.09.2015,(la sediu si ân afara sediului social si a sediilor secundare ), la  SEDII ŞI /SAU ACTIVITATI AUTORIZATE  CONFORM  ART. 15 DIN L359/2004, activitaţile  autorizate, sunt aferente codului  CAEN 7022-Activităţi de consultanţă pentru afaceri si management.”

Să lăsăm agramatul în pace și să ne îndreptăm spre instituția pe care o reprezintă: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.  Stimați responsabili din conducerea AFIR, nu vă deranjăm decât cu o singură întrebare: cine îi evaluează pe evaluatorii AFIR? Dacă ei nu știu să scrie, ce pretenții să mai avem de la substanța evaluărilor pe care le fac?

Dacă ne puteți răspunde vom fi mulțumiți. Dacă însă, din lipsa timpului disponibil, nu o veți face, nu ne vom supăra pentru că înțelegem situația. Știm că sunteți preocupați până peste cap cu conceperea și scrierea, la cel mai înalt sistem de calitate și performanță, a Ghidurilor pentru măsurile ale căror apeluri urmează să le lansați (Când anume? Noi nu știm pentru că sunteți profesioniști și păstrați secretul cu sfințenie).

 

 

 

 

Tags: , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu