În condițiile agresiunii hibride a Federației Ruse împotriva Ucrainei, tabloul general al responsabilității juridice internaționale include și protecția drepturilor omului. Actuală și importantă în acest sens este acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile materiale aduse persoanelor în rezultatul acțiunilor militare ale Federației Ruse.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) ar trebui să joace un rol influent în acest sens. Cu toate acestea, încă la 14 iulie 2015, Curtea Constituțională a Federației Ruse a decis că hotărârile CEDO vor fi puse în aplicare ținându-se cont de principiul supremației Constituției Federației Ruse. Modalitatea de interpretare a Federației Ruse a cadrului juridic privind punerea în aplicare a hotărârilor CEDO oferă motive să admitem neexecutarea deciziilor de compensare a daunelor materiale, rezultate din agresiunea armată rusă pe teritoriul Ucrainei.

În acest context, se impune necesitatea unui mecanism alternativ de compensare a prejudiciilor materiale, astfel încât implementarea deciziilor instanțelor naționale din Ucraina în țări străine poate fi una din procedurile alternative de executare a acestor decizii. Respectiva metodă implică următoarele:

Cap.2 art.2 al Codului civil al Ucrainei  prevede ca subiecți de drept civil: ​​statul Ucraina, Republica Autonomă Crimeea, comunitățile teritoriale, statele străine și alți subiecți de drept public.

În conformitate cu dispozițiile p.8-9 al art.16 cap.2 din Codul civil, modalitățile de protejare a drepturilor și intereselor civile pot fi despăgubirile daunelor și alte modalități de compensare a prejudiciilor materiale, repararea daunelor morale (nemateriale).

Astfel, ca stat străin, Federația Rusă participă la raporturile juridice civile și urmează să-și asume astfel de responsabilități în conformitate cu prevederile actualei legislaţii din Ucraina.

Registrul de stat unificat al deciziilor instanțelor de judecată din Ucraina include un număr semnificativ de procese de judecată referitoare la despăgubirea daunelor cauzate de agresiunea armată a Federației Ruse.

De exemplu, decizia Judecătoriei raionului Gadeațkii, regiunea Poltava,  cuprinde următoarele: „A satisface Reclamația depusă de PERSOANA_1 împotriva Federației Ruse privind despăgubirea daunelor morale și daunelor materiale cauzate de agresiunea armată a Federației Ruse împotriva Ucrainei. De la Federația Rusă se recuperează în favoarea PERSOANEI_1 despăgubiri pentru daune morale în valoare de 1089803,22 grivne (un milion optzeci și nouă de mii opt sute trei grivne 22 copeici), în ziua semnării reclamației cursul oficial al BNU fiind de 35 000,00 euro (treizeci și cinci mii de euro) (Mai multe detalii  în decizie la următorul link: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85245842)

Este evident caracterul dificil al implementării unor astfel de decizii pe teritoriul Ucrainei, deoarece Federația Rusă nu recunoaște ocuparea Crimeei și a Donbasului. În același timp, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ale cărei practici sunt importante și semnificative pentru multe state, în cauza ”Loizidou împotriva Turciei” (Loizidou v. Turkey)* a stabilit principiul ”controlului efectiv”.

Astfel, potrivit deciziei CEDO: ”În conformitate cu principiile dreptului internațional ce stabilesc responsabilitatea statului, Curtea a recunoscut, în special, și responsabilitatea statului ce poate apărea de asemenea atunci când acesta, în urma unei acțiuni militare – legale sau ilegale – exercită un control efectiv asupra unei zone care nu aparține teritoriului său național”.  (Detalii la următorul link: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58007). Activitatea Federației Ruse în Crimeea și Donbas, vine să confirme caracteristicile unui astfel de subiect, ce exercită acest control efectiv asupra teritoriilor ocupate ale Ucrainei.

Revenind la mecanismul de executare în alte țări a deciziilor instanțelor naționale din Ucraina, vom remarca faptul că aceste hotărâri ar putea fi puse în aplicare prin încheierea și implementarea efectivă a acordurilor internaționale în domeniul asistenței juridice interstatale. Pe calea soluționării problemei ar trebui să se țină cont de conceptul ”imunității funcționale” a statului, care limitează posibilitatea confiscării bunurilor ca o modalitate de executare a deciziei pe teritoriul altui stat.

Cazul acționarilor Companiei „Yukos” este un exemplu elocvent al eforturilor depuse pentru confiscarea bunurilor Federației Ruse aflate în străinătate, unde decizia de judecată cu privire la compensarea pagubelor materiale produse de către Federația Rusă va fi pusă în aplicare prin încercarea de a confisca bunurile și proprietățile de peste hotare ale Rusiei. (Detalii puteți afla accesând următorul link: https://pcacases.com/web/sendAttach/420)

Găsirea unui mecanism juridic de acceptare în străinătate a deciziilor instanțelor naționale ale Ucrainei, referitor la compensarea pagubelor cauzate de Federația Rusă în rezultatul agresiunii sale armate pe teritoriul Ucrainei, implică necesitatea consolidării cooperării organelor de  justiție din diferite țări. Colaborarea în materie de justiție ar trebui să dezvolte un algoritm clar prin care statele ar putea acționa în ceea ce privește exercitarea drepturilor cetățenilor la despăgubirea prejudiciilor materiale.

*Jurisdicția extrateritorială a statelor părți la CEDO /Loizidou împotriva Turciei 23 martie 1995/ Reclamanta s-a plâns, în special, că drepturile sale patrimoniale fuseseră încălcate ca urmare a ocupației neîntrerupte și a controlului asupra părții de nord a Ciprului de către forțele armate turce, care, în mai multe ocazii, îi împiedicaseră accesul la casa ei și la alte proprietăți acolo.

Discurs rostit în cadrul mesei rotunde internaționale „Trimorie / Spațiul celor trei mări și crimele imperiului: de la pământuri sângeroase la spațiul de securitate”, desfășurat la Kiev în data de 7 septembrie a.c., în regim de videoconferință, și publicat inițial pe Bucpress.

 

Tags: , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu