Comisia Europeană a propus miercuri o indemnizație pentru reducerea tendinței de favorizare a îndatorării (DEBRA), pentru a ajuta întreprinderile să acceseze finanțarea de care au nevoie și să devină mai reziliente. Măsura va sprijini întreprinderile prin introducerea unei indemnizații care va acorda capitalurilor proprii același tratament fiscal ca și îndatorării. Propunerea prevede că majorările capitalului propriu al unui contribuabil de la un an fiscal la altul vor fi deductibile din baza sa de impozitare, la fel ca în cazul îndatorării.

Inițiativa face parte din strategia UE privind impozitarea întreprinderilor, care urmărește să asigure un sistem fiscal echitabil și eficient în întreaga UE și contribuie la uniunea piețelor de capital.

În prezent, normele fiscale favorizează îndatorarea în cadrul sistemului de impozitare a societăților, întreprinderile putând deduce dobânda aferentă unei finanțări prin îndatorare – dar nu și costurile legate de finanțarea prin capitaluri proprii – ceea ce poate stimula întreprinderile să acumuleze datorii în loc să majoreze capitalul propriu pentru a-și finanța creșterea.

Nivelurile excesive de îndatorare fac ca întreprinderile să fie vulnerabile la schimbările neprevăzute din mediul de afaceri.

Gradul total de îndatorare a societăților nefinanciare din UE s-a ridicat la aproape 14,9 mii de miliarde euro în 2020 sau 111 % din PIB.

În acest context, merită subliniat faptul că întreprinderile cu o structură solidă de capital pot fi mai puțin vulnerabile la șocuri și mai susceptibile să facă investiții și să inoveze. Prin urmare, reducerea dependenței excesive de finanțarea prin îndatorare și sprijinirea unei posibile reechilibrări a structurii capitalului întreprinderilor pot avea un impact pozitiv asupra competitivității și creșterii.

Se preconizează că abordarea combinată, prin indemnizația pentru capitalurile proprii și deducerea limitată a dobânzii, va duce la creșterea investițiilor cu 0,26 % din PIB și la creșterea PIB cu 0,018 %.

 

Tags: , , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu