Cum a fost desființat ISE… de două ori?!  Prima dată, de regimul comunist…

Institutul de Științe ale Educației (ISE) a fost până pe 6 noiembrie 2019 singurul institut public de cercetare în domeniul educației din România. ISE fusese reînființat în anul 1990, ca măsură reparatorie la dizolvarea în 1982 a Institutului de Cercetări Pedagogice și Psihologice, în urma unei înscenări politice a regimului comunist care asocia instituția cu mișcarea „Meditația transcendentală, acțiune care a distrus viețile multor intelectuali prin arderea cărților scrise și interdicția de a mai publica în România, anularea titlurilor academice, trimiterea la munci necalificate etc.

Miercuri, 6 noiembrie 2019, în mod netransparent, fără consultare, fără o evaluare a activității, s-a luat decizia de desființare a ISE (prin OUG nr. 68/06.11.2019) și de organizare a unei noi instituții (Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație), prin comasare cu Centrul Național de Evaluare și Examinare, cercetătorii institutului aflând această veste din presă. După 30 de ani de democrație, măsura nu poate să nu amintească de practicile regimului comunist.

Semnează aici petiţia împotriva desfiinţării ISE

 Ce a făcut ISE în ultimii 30 de ani?

Într-un context marcat de discontinuitate, subfinanțare și schimbări frecvente, ISE a rămas o instituție profesionistă și independentă politic. A realizat numeroase cercetări și studii pentru fundamentarea măsurilor de reformă în sistemul educațional, susținând permanent necesitatea adoptării acestor măsuri numai în baza datelor de cercetare. A contribuit la selecția și formarea unor noi generații de profesioniști în domeniul educației, a promovat pluralismul educațional, a creat parteneriate solide pentru cooperare internațională, a abordat interdisciplinar și pragmatic probleme concrete ale sistemului educativ, a avut un rol major în dezvoltarea consilierii școlare în țara noastră. A participat la elaborarea indicatorilor pentru educație, folosiți de Institutul Național de Statistică. A realizat primele evaluări internaționale ale performanțelor elevilor, în România.

În momentul de față, ISE funcționează cu 31 de cercetători cu normă întreagă și 12 colaboratori cu ½ normă. Este implicat în derularea unor proiecte importante la nivelul sistemului educațional (de exemplu, starea sistemului de învățământ, evaluarea internațională PISA, studii tematice privind violența în școli, calitatea vieții elevilor și studenților, finanțarea învățământului preuniversitar, fenomenul de abandon școlar și părăsire timpurie a sistemului de educație, competențele digitale ale elevilor). Pe lângă activitatea de cercetare, din 2010, atribuțiile ISE au fost extinse în domeniul dezvoltării de curriculum, fără alocarea de resurse umane și financiare suficiente. De asemenea, ISE a oferit suport metodologic profesorilor şi consilierilor școlari şi a implementat programe inovative de formare continuă a personalului didactic (cel mai recent fiind programul derulat în cadrul proiectului CRED, pentru 55.000 de cadre didactice). În perioada 2007-2019, ISE a facilitat derularea a peste 19.000 de parteneriate școlare europene de către profesorii români din peste 7.000 de unități de învățământ. Rezultatele de cercetare au fost valorificate și în programe pilot de intervenție la nivelul școlii, în special în școli din medii dezavantajate socio-economic, cu număr mare de elevi în risc de abandon școlar.

De ce Institutul de Științe ale Educației trebuie să rămână o instituție de cercetare independentă?

În context european și național, nevoia de cercetare educațională este în creştere. România este departe de țintele fixate prin Strategia Educația 2020, inclusiv în privința dezvoltării cercetării științifice. Desființarea unei entități de cercetare funcționale amplifică decalajul față de benchmark-ul european. România devine prima țară europeană fără un institut de cercetare în educație, de sine stătător.

Se șterge, discreționar și pripit, istoria și identitatea unui institut de cercetare cunoscut în lume. Dispare o școală de cercetare în care s-au format generații de cercetători cu expertiză în domeniul educației.

Nu dispare doar o instituție de cercetare, ci un domeniu de cercetare, ISE fiind prima instituție care, după dezastrul din anii `80, odată cu reînființarea sa din 1990, a introdus specializarea doctorală Științele educației și a investit constant în formarea unor noi specialiști în domenii precum politici educaționale, curriculum, management educațional, finanțarea învățământului, pedagogii alternative. Multiplele arii de cercetare în științele educației vor fi reduse la un „laborator“ într-un centru de politici și de evaluare, influențat direct de schimbările politice de la vârful Ministerului Educației și vulnerabil din perspectiva rigorii științifice.

Dispare o întreagă infrastructură de cercetare construită în timp (acreditări instituţionale, reţele de cercetare, Revista de pedagogie – indexată în baze de date internaţionale).

Se aduce un prejudiciu de imagine pentru învățământul românesc, această măsură reluând, într-un alt context politic și, fără îndoială, cu alte intenții, o intervenție asemănătoare cu cea din perioada dictaturii comuniste.

Imaginea cercetării educaționale din România este afectată în plan internațional, prin dispariția ISE din proiecte, colaborări și rețele europene (EUNEC, Consiliul Europei, Comisia Europeană, CEDEFOP, UNICEF etc.).

De ce comasarea nu este o soluție viabilă?

 Comasarea propusă prin ordonanța de urgență din 6 noiembrie este o modalitate de manipulare a opiniei publice și de mascare a desființării ISE. Sub cuvintele „cercetătorii nu pierd nimic, vor fi preluați de noul centru“ se ascunde altă realitate.

Comasarea a două instituții care funcționează în baza unor legi diferite este o situație care poate fi asemănată cu cea în care comasezi o facultate de administrație publică din cadrul unei universități cu o agenție a administrației publice. Nu se poate crea peste noapte o instituție funcțională, care pornește de la comasarea bruscă, din rațiuni administrative, în absența oricărei analize și consultări.

În nicio țară europeană nu sunt centralizate toate instituțiile implicate în curriculum.

Accesul noii structuri propuse prin OUG 68/2019 – Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație –  la programe de cercetare la nivel european va fi pus în risc, odată cu dispariția statutului de entitate de cercetare de sine stătătoare. ISE era în curs de semnare a unui contract de cercetare în Programul Horizon 2020, fiind una dintre puținele instituții din țară implicate în acest prestigios program de cercetare.

Cercetătorii pierd statutul de neutralitate profesională, prin alipirea cu o instituție în care salariații sunt funcționari publici, instituție care va fi condusă de o persoană numită sau subordonată politic. Chiar dacă încadrarea în administrația centrală poate aduce unele creșteri salariale (la ora actuală, salariile cercetătorilor fiind de două-trei ori mai mici decât cele ale funcționarilor), cercetătorul îşi pierde independența în raport cu politicul.

Funcționarea ISE ca instituție de sine stătătoare, guvernată de legislația cercetării științifice, garanta o selecție a conducerii și a personalului pe criterii de competență profesională, strict reglementate de această legislație. Schimbarea statutului cercetătorului în funcționar public sau simplu personal contractual, deschide calea ocupării unor posturi de către clientela politică (până acum, aceasta putea accede doar în zona administrației publice, nu și în zona cercetării științifice). Un cercetător ştiinţific nu poate avea statut de funcţionar public, nu se poate afla sub comandă politică directă (nici printr-o conducere numită politic) și nu poate avea alt interes decât cel al adevărului științific.

Argumentul potrivit căruia comasarea se realizează pentru a optimiza relația dintre dezvoltarea de curriculum și evaluarea rezultatelor elevilor este unul șubred, din următoarele motive:

  • ISE are și alte atribuții (cercetare-dezvoltare, formare, inovare), pe lângă asigurarea coordonării metodologice a curriculumului, iar presupusa lipsă de colaborare între experții în evaluare și experții în curriculum poate fi oricând remediată prin mecanisme operaționale, altele decât ”comasarea”;
  • raportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (en., OECD), publicat în 2017, privind sistemul de evaluare din România, recomanda colaborarea dintre ISE și CNEE, nefiind în nici un caz vorba de comasarea lor. Dimpotrivă, analiza OECD recomanda consolidarea capacităților instituționale ale celor două entități;
  • în perioada 2007-2010, a funcționat, în România, o structură centralizată – Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar (CNCEIP), fără impactul așteptat.

În graba deciziei, guvernanții au uitat să explice cum contribuie comasarea la recunoașterea importanței educației – o nevoie atât de invocată în discursul public – și care a fost urgența acestei decizii și de ce nu s-a bazat pe o evaluare obiectivă a activității celor două instituții? În ordonanța guvernului nu este definit caracterul extraordinar al situației, nu există justificare și nici temei pentru adoptarea acestei măsuri, nu este motivată urgența măsurii luate, așa cum prevede Constituția.

Având în vedere toate aspectele prezentate, cercetătorii ISE solicită reconsiderarea de urgență a deciziei de desființare și repunerea cercetării educaționale într-un cadru instituțional care să susțină importanța acestui domeniu pentru societatea românească.

Petiția online pentru păstrarea identității și a statutului Institutului de Științe ale Educației a fost semnată până acum de peste 2600 de persoane – între care profesori universitari, cercetători, personalități de marcă din domeniile pedagogie, sociologie, psihologie, științe politice, profesori din învăţământul preuniversitar, experţi internaţionali care profesează în universităţi şi instituţii de educaţie de prestigiu etc.

Petiția cercetătorilor și opiniile semnatarilor pot fi consultate la adresa:

https://www.petitieonline.com/institutul_de_stiinte_ale_educatiei_a_fost_desfiintat

Sursa foto: Facebook/Institutul de Stiinte ale Educatiei

 

 

Tags: , , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu