Cu toţii suntem preocupaţi în cel mai înalt grad de siguranţă, iar atunci când vine vorba de siguranţa aviaţiei civile preocuparea este una dintre cele mai profunde. Puţină lume ştie însă că în 2009, regimul siguranţei aviaţiei civile din România prezenta multe neconformităţi, dar  în 2012, la doar doi ani după înfiinţarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS), România ajungea să ocupe locul 4 în Europa şi locul 10 în lume în acest domeniu.

Şi mai puţină lume ştie că acest rezultat îmbucurător este menţinut în pofida a numeroase dificultăţi cu care se confruntă CIAS, de la salarizarea insuficientă a personalului, la lipsa dotărilor şi la unele prevederi legislative care nu permit desfăşurarea tuturor acţiunilor necesare prevenţiei evenimentelor aviatice.

Despre performanţele româneşti în privinţa siguranţei aviaţiei civile, dar şi despre dificultăţile întâmpinate de principala instituţie în domeniu, puteţi afla din interviul acordat de Nicolae Stoica, director general CIAS, lui Vladimir Adrian Costea, pentru Europunkt.

stoica-interior

Vladimir Adrian Costea: Care sunt prevederile legale potrivit cărora CIAS își exercită activitatea privind menținerea și dezvoltarea siguranței aviației civile?

Nicolae Stoica: Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) organizează, conduce, coordonează, controlează și execută investigații privind evenimentele de aviație civilă, cu scopul de a determina faptele, cauzele și împrejurările care au dus la producerea acestora și emite recomandări pentru siguranța aviației civile, în conformitate cu:

 1. Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă;
 2. Anexa 13 la Convenția Aviației Civile Internaționale privind investigarea accidentelor și incidentelor de aviație;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, aprobată prin Legea nr. 55/2010;
 4. Ordonanța Guvernului nr. 51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă, aprobată prin Legea nr. 794/2001.

Care sunt etapele pe care CIAS le urmărește în vederea îndeplinirii acestor atribuții?

CIAS are ca obiectiv principal creșterea și menținerea la un nivel ridicat a siguranței din aviația civilă, prin emiterea de recomandări de siguranță bazate pe informațiile rezultate din investigații, analize, studii și rapoarte sau pe baza oricăror altor activități efectuate în conformitate cu reglementările în vigoare, în vederea prevenirii producerii unor incidente și accidente similare. În orice moment al investigației, CIAS poate emite recomandări privind siguranța zborului, dacă, prin aplicarea imediată a acestora, se poate preveni producerea altor accidente sau incidente similare.

Astfel, având în vedere că etapele pe care le urmărim în vederea îndeplinirii atribuțiilor noastre se întrepătrund, putem vorbi mai degrabă despre o serie de activități pe care le desfășurăm la CIAS, iar acestea se pot clasifica în patru categorii principale:

 1. activitățile de investigație privind siguranța, în cazul evenimentelor din aviația civilă;
 2. activitățile de analiză și prelucrare a datelor, pe baza raportărilor obligatorii și a raportărilor voluntare ale evenimentelor de aviație civilă;
 3. realizarea de studii și rapoarte privind siguranța aviației civile;
 4. emiterea de recomandări de siguranță.

Ce evoluție a înregistrat CIAS în ultimii cinci ani în domeniul siguranței aviației civile?

În ultimii cinci ani, CIAS a înregistrat o evoluție foarte bună din punct de vedere al siguranței aviației civile. Spre exemplu, Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO) a efectuat în anul 2009 un audit la nivelul României, în domeniul aviației civile și a constatat o serie de neconformități în ceea ce privește respectarea cerințelor prevăzute în cadrul Anexelor ICAO. Ca urmare a acestui audit, în anul 2010 a fost înființat CIAS, ca instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, în baza Legii nr. 55/2010.

În octombrie 2012, ICAO a organizat o misiune de validare, pentru a verifica dacă s-au rezolvat toate neconformitățile constatate în anul 2009. În acest context, chiar dacă nu erau remediate în totalitate neconformitățile, având în vedere situația existentă la nivelul celorlalte state, poziția dobândită după misiunea de validare a ICAO din anul 2012 a devenit publică și a plasat România pe locul 4 în Europa și locul 10 în lume în privința siguranței aviației civile.

Ulterior, neconformitățile au fost remediate de instituțiile cu responsabilități în aviația civilă din România, inclusiv de către CIAS, iar în prezent se așteaptă o nouă evaluare și validare de către ICAO a măsurilor implementate.

În perioada noiembrie-decembrie 2013, CIAS a semnat protocoale de cooperare privind coordonarea investigațiilor în domeniul siguranței aviației civile, în vederea aplicării

Regulamentului UE nr. 996/2010, cu cele mai reprezentative instituții și autorități care au responsabilități în domeniul aviației civile: ROMATSA RA, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Aeroclubul României și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

De asemenea, în iulie 2016, CIAS a semnat un memorandum de înțelegere în domeniul investigării și prevenirii accidentelor din aviația civilă cu Comitetul Interstatal de Aviație (IAC), iar la începutul lunii septembrie 2016, a semnat o declarație de intenție privind cooperarea și asistența în domeniul investigațiilor accidentelor și incidentelor din aviația civilă cu Biroul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (BEA) din Franța.

Aceste protocoale de colaborare presupun cooperarea în domeniul investigațiilor accidentelor și incidentelor din aviația civilă, pregătirii profesionale pentru investigatori, schimbului de informații și expertiză, în conformitate cu standardele și practicile recomandate în cadrul Anexei 13 la Convenția Aviației Civile Internaționale și Regulamentului (UE) nr. 996/2010.

Care sunt principalele dificultăți întâmpinate de CIAS cu privire la menținerea și dezvoltarea siguranței aviației civile?

Până în momentul de față am realizat cu succes obiectivele privind menținerea și dezvoltarea siguranței aviației civile, dar ne confruntăm cu o serie de dificultăți care pot genera sincope în derularea în condiții optime a activității CIAS:

 1. Nivelul de salarizare scăzut al angajaților. În comparație cu indicele de salarizare al altor instituții publice din România, CIAS are un indice mai scăzut, ceea ce conduce inevitabil la un nivel salarial scăzut pentru angajații instituției noastre. De asemenea, salariile angajaților CIAS sunt mult mai mici, în comparație cu salariile angajaților din cadrul organismelor cu atribuții similare, de la nivelul Uniunii Europene. Din acest motiv, este foarte dificil să găsim și să păstrăm persoane calificate pentru desfășurarea activităților din cadrul instituției noastre. Creșterea salariilor ar constitui un factor foarte important în motivarea angajaților și ar contribui la creșterea eficienței și a randamentului muncii;
 2.  Baza materială insuficientă, care poate genera întârzieri în procesul de investigare a evenimentelor de aviație civilă. În procesul de analiză a probelor colectate, este necesară în mod frecvent utilizarea unor echipamente indisponibile în acest moment în cadrul CIAS. În acest context, obținerea datelor vitale pentru continuarea investigațiilor implică transmiterea către laboratoarele externe a suporturilor de informații de pe înregistratoarele de zbor de la bordul aeronavelor, în vederea decriptării acestora. Aceste operațiuni suplimentare implică prelungirea termenului de emitere a rapoartelor de investigații;
 3. Lipsa unor spații de lucru (hangar și laborator de analize) dotate cu echipamentele corespunzătoare pentru desfășurarea activității operaționale. În cadrul procesului de investigare, se desfășoară activități de analiză și, respectiv, investigație directă a probelor rezultate în urma evenimentelor produse în aviația civilă. Colectarea probelor implică depozitarea într-o locație care să permită studierea acestora în condiții adecvate (inclusiv în ceea ce privește suprafața necesară pentru studiu, nivel de umiditate și temperatură).Proiectarea unor spații în concordanță cu nevoile operaționale specifice ale CIAS va conduce la o eficientizare a activității;
 4. Lipsa unei clădiri proprii pentru desfășurarea activităților în condiții de eficiență. Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile nu are o clădire proprie în care să își desfășoare activitatea, în momentul de față funcționând într-un spațiu închiriat.

Achiziționarea unei clădiri ar genera reduceri de cheltuieli, pe termen lung, iar amenajarea spațiilor de lucru dintr-o clădire proprie, în conformitate cu standardele și cerințele impuse de activitatea de investigare a evenimentelor de aviație, ar crește eficiența și productivitatea muncii.

În ce măsură dificultățile menționate anterior sunt determinate de breșe ale cadrului legal?

În momentul înființării, angajații CIAS erau remunerați în baza Legii nr. 330/2009. Această lege a fost, însă, abrogată odată cu apariția Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, adică după numai două luni de la înființarea CIAS, însă instituția noastră nu a fost inclusă în această nouă lege. În anul 2014, Curtea de Conturi a României a forțat CIAS să stabilească grila de salarizare a personalului pe baza Anexei nr. VIII din Legea nr. 284/2010, motiv pentru care salariile angajaților CIAS au fost diminuate substanțial.

De asemenea, întâmpinăm dificultăți în realizarea de studii privind siguranța aviației civile, care ar putea contribui la îmbunătățirea siguranței aviației civile. Cu toate că avem obligația legală să elaborăm studii și analize privind siguranța aeriană, conform art. 7, lit. k) din  Ordonanța de Urgență nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, care stipulează că CIAS „elaborează studii și analize privind siguranța aeriană și difuzează semestrial buletine informative privind evenimentele din domeniul aviației civile”, ca atribuție principală, este regretabil că în momentul de față CIAS nu poate decât să prezinte statistici și buletine informative pe baza evenimentelor din aviația civilă înregistrate în baza de date din sistemul unic de raportare la nivel national ECCAIRS și, în anumite cazuri, nu poate identifica și propune măsuri corective pentru eliminarea cauzelor care conduc la producerea acestor evenimente. Această situație este cauzată de faptul că, în prezent, este blocat dreptul legal de a efectua aceste studii.

Ați întâmpinat dificultăți în ceea ce privește comunicarea și cooperarea cu instituțiile publice?

În momentul de față, avem o comunicare bună și cooperăm eficient cu Ministerul Transporturilor, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Școala Superioară de Aviație Civilă și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ceea ce ne dă speranțe că dificultățile menționate anterior se vor rezolva în curând.

Ce schimbări considerați necesare pentru a facilita activitatea CIAS?

Considerăm necesară modificarea legislației naționale pentru întărirea independenței autorității de investigație, respectiv a Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, așa cum prevede Anexa 13 ICAO, actualizarea legislației naționale privind protejarea informațiilor obținute în cadrul activităților de investigație privind siguranța, cum ar fi, de exemplu, datele de pe înregistratoarele de zbor de la bordul aeronavelor implicate în accidente și incidente de aviație, precum și declarațiile martorilor sau ale persoanelor implicate în evenimentele aviatice, dar și modificarea cadrului legislativ pentru a putea acorda o remunerație corectă în raport cu activitatea desfășurată de angajații CIAS.

***

Nicolae Stoica este director general al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) din iunie 2012, fiind responsabil de organizarea, coordonarea și îndrumarea activității instituției. A absolvit cursurile universitare și cursurile de masterat ale Facultății de Inginerie Aerospațială din cadrul Universității Politehnica din București, obținând diploma de licență și diploma de master în inginerie aerospațială (sisteme de propulsie). De asemenea, a obținut diploma de master în management și marketing internațional la Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București și a participat la mai mult de 15 cursuri de pregătire și specializare profesională, în țară și în străinătate, în domeniul investigării accidentelor aviatice, sistemelor de raportare a evenimentelor aviatice (ECCAIRS), relațiilor internaționale și managementului public.

Are o experiență profesională de peste 12 ani în domeniul aviației civile, ocupând atât poziții de execuție, cât și funcții de middle și top management, în cadrul Ministerului Transporturilor și în companii private din industrie, având responsabilități în investigarea accidentelor și raportarea evenimentelor aviatice, precum și în emiterea de recomandări de siguranță și managementul siguranței din aviația civilă.

 

Tags: , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu