Marţi, preşedintele liberalilor şi democraţilor din Parlamentul European, fostul premier belgian Guy Verhofstadt, vorbea despre existenţa unei „coloane a cincea” în Europa, oameni care simpatizează sincer sau interesat cu autocraţi şi demagogi ostili Uniunii Europene şi democraţiei liberale de tip european precum Putin, Erdogan sau cel puţin declarativ în campania electorală din SUA, Trump.

Nu a trecut mult timp până să avem şi dovada clară a identităţii acestor prieteni ai oponenţilor Europei. Miercuri, la doi ani după ce Rusia a anexat Crimeea şi a invadat Donbasul şi după ce prin propaganda ei a sprijinit toate iniţiativele politice ale populismului deşănţat eurosceptic, la un an după ce Parisul a fost scăldat în sânge de cei radicalizaţi de mesajele fanatice ale ISIS, în al doisprezecelea ceas deci, Parlamentul European a recunoscut printr-o rezoluţie cât de ameninţătoare sunt dezinformările şi propaganda Rusiei şi mişcărilor islamiste.

Îngrijorătoare este întârzierea cu care Parlamentul European recunoaşte pericolul care ameninţă Europa. Îngrijorător este şi faptul că măsura luată este o simplă rezoluţie, care practic nu aduce cu sine măsuri concrete pentru combaterea ameninţării.

Mai îngrijorător decât orice este că această acţiune limitată şi târzie, dar binevenită, de-abia a trecut prin Parlamentul European, adeverind spusele lui Verhofstadt. Da, în Europa există „o coloană a cincea”, da, Europa colcăie de „idioţi utili” care speculează nemulţumirea îndreptăţită a cetăţenilor de rând privind funcţionarea establishment-ului european şi naţional în direcţia distrugerii Uniunii Europene şi democraţiei liberale.

Rezultatul votului din Parlamentul European este ilustrativ: 304 voturi pentru, 179 voturi împotrivă şi 208 abţineri.

Redau în continuare lista celor care au votat pentru, împotrivă şi a celor care s-au abţinut, pe familii politice, ca să trageţi dvs. înşivă concluziile privind cine sunt „idioţii utili” ai lui Putin, în primul rând, şi ai ISIS în subsidiar (atenţie, unele abţineri sau împotriviri pot fi şi rezultatul nemulţumirii privind aspecte secundare precum măsurile limitate de combatere promovate de rezoluţie). Trageţi dvs. concluziile!

Împotriva condamnării propagandei ruse şi islamiste – 179 eurodeputaţi:

ALDE (liberali – centru): Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Deprez, Faria, Giménez Barbat, Griesbeck, Grigule, Harkin, Jäätteenmäki, Jakovčić, Marinho e Pinto, Michel, Pagazaurtundúa Ruiz, Ries, Riquet, Takkula, Toom, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen (22 eurodeputaţi din 64)

ECR (conservatori – dreapta): Marias (1 din 66)

EFDD (Nigel Farage, UKIP şi prietenii lor – dreapta/extrema dreaptă): Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D’Amato, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Mach, Moi, O’Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Zanni, Zullo (34 din 36)

ENF (Marine Le Pen, Frontul Naţional şi prietenii lor – dreapta/extrema dreaptă): Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Ciocca, D’Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek (35 din 35)

GUE/NGL (extrema stângă): Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mélenchon, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer (42 din 49)

Independenţi: Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos (13 din 13)

PPE (populari – centru-dreapta): Cadec, Dantin, Joulaud, Juvin, Martusciello, Maullu, Morano, Muselier, Mussolini, Zagorakis (10 din 204)

S&D (socialişti – centru-stânga): Anderson Lucy, Androulakis, Cofferati, Grammatikakis, Iotova, Jaakonsaari, Keller Jan, Kyrkos, Mamikins, Mavrides, Nekov, Pirinski, Poc, Sant, Serrão Santos, Silva Pereira, Stanishev (17 din 179)

Verts/ALE (ecologişti): Lambert, Lochbihler, Scott Cato, Urtasun, Ždanoka (5 din 46)

Abţineri – 280 eurodeputaţi:

ALDE (liberali – centru): Ali, Arthuis, Becerra Basterrechea, Cavada, de Sarnez, Diaconu, Goerens, Goulard, Hyusmenova, Kyuchyuk, Løkkegaard, Mihaylova, Mlinar, Müller, Nicolai (15 din 64)

ECR (conservatori – dreapta): Campbell Bannerman, Dohrmann, Dzhambazki, Sernagiotto, Škripek, Sulík, Tošenovský, Vistisen, Zahradil (9 din 66)

GUE/NGL (extremă stânga): Björk, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kyllönen, Le Hyaric, Mineur (7 din 49)

PPE (populari, centru dreapta): Alliot-Marie, Cirio, Comi, Danjean, Dati, Delahaye, Gardini, Grossetête, Hortefeux, Kyrtsos, Lamassoure, Le Grip, Melo, Morin-Chartier, Patriciello, Pogliese, Proust, Saïfi, Salini, Sander, Spyraki, Tajani, Urutchev, Záborská (24 din 204)

S&D (socialişti, centru stânga): Aguilera García, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Blanco López, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Khan, Kirton-Darling, Kofod, KumpulaNatri, Kyenge, Lange, Liberadzki, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Melior, Mizzi, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Neuser, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picula, Pittella, Post, Preuß, Regner, Revault D’Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zanonato, Zoffoli, Zorrinho (136 din 179)

Verts/ALE (ecologişti): Albrecht, Andersson, Bové, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Joly, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reimon, Reintke, Sargentini, Valero, Vana (17 din 46)

Pentru condamnarea propagandei ruse şi islamiste – 304 deputaţi:

ALDE (liberali – centru): Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Charanzová, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Huitema, in ‘t Veld, Ježek, Kallas, Lambsdorff, Mazuronis, Meissner, van Miltenburg, van Nieuwenhuizen, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Schaake, Telička, Tremosa i Balcells, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström (27 din 64)

ECR (conservatori – dreapta): Ashworth, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Duncan, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski (56 din 66)

EFDD (UKIP, Farage şi prietenii lor – dreapta şi extremă dreapta): Lundgren, Winberg (2 din 36)

PPE: Adaktusson, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, CollinLangen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Mato, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura,Polčák, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Sarvamaa, SaryuszWolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka (170 din 204)

S&D (socialişti – centru stânga): Balčytis, Berès, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Costa, Cristea, Drăghici, Ertug, Frunzulică, Gomes, Grapini, Jongerius, Lauristin, Leinen, Moisă, Molnár, Nica, Niedermüller, Paşcu, Picierno, Piri, Poche, Tang, Zala, Zemke (26 din 179)

Verts/ALE (ecologişti): Auken, Buchner, Cramer, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jávor, Keller Ska, Lamberts, Maragall, Reda, Rivasi, Ropė, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel (24 din 46)

 

Sursa foto: Flickr

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu