“Nu vă pierdeţi timpul să luptaţi între voi pentru a deveni voluminoşi şi mari, fiindcă nu e nici o diferenţă între mare şi mic! Esenţa frumuseţii e aceeaşi… adevărul absolut e inviolabil. Şi nu uitaţi că suntem toţi nişte mucegăiţi pe o bilă călătoare prin spaţiu nu vă umflaţi fiecare cu câte un succes anume, căci suntem toţi în aceeaşi găleată.” (Constantin Brâncuşi)

1

Colegiul Tehnic Motru s-a înscris la proiectul de talie internațională Euroscola, demarat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE) şi Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice (MECS), care se va desfășura sub motto-ul Anului european al patrimoniului cultural.

Anul european al patrimoniului cultural vizează organizarea de activități în anul 2018 dedicate promovării diversității culturale, a dialogului intercultural și a coeziuni sociale prin diseminarea în cadrul comunității a istoriei și valorilor europene, contribuind astfel la întărirea sentimentului existenței unei identități europene și înlăturarea clivajelor existente în societate.

Apelul la patrimoniul cultural reprezintă o provocare, având în vedere contextul problematic pe care îl regăsim în momentul de faţă în spațiul european. În contextul negocierilor purtate de Uniunea Europeană cu Marea Britanie în privința Brexit-ului, pericolului ascensiunii populismului și curentelor eurosceptice, precum și în lupta continuă împotriva terorismului, cetățenii europeni pot reconstrui un viitor mai sigur doar prin revenirea la respectarea valorilor și principiilor care au stat, pentru 60 de ani, la baza construcției europene: toleranţa, solidaritatea, libertatea de exprimare, unitatea, etc.

Privind din această perspectivă, dincolo de valoarea estetică a obiectelor de patrimoniu, membrii echipei “Infinitul Păsării Măiastre”/ “Infinity of the Bird in Space” își propun să exploreze dimensiunea socială a acestora, cu scopul de a contribui în mod direct la formarea și consolidarea solidarității şi coeziunii sociale, care transcend clivajele, barierele, stereotipurile dintre cetățenii comunității europene.

Sub coordonarea profesorilor Mihaela Cristina Crăciunescu și Nicolae Ruşeţ, elevii de la Colegiul Tehnic Motru își propun ca prin intermediul concusului Euroscola să interacționeze cu liderii decizionali la nivel local, regional, național și european, pentru a crea un cadru deschis de comunicare și cooperare în vederea promovării operelor și filosofiei lui Constantin Brâncuși. Opțiunea pentru opera și gândirea Constantin Brâncuși rezidă în influența pe care marele sculptor o generează în spațiul european.

Prin intermediul acestui proiect, elevii de la Colegiul Tehnic Motru își propun să aducă o contribuție proprie la discuțiile privind viitorul Uniunii Europene, considerând faptul că integrarea europeană se realizează cu ritmuri și intensități ridicate, ce transcend identitățile naționale, în momentul în care patrimoniul cultural al statelor membre contribuie la formarea unei singure identități, în cadrul căreia să se regăsească toți cetățenii statelor membre: Identitatea Europeană! Pentru că doar așa cauzele populismului, euroscepticismului și terorismului pot fi înlăturate …

Detalii proiect Euroscola: http://www.europarl.ro/ro/ue-%C5%9Fi-tinerii/concursul-na%C8%9Bional-euroscola-edi%C8%9Bia-a-x-a-2017-2018

 

 

 

Tags: , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu