Politica externă a Federației Ruse, în special în timpul președinției lui Vladimir Putin, și mai ales în ceea ce privește țările așa-numitului „spațiu post-sovietic”, este adesea caracterizată ca fiind imperialistă sau neoimperialistă.

Dacă recunoaștem ideea de măreție, practica politică de a construi și de a folosi forța ca instrument pentru a răspândi influența și a domina alți actori politici ca trăsături importante ale imperialismului, comportamentul Kremlinului pe arena internațională îndeplinește aceste caracteristici. În același timp, atunci când analizăm orice fenomen social, este necesar să distingem esența și atributele, natura și manifestările.

În primul rând, această teză se referă la imperialismul Rusiei. Istoria acestei țări este o istorie a incapacității de a implementa proiecte publice ambițioase (cum ar fi europenitatea sau marea putere), incapacitatea de a respecta propriile orientări și standarde ale țării, care este acoperită în mod tradițional de o foaie a unei „căi istorice excepționale”. În mod similar, istoria imperialismului rus este un conflict nesfârșit între setea de măreție și incapacitatea de a-și construi sistematic fundamentele.

Filozoful francez Alain de Benoist a definit foarte adecvat diferența dintre un imperiu și o națiune: un imperiu nu este pur și simplu un teritoriu, ci în primul rând o idee și un principiu. În consecință, ordinea politică creată de imperiu este determinată nu atât de factori materiali sau de control asupra spațiului geografic, cât de ideea imperiului. Slăbiciunea internă a proiectului imperial rus se datorează lipsei unei idei, a principiului imperiului, care constituie un vid esențial, ceea ce este principala sursă de comportament irațional și agresiv al Moscovei.

Pe baza periodizării / tipologiei lui Alvin Toffler („Al treilea val”, „Metamorfozele puterii”), putem distinge trei modele istorice ale imperiilor și imperialismului:

– imperialismul tradițional (clasic) a apărut într-o societate agrară în care averea principală era pământul, iar puterea (forța) și dominanța sunt prezentate în forma lor originală, material-fizică și geografic-spațială;

– noul imperialism este inerent societății industriale, cu capitalul ca bogăție principală, rolul crescând al dimensiunii economice a puterii, importanța componentei strategice a resurselor de dominare;

– postimperialismul este o realitate a societății informaționale, când informația devine o bogăție-cheie, aspectul spațial în sensul clasic își pierde sensul, iar dominanța este concentrată în mare parte pe dimensiunea ideilor, a cunoașterii, a conștiinței.

Să notăm că în tradiția academică occidentală, termenul „neoimperialism” este frecvent utilizat. Originea și răspândirea termenului de neoimperialism este legată teoretic de influența teoriilor critice ale tradițiilor marxiste și non-marxiste în legătura cu criza și prăbușirea imperiilor coloniale, precum și așa-numitele mișcări antiimperialiste.

În orice caz, imperialismul trebuie privit în două contexte interrelaționate, dar nu identice: modelul social și modelul de politică externă. Dacă suntem de acord cu teza metodologică de mai sus a lui Alain de Benoist, logica imperialismului este următoarea: ideea de imperiu – construită pe baza modelului său social al imperiului (valori, norme, instituții) – politica externă imperială. Astfel, noul imperialism este un produs al modernizării și al revoluției industriale. În acest sens, Imperiul Britanic este un exemplu clasic atât al modelului social al imperialismului, cât și al politicii externe imperiale (neoimperiale).

Rusia nu a supraviețuit modernizării clasice, industrializarea a început sub forma deformațiunii patriarhal-tradiționaliste și s-a încheiat sub forma unei perversiuni totalitar-colectiviste (industrializarea sovietică). Pentru toate deformațiunile structurale ale modelelor sociale imperiale ale epocii țariste și sovietice, nevocabilitatea lor în cele din urmă, s-au bazat pe anumite idei și principii, ceea ce dă motive să le califice drept imperii și să-și definească politica externă ca fiind imperială.

În același timp, afirmațiile imperiale ale Rusiei  lui Putin nu sunt produsul unei idei sau a unui principiu imperial rațional (fetișurile propagandistice ale „eurasianismului” sau „lumii rusești” nu corespund acestui statut) și nici nu se sprijină pe o bază puternică de valori, norme și instituții. În același timp, acestea sunt implementate în formatul politicii externe imperialiste agresive. Sursa celui mai mare pericol este faptul că, în condițiile golului ideologic și instituțional intern, Putin încearcă să transfere atributele de politică externă ale măreției imperiale în nucleul intern al regimului.

O altă sursă de pericol este baza conceptuală a politicii externe a Kremlinului. Este vorba de un amestec exploziv de forme iraționale agresive ale ideii de măreție a Rusiei, un mijloc mobilizator al politicii istorice și creditare din arsenalul realpolitikului. Instrumentele imperialiste actuale ale politicii externe a Rusiei sunt mai relevante pentru vremurile imperiilor tradiționale și, prin urmare, definiția că este neoimperialistă în comportament, în opinia noastră, nu este complet corectă. Apropo, utilizarea activă a politicii istorice este un argument suplimentar în favoarea golului ideologic și instituțional intern.

Într-o oarecare măsură, relațiile internaționale moderne pot fi văzute în contextul confruntării mai multor modele imperiale: postimperial (imperialismul liberal din SUA și UE), netradițional (Rusia) și eterogen (China). Dintre aceste modele, doar modelul rusesc este caracterizat ca un model cu vacuum intern și, prin urmare, este cel mai periculos. Manifestări concrete specifice ale unei asemenea amenințări:

– iraționalitate, nivel scăzut de comportament previzibil;

– acțiuni după situație, propensiune pentru aventură;

– rolul excesiv al factorului personal;

– abordare distructivă în problemele ordinii mondiale (incapacitatea de a oferi o alternativă sistemică).

Luând în considerație faptul că Moscova proclamă spațiul așa-numit post-sovietic ca moștenirea sa imperială, statele acestui teritoriu prezintă cel mai mare risc, în special cele (inclusiv Ucraina) care nu sunt integrate în instituțiile de securitate euro-atlantice. Dar chiar și membrii NATO (în special statele baltice) nu se pot simți complet în siguranță, ceea ce se datorează nu numai agresiunii Rusiei, ci și pasivității Occidentului.

Prezentare rostită în cadrul mesei rotunde internaționale „Neoimperialismul între Marea Baltică și Marea Neagră”, desfășurată la Kiev în data de 19 iunie 2020 în regim de videoconferință.

Articol apărut pe BucPress.

 

Tags: , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu