În prezent, Uniunea Europeană nu dispune de un sistem european de recunoaştere automată a diplomelor universitare si a calificarilor universitare. Astfel, guvernele ţărilor UE aplică propriile norme de recunoaştere a diplomelor şi studiilor.

Europarlamentarul Emilian Pavel, din grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European (S&D), a vorbit despre perspectivele şi provocările privind recunoaşterea diplomelor şi studiilor în spaţiul Uniunii Europene, în interviul pe care l-a oferit lui Vladimir Adrian Costea, pentru Europunkt.

 Emilian Pavel

Vladimir Adrian Costea: Pentru început, vă rog să ne prezentaţi principalele obstacole pe care le întâmpină cetăţenii europeni în privinţa recunoaşterii diplomelor şi studiilor în spaţiul UE?

Emilian Pavel: Aș dori să încep prin a sublinia faptul că eu cred cu tărie că studiile sau stagiile de formare urmate în străinătate ajută enorm la dezvoltarea capacității profesionale, a competențelor sociale și interculturale, cât și la creșterea șanselor de inserție profesională. Aceste lucruri duc la o foarte importantă dezvoltare personală și asigură o serie de pași vitali pentru atingerea potențialului maxim al fiecărui tânăr.

Cât despre recunoaşterea diplomelor şi studiilor în spaţiul UE, deja din 2011, Consiliul Uniunii Europene, a convenit să dubleze la 20%, până în 2020, numărul studenților care urmează studii sau stagii de formare în străinătate. Cu toate acestea, diplomele sau studiile realizate în străinătate încă se recunosc destul de greu. Nu există un sistem european de recunoaştere automată a diplomelor universitare sau școlare, iar educația și formarea profesională are un proces și mai dificil.

Orice persoană care dorește să urmeze cursuri postuniversitare într-o altă ţară din UE, trebuie să urmeze o procedură naţională (prin centrele ENIC/NARIC) pentru recunoaşterea nivelului de studii sau a diplomei universitare în ţara respectivă. Timpul de recunoaștere a diplomelor şi studiilor poate varia enorm, chiar și de la un centru universitar la altul. În cazul educației și formării profesionale e nevoie de multe ori de încheierea unor acorduri de „învățare” între instituțiile de educație, ceea ce poate îngreuna sever acest proces. O altă secțiune unde este dificil să ajungem la o recunoaștere a diplomelor e în cazul școlilor, unde perioada de studiu nu s-a încheiat cu primirea unei diplome.

Care sunt realizările pe care le identificaţi până în acest moment la nivelul UE în ceea ce privește recunoașterea diplomelor şi studiilor?

Au fost lansate o serie de inițiative în vederea asigurării unei mai mari transparențe și pentru simplificarea recunoașterii diplomelor și studiilor în Europa. Spațiul european al învățământului superior (procesul de la Bologna), cuprinzând 48 de țări și inițiat deja din 1999, a adus schimbări profunde în sensul facilitării studiilor și formării în străinătate: structura diplomă de licență-masterat-doctorat și progresele înregistrate în domeniul asigurării calității le-au oferit o mai mare mobilitate studenților și cadrelor didactice și au consolidat instituțiile și sistemele.

Mai mult, Sistemul european de credite transferabile (ECTS), precum și Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET), reglementează acumularea și transferuri de credite, fiind folosite mai ales în cadrul programului Erasmus+. Totodată, creat în 2008, Cadrul European al Calificărilor, permite compararea sistemelor de calificări și a cadrelor naționale, precum și a nivelurilor acestora, calificările obținute în diferite țări și sisteme din Europa. Suplimentul la Diplomă și Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQF), dar și cel pentru educație și formare profesională (EQAVET), alături de Erasmus+, oferă sprijin direct persoanelor care doresc să studieze sau să se formeze în străinătate.

Identificaţi deosebiri semnificative cu privire la procedurile de recunoaştere a diplomelor şi studiilor în statele membre ale UE?

Legislația și procedurile de recunoaştere a diplomelor şi studiilor, aplicate în diverse State Membre, diferă enorm. Există multe acorduri bilaterale sau multilaterale, însă se resimte lipsa unui sistem european standardizat.

În acest moment, toate statele membre UE folosesc diferențiat instrumentele europene puse la dispoziția lor. De exemplu, Sistemul european de credite transferabile (ECTS) este recunoscut și aplicat de aproape toate țările, România fiind printre cele mai eficiente. Pe de altă parte, Europass și Cadrul European al Calificărilor sunt mult mai puțin folosite, iar Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET) sau Registrul European pentru Asigurarea Calității educația și formarea profesională (EQAVET), sunt foarte puțin utilizate.  În cazul în care nu e posibilă „comparabiliatea” curriculei sau dacă perioada de studiu s-a încheiat fără o diplomă, fiecare stat membru și-a dezvoltat propriul proces de evaluare, bazat în cele mai bune cazuri pe evaluarea competențelor.

Care sunt provocările pe care le identificaţi cu privire la recunoaşterea diplomelor şi studiilor din Marea Britanie, după finalizarea Brexit-ului?

Pentru moment, Regatul Unit rămâne membru cu drepturi depline al UE, iar drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de membru continuă să se aplice integral în și pentru Regatul Unit. Negocierile BREXIT sunt în plină desfășurare și vă pot asigura că Uniunea Europeană și eu ca europarlamentar social democrat, mă voi lupta pentru dreptul de liberă mișcare și studiu al cetățenilor din UE. Mediul universitar britanic a fost  unul din forțele majore care au împins pentru rămânerea Regatului Unit în UE și sunt sigur că vor fi parteneri UE în asigurarea unei tranziții și unor condiții echitabile post-Brexit.

În ce măsură consideraţi necesară crearea unui sistem european de recunoaştere automată a diplomelor universitare? Cât de departe ne aflăm în momentul de faţă de realizarea acestui obiectiv?

După cum am mai spus și în răspunsurile anterioare, simplificarea instrumentelor europene de recunoaștere a competențelor și calificărilor e crucială, deci, un sistem european de recunoaştere automată a diplomelor universitare e extrem de necesar și binevenit pentru studenți, elevi, familiile acestora, sectorul privat și cel public!

Însă, pentru a realiza acest lucru e nevoie de luarea unor angajamente clare din partea Consiliului UE, asumate de către toate guvernele Statelor Membre pentru a duce la o bună îndeplinire a unei asemenea strategii. Educația reprezintă o competență națională, instituțiile europene având un rol limitat doar la analiză, sugestii și acumulare de studii de bune practici. Mă bucur de faptul că am primit mesaje încurajatoare deja de la Consiliul UE, care în Noiembrie 2017, la întâlnirea Summit-ului UE pe teme sociale, au încurajat public modernizarea și eficientizarea spațiului educațional european.

Alături de colegii din Parlamentul European, m-am luptat enorm pentru realizarea acestui obiectiv și sunt absolut încântat de faptul că, în mai 2018, Comisia Europeană va prezenta o recomandare legislativă pentru Recunoașterea diplomelor și perioadelor de studiu universitare și școlare, obținute și efectuate în spațiul UE. Mai mult, alături de organizații europene de profil, voi organiza în luna Aprilie 2018 o dezbatere în plenul Parlamentului European, cât și un eveniment de amploare la finalul lunii Martie 2018, abordând tema recunoașterii perioadelor de studiu pre-universitar și analizând cele mai bune metode pentru acest proces. Am primit deja asigurări că recomandările noastre vor fi incluse în viitoarea propunere legislativă a Comisiei Europene!

În contextul dezbaterilor privind reformarea UE, care sunt perspectivele pe care le identificaţi în privinţa simplificării procedurilor privind recunoaşterea diplomelor şi studiilor în spaţiul UE?

Consiliul Uniunii Europene a propus crearea unui nou proces, „Procesul Sorbona” care va pregăti politic și tehnic implementarea propunerii Comisiei Europene pentru Recunoașterea diplomelor și perioadelor de studiu universitare și școlare obținute și efectuate în spațiul UE.

Pentru a susține acest proces de recunoaștere mutuală, se va crea și lansa un sistem electronic sigur unde vor fi incluse diplomele de studiu, pentru o mai ușoară folosire și autentificare. Mai mult, sistemul Europass, pașaportul european al competențelor, la insistențele Parlamentului European și prin negociere cu Consiliul UE și Comisia Europeană, va fi dezvoltat pentru a conține, prezenta și ușura prezentarea diplomelor și certificărilor obținute.

Mai mult, viziunea instituțiilor europene este ca până în anul 2025, să avem o Zonă Europeană a Educației bazată pe încredere, recunoaștere mutuală, cooperare și schimb de bune practici, mobilitate și creștere. Ne dorim și crearea unui eCard pentru studenții UE care să le faciliteze aplicarea la orice școală ți universitate din UE. Mai mult, ne dorim dublarea numărului de tineri europeni care participă la programul Erasmus+ !

Avem multe planuri minunate, trebuie să acționăm ACUM, și pentru acest lucru avem mare nevoie de susținerea societății civile, de tineri și de mediul școlar și universitar!

 

Tags: , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu