În perioada 29 – 30 mai 2016, Președinția Uniunii Europene a Olandei și Ministerul olandez al Internelor și Relațiilor au organizat la Amsterdam ,  întâlnirea informală a miniștrilor responsabili cu planificarea și dezvoltarea urbană. Subiectul principal al reuniunii l-a reprezentat procesul de elaborare a Agendei Urbane a Uniunii Europene (UE).

Miniștrii participanți au semnat luni, 30 mai a.c., Pactul de la Amsterdam – o agendă urbană pentru reducerea sărăciei şi creşterea eficienţei energetice în oraşele europene, considerat de specialiști un document “istoric”, deoarece marchează creșterea  investițiilor în domeniile cheie ale Agendei Urbane a UE. România a fost reprezentată de doamna Mihaela Vrabete, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).

Pactul de la Amsterdam structurează procesul de elaborare a Agendei Urbane a UE pe baza celor 3 piloni – îmbunătățirea legislației, îmbunătățirea finanțărilor și a cunoștințelor în domeniul urbanismului. Acesta pune, practic, la dispoziția autorităților regionale, naționale și locale instrumentele de care au nevoie pentru crearea politicilor publice europene care refectă cerințele cetățenilor. De asemenea, cuprinde cele 12 teme prioritare: integrarea migranților și refugiaților, calitatea aerului, sărăcia urbană, locuire, economia circulară, locuri de muncă și aptitudini în economia locală, adaptarea climatică, tranziția climatică, utilizarea durabilă a terenurilor și a soluțiilor bazate pe natură, mobilitatea urbană, tranziția digitală, achiziții publice inovatoare și responsabile.

Pentru toate aceste teme prioritare vor fi dezvoltate parteneriate între statele membre, Comisia Europeană, autoritățile publice locale, platforme de cooperare și schimb de experiență la nivel european, structuri asociative, etc. Până în prezent au fost dezvoltate parteneriate pentru primele 4 teme, respectiv: integrarea migranților și refugiaților, calitatea aerului, sărăcia urbană și locuire, coordonate de către Olanda și Slovacia. În cadrul acestor parteneriate sunt înscrise și 2 municipii din România: Timișoara – în parteneriatul pentru sărăcia urbană și Constanța -în parteneriatul pentru calitatea aerului. În următoarea perioadă, cu implicarea statelor membre, vor fi lansate și celelalte parteneriate, implicarea activă în acest proces reprezentând unul din punctele solicitate în cadrul Pactului de la Amsterdam.

Agenda Urbană a Uniunii Europene urmărește să susțină contribuția zonelor urbane în vederea atingerii obiectivelor Uniunii și a obiectivelor naționale aferente, cu respectarea deplină a subsidiarității și proporționalității. Va contribui la atingerea obiectivelor Europa 2020 și a priorităților Comisiei Juncker, în contextul crizei refugiaților și al schimbărilor climatice. Noua Agendă Urbană a UE tinde să stabilească o abordare integrată a UE, a politicilor și legislațiilor naționale cu un impact clar asupra zonelor urbane. Prin identificarea și eliminarea obstacolelor din politică și Agenda Urbană a Uniunii Europene, se va oferi posibilitatea cooperării zonelor urbane într-un mod sistematic și coerent pentru atingerea scopurilor propuse atât la nivel național cât și european.

 

În vederea asigurării unei abordări coerente şi adoptării unor principii coordonate la nivel european, statul membru care asigură preşedinţia semestrială a Uniunii Europene organizează în cadrul cooperării inter-guvernamentale reuniuni la nivel de miniştri, directori generali şi experţi pe diferite tematici legate de dezvoltarea urbană. La aceste evenimente participă reprezentanți din cadrul ministerelor statelor membre cu atribuţii în dezvoltarea urbană, reprezentanți ai statelor partenere (Elveția, Norvegia, Turcia), precum și reprezentanți ai Comisiei Europene sau ai altor instituții la nivel european.

 

Tags: , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu