Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României au anunțat luni deschiderea apelului 2 aferent acțiunii 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE. Cererile vor putea fi depuse în mod continuu începând cu 2 noiembrie, apel deschis 3 luni de zile până pe 1 februarie 2021.

Alocarea de 100 milioane euro va fi împărțită între beneficiari din mediul rural – 40 milioane – și beneficiari din mediul urban – 60 milioane.

Alocările sunt regionale, dar în măsura în care sume din anumite regiuni nu pot fi absorbite vor fi redirecționate către alte regiuni cu o cerere mai consistentă.

Apelul este unul competitiv, cu depunere continuă, proiectele trebuind să depășească pragul calitativ de 60 puncte pentru a putea fi selectate spre finanțare.

Beneficiarii se vor încadra într-una din următoarele categorii:

 1. unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică (finanțare 100% din cheltuielile eligibile);
 2. autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ-teritoriale (finanțare 98% din cheltuielile eligibile);
 3. parteneriatul dintre beneficiarii prevăzuți la lit. a) și b) (finanțare 98% din cheltuielile eligibile);

Activitățile finanțate prin proiecte vor fi achiziția de echipamente de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice. De asemenea se vor finanța activitățile subsumate de tipul creării de rețele LAN, dar si activitățile colaterale proiectului propriu-zis de tipul informării și publicității proiectului sau activitățile de consultanță.

Cheltuielile eligibile sunt foarte clar enumerate și cuprind o listă relativ strictă care exprimă concomitent prețuri unitare maximale și caracteristici minimale obligatorii pentru echipamente și servicii.

Pentru elevi (activități școlare) sunt eligibile doar achizițiile de tablete cu internet inclus pentru 2 ani de zile (200 Euro/buc). Caracteristicile pentru acestea sunt rezonabile, dar nu acoperă costurile pentru achiziția unor dispozitive mai potrivite școlarilor (de tipul chromebook).

Pentru activitățile didactice lista prevede:

 • laptopuri, sisteme desktop + monitor sau all-in-one de până la 750 euro/buc
 • camera web 100 euro/buc
 • camera web conferință 500 euro/buc
 • proiector 500 euro/buc
 • ecran proiecție 200 euro/buc
 • router wireless 140 euro/buc
 • tablă interactiva 2000 euro/buc
 • sisteme management dispozitive 1euro/luna/dispozitiv
 • tabletă grafică – 2000 euro/buc

La fel de exact este ghidul și în ceea ce privește alte tipuri de cheltuieli. Consultanța pentru fiecare proiect nu poate depăși 5000 lei (atât pentru activitățile de scriere a proiectului, cât și pentru activitățile de management a proiectului). Pentru anunțuri publicitare de începere și încheiere a proiectului sunt prevăzute costuri maximale de 1000 lei/anunț. Fiecare dispozitiv achiziționat va trebui prevăzut cu o etichetă autocolantă, cost maxim de 5 lei/buc.

Proiectele trebuie să fie implementate pe parcursul a maximum 12 luni.

Metodele de finanțare includ toate opțiunile în general valabile

 • cererea de prefinanțare
 • cererea de plată
 • cererea de rambursare

Ultima cerere nu poate fi decât una de rambursare și va putea fi decontată doar după demonstrarea funcționalității totale a sistemului achiziționat.

Proiectele vor trebui să demonstreze sustenabilitatea lor, beneficiarii asumându-și cheltuielile de mentenanță pe perioada duratei normate de viață a dispozitivelor. Aceste dispozitive sunt în proprietatea beneficiarilor, utilizatorii finali trebuind să le preia în custodie și ei sau reprezentanții lor legali (în cazul elevilor) vor trebui să își asume evitarea distrugerilor sau stricăciunilor.

Noi recomandăm pe baza unor estimări că pentru buna implementare a proiectelor, beneficiarii vor trebui să dispună temporar de o sumă de aproximativ 25% din valoarea totală a cheltuielilor. Proiectele pot prevedea și decontarea cheltuielilor deja efectuate de către beneficiari pentru acest tip de activități cu condiția ca dispozitivele să respecte prevederile de calitate minimale prevăzute de program, iar achizițiile să fi fost efectuate începând cu data de 1 august 2020. În acest caz, beneficiarii vor putea începe cu cerere de rambursare și astfel o parte sau întreaga sumă din recomandarea noastră de mai sus nu mai este necesară.

 

Tags: , , , , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu