Programul Operațional Capital Uman (POCU) a lansat apelul de proiecte pentru dezvoltarea și certificarea competențelor digitale pentru angajații din întreprinderile mari, apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere pe 15 noiembrie 2020, la ora 16.00. Proiectele de acest fel, finanțate cu până la 250000 euro, oferă o șansă foarte bună companiilor mari din România pentru a-și dezvolta competitivitatea, tot mai mult influențată de digitalizarea proceselor de producție și prestare a serviciilor.

Solicitanții eligibili sunt angajatorii, întreprinderi mari care au obiect principal sau secundar de activitate domeniile în turism si ecoturism, textile si pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, industria auto și componente, tehnologia informațiilor si telecomunicații, procesarea alimentelor si băuturilor, sănătate si produse farmaceutice, energie si management de mediu, bioeconomie, biofarmacutică si biotehnologii, construcții, fabricarea materialelor de construcții, activități profesionale, științifice și tehnice.

Programul prevede două mari tipuri de de activități eligibile: furnizarea de programe de formare profesională în domeniul alfabetizării digitale și TIC, precum și evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale și TIC.

Activitatea 1 (relevantă şi obligatorie): Furnizarea de programe de formare profesionala în domeniul alfabetizării digitale și TIC: cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului Național al Calificărilor, cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare, cursuri care vizează un singur element de competență sau cursuri finalizate cu certificate recunoscute la nivel de angajator sau/și cu recunoaștere națională/ internaționala etc. Se vor finanța cursuri care sprijină atât dobândirea competențelor primare cât și dobândirea de competențe avansate exclusiv în domeniul TIC

In cadrul acestei activități pot fi finanțate următoarele categorii de programe de formare:

 1. Programe de formare a competențelor digitale de bază
 2. Programe de formare a competențelor digitale avansate pentru
 • utilizarea aplicațiilor informatice pentru eficientizarea activității întreprinderilor – de exemplu: aplicații de tip CRM (Customer Relationship Manager), RM (Resource Management), ERP (Enterprise Resource Planning), BPM (Business Performance Management), tablou de bord electronic, etc
 • dezvoltarea competențelor digitale specifice schimbului electronic de informații și managementului documentelor electronice
 • utilizarea tehnologiei Cloud și a altor tehnologii/aplicații de stocare de date și informații
 • gestionarea platformelor de comunicare socială în scop profesional
 • dezvoltarea competențelor digitale specifice gestionării structurate a volumelor mari de date (big data) și a utilizării data mining
 • utilizarea aplicațiilor online și a rețelelor de social media în scopuri de marketing și promovare
 • dezvoltarea competențelor digitale specifice comerțului electronic – de exemplu: utilizarea aplicațiilor de tip market store, gestionarea bazelor de date cu produsele firmei, etc
 • dezvoltarea competențelor digitale specifice aplicațiilor mobile
 • securitatea informatică/cibernetică (cu privire la gestionarea documentelor, aplicațiilor, plăților, etc
 • competențele digitale dedicate specialiștilor din domeniul IT (respectiv angajaților pentru care felul muncii conform contractului de muncă implică activități avansate în domeniul IT)

Activitatea 2 (relevantă): Evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale și TIC

Are în vedere atât evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cât și evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul IT în vederea obținerii de certificate recunoscute la nivel de întreprinderi.

Dimensiunea finanțării

Valoarea maximă a ajutorului de stat pentru un proiect de formare este de 250000 euro.

Intensitatea ajutorului nu poate depăși 50% din valoarea costurilor totale eligibile ale proiectului de formare a adulților. Intensitatea ajutorului este de 60% din costurile totale eligibile ale proiectului de formare a adulților, dacă formarea se adresează lucrătorilor cu handicap sau lucrătorilor defavorizați.

Costuri eligibile

Pentru implementarea cursurilor de calificare/recalificare de nivel 2 (360 ore), nivel 3 (720 ore) sau nivel 4 (1080 ore), decontarea cheltuielilor se realizează pe bază de costuri unitare. Cheltuielile per participant per nivel sunt de 1324 lei, 2224 lei si, respectiv, 4101 lei. În aceste costuri unitare nu vor intra cheltuielile cu managementul de proiect și cheltuielile cu transportul și hrana participanților.

Pentru celelalte tipuri de programe de formare profesională (cursuri de inițiere, perfecționare sau specializare – organizate de furnizori de formare profesională autorizați) și/sau pentru activitatea de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale (defășurată în centre de evaluare autorizate), și/sau pentru cursuri care vizează un singur element de competență sau cursuri finalizate cu certificate recunoscute la nivel de angajator, estimarea cheltuielilor și bugetarea acestora va fi efectuată de solicitant ținând cont de nivelul prețurilor existente pe piața de profil.

 

Tags: , , , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu