Pe 2 septembrie 2013, Iulian Enache, posesor al unui detector de metale, contacta Muzeul Naţional de Istorie a României, pentru a anunţa descoperirea unui tezaur de aproximativ 50000 de monede de argint, de provenienţă turcească, din secolul al XV-lea. Descoperirea s-ar fi realizat la 1 septembrie 2013, între localităţile Goleşti şi Budeşti din judeţul Vâlcea, în urma activităţilor de detecţie pe care acest cetăţean le desfăşura din pasiune pentru istorie. La 3 septembrie 2013, tezaurul a fost predat Muzeului Naţional de Istorie, Iulian Enache primind în schimbul său un premiu de 45.000 de lei. Este posibil ca el să mai primească şi alte sume de bani, extrem de consistente, pentru descoperirea sa.

La începutul anului 2014, Tudor Ponoran, de asemenea posesor al unui detector de metale şi pasionat de istorie, descoperă la aproximativ 20 km de Zlatna, judeţul Alba, cinci pumnale, o seceră, cinci vârfuri de lance şi două zăbale pentru cai, acestea provenind din cinci morminte dacice. Acest cetăţean s-a adresat Muzeului Naţional al Unirii din Alba-Iulia pentru a preda artefactele descoperite, primind un premiu de 1.500 de lei.

Fără îndoială, aceste două precedente vor avea darul de a încuraja activităţile utilizatorilor de detectoare de metale şi vor stimula o goană după tezaure. Este posibil să se producă un număr tot mai mare de descoperiri spectaculoase, iar multe dintre tezaurele descoperite, în loc să ia calea spre colecţiile particulare din Occident, să ajungă acolo unde le este locul, în muzeele româneşti. Ar trebui să ne bucurăm?

Nu! Ar trebui să ne întristăm şi să ne îngrijorăm serios. Voi explica, sper eu pe înţelesul tuturor, de ce.

Începând cu secolul al XVIII-lea, dar cu precădere în secolul al XIX-lea, muzeele şi colecţionarii de antichităţi au fost preocupaţi de a-şi crea colecţii cât mai cuprinzătoare de artefacte spectaculoase şi de curiozităţi. Acolo unde existau indicii că ar exista astfel de „comori”, se săpa fără nicio metodă ştiinţifică: orice era receptat ca banal sau neinteresant era stricat, aruncat, distrus.

Treptat însă, arheologii au înţeles că nu este totuna să găseşti un vas mare, plin cu monede, într-o pădure, departe de orice aşezare, cu a-l descoperi într-o încăpere din incinta unui templu. În primul caz este foarte probabil ca cineva să fi ascuns respectivul vas din pricina unei năvăliri, nemaireuşind apoi să îl recupereze, în vreme ce, în a doua situaţie, tezaurul poate reprezenta o ofrandă adusă zeilor. Este unul dintre cele mai banale exemple care dovedesc că artefactele vorbesc, spun poveşti, aduc informaţii despre viaţa oamenilor din trecut.

Dar cu o condiţie: aceea de a păstra contextul arheologic. Adică de a înregistra cu minuţiozitate unde au fost găsite, la ce adâncime, în ce poziţie, alături de ce alte piese etc. Atunci când sapă un sit, arheologii notează astfel un număr impresionant de parametri, cu precizia şi grija unui criminalist, pentru ca ulterior săpăturii propriu-zise, din nou întocmai precum un criminalist, pe baza „probelor” găsite, să refacă povestea pe care o spun artefactele din acel sit. Dar, spre deosebire de criminalistul care încearcă să reconstituie doar cum s-a produs crima şi să descopere cine este făptaşul, arheologii se străduiesc să recreeaze adevărate lumi: ce oameni au locuit în acea zonă, ce ocupaţii aveau, ce credinţe aveau, ce mâncau, cum se distrau etc.

Deci, treptat, s-a adoptat un nou principiu şi s-a constituit o cu totul altă paradigmă: artefactele nu sunt simple curiozităţi pe care să le strângem în colecţii şi să le privim în muzee, ci martorii unor lumi trecute. Prin aceşti martori, dacă sunt trataţi aşa cum trebuie, putem obţine cunoaşterea unor universuri fascinante. Artefactele sunt adevărate porţi către cunoaştere!

Activitatea detectoriştilor nu face decât să închidă aceste porţi, să reducă la tăcere aceşti martori. Ne readuce la o concepţie de secol XIX, primitivă şi distructivă, în care doar artefactul, fără contextul său arheologic, este păstrat. În felul în care procedează astăzi, detectoriştii nu sunt eroi care merită premiaţi, ci criminali, cel mai probabil inconştienţi, împotriva cunoaşterii. Sunt convins încă că o asemenea situaţie poate fi schimbată, cu calm, înţelepciune şi ingeniozitate, astfel încât să revenim la o paradigmă progresistă şi să le facilităm pasionaţilor de istorie posibilitatea de a fi mai degrabă utili, decât dăunători.

*

*   *

 Sunt dator să vă spun de ce am scris aceste rânduri. De curând am semnat o petiţie scrisă de domnul Eugen Teodor, de la Muzeul Naţional de Istoria a României (pe care, ţin să precizez, nu îl cunosc personal), disponibilă la acest link:http://www.petitieonline.com/patrimoniul_istoric_national_intre_profesionism_si_amatorism. Petiţia este adresată ministrului Culturii şi ia act împotriva acestor activităţi de detecţie, ilegale şi contraproductive ştiinţific. Printre altele se aduc unele acuze şi domnului Ernest Oberländer Târnoveanu (pe care de asemenea nu îl cunosc personal), acuze faţă de care însă mă disociez, din lipsă de probe.

Motivul pentru care am semnat totuşi petiţia este acela că un principiu în care cred cu tărie a fost încălcat, iar încălcarea acestuia a fost ignorată până la această petiţie. Din aceeaşi cauză am scris şi rândurile de mai sus: pentru a apăra un principiu, convingând pe cât mai mulţi dintre voi, stimaţi cititori, de importanţa lui. Şi tot pentru apărarea acestui principiu, am scris şi rândurile de mai jos, pe care sper să aveţi răbdarea de a le citi şi bunăvoinţa de a judeca asupra lor.

Am fost surprins că petiţia doar constată şi incriminează, fără a propune soluţii. La un moment dat, exprimarea relevă pe de-a întregul că petiţia nu este completă: „Avem nevoie de o lege etc.”. M-aş fi aşteptat ca în locul acestei constatări cu iz de solicitare să găsesc câteva propuneri concrete de remediere a situaţiei. Dacă nici arheologii, direct prejudiciaţi, nu propun soluţii şi nu fac lobby în favoarea acestora, atunci cine să o facă?

Consider că este momentul să înceapă o dezbatere adevărată despre cum poate fi eliminată această ameninţare la adresa cunoaşterii şi patrimoniului. O dezbatere care să aibă drept ţintă formularea unei legi care să respecte drepturile tuturor şi să armonizeze interesele arheologilor profesionişti, detectoriştilor, muzeelor, statului şi, nu în ultimul rând, publicului larg. Mi-ar plăcea ca măcar pentru această dezbatere, orice asperităţi de altă natură să fie lăsate deoparte şi fiecare să intervină cu bună credinţă, astfel încât experienţa şi cunoştinţele unor oameni cu realizări profesionale remarcabile, precum domnii Oberländer Târnoveanu şi Teodor, să fie valorificate pentru binele tuturor.

La această dezbatere, eu contribui în cele ce urmează cu câteva modeste observaţii. Poate cei cu mult mai bine pregătiţi de mine vor avea bunăvoinţa să nu râdă de eventualele fantasme şi vor şti să preia ce este util.

În primul rând, două principii:

1. Legea trebuie să fie flexibilă şi atractivă, nu intransigentă. Date fiind posibilităţile precare pe care statul român le are de a asigura respectarea normelor, mai ales în acest caz concret, legea trebuie gândită în aşa fel încât toţi să o aplice din convingere, nu de teama coerciţiei. Altfel, vom avea din nou o lege foarte bună, dar pe care nu o respectă nimeni, pentru că nimeni nu este pedepsit.

2. Activitatea şi entuziasmul detectoriştilor nu trebuie blocate. Dimpotrivă, detectoriştii trebuie văzuţi ca o resursă importantă pentru cercetarea arheologică, întrunind două calităţi demne de luat în seamă (dacă sunt de bună credinţă): sunt pasionaţi de istorie şi fac investiţii în aparatură. Reglementările trebuie să instituie modalităţile prin care această resursă să fie valorificată şi să nu se constituie într-un pericol, cum este cazul în prezent.

În al doilea rând, măsuri concrete:

1. Orice detector de metale procurat de o persoană fizică sau juridică trebuie declarat la muzeul cu responsabilităţi în domeniul arheologiei din judeţul în care domiciliază proprietarul respectivului dispozitiv. Orice detector de metale nedeclarat în termen de 30 de zile de la procurarea lui urmează a fi confiscat, nedeclararea intrând sub incidenţa legii penale. Orice descoperire făcută cu un detector de metale neînregistrat constituie infracţiune. Şi în acest caz, detectorul de metale urmează a fi confiscat.

2. Proprietarul va fi informat atunci când îşi înregistrează detectorul cu privire la răul pe care îl provoacă săpăturile neautorizate şi va semna o declaraţie pe proprie răspundere prin care admite că este conştient de acesta, precum şi de alte elemente care probabil vor fi necesare  (Comentariu: este o adevărată plagă a societăţii noastre faptul că sunt impuse legi, fără ca celor pe care aceste legi îi vizează să li se explice de ce ar trebui respectate respectivele acte normative. Acest aspect trebuie şi sper că va fi, cel puţin în această situaţie).

3. Proprietarii de detectoare de metale vor avea dreptul să îşi desfăşoare activităţile nestingheriţi, dar au obligaţia să anunţe reprezentanţii muzeelor (nu ai primăriilor, ca în cazul descoperirilor întâmplătoare) imediat ce există date cu privire la o posibilă descoperire arheologică, astfel încât contextului arheologic să nu i se aducă prejudicii  (Comentariu: În acest punct sunt necesare informaţii tehnice, pe care nu le deţin, pentru a stabili exact limita până la care pot acţiona descoperitorii).

 4. Arheologii profesionişti au obligaţia de a verifica sesizările primite de la detectorişti într-un termen stabilit legal, după care detectoriştii au dreptul să sape, dar şi obligaţia de a preda orice artefacte descoperite în săpătură.

5. În cazul în care în urma unui număr de sesizări primite de la acelaşi proprietar (ce urmează a fi stabilit pe baza unui studiu şi a negocierilor între arheologi şi detectorişti), în urma cărora nu s-a descoperit nimic de interes arheologic, activitatea respectivului proprietar urmează a fi suspendată pentru o perioadă de timp (urmează a fi stabilită în urma negocierilor între arheologi şi detectorişti).

6. În cazul în care, în urma unei sesizări făcute de un detectorist, se descoperă artefacte, acestora li se vor atribui deopotrivă recompense materiale şi simbolice (10% din valoarea descoperirii, un procent mai mic atât din cauza considerentelor financiare, dar mai ales al faptului că se presupune că descoperirea sa vine din pasiunea pentru istorie, nu din dorinţa de câştig; dreptul de a vizita gratuit muzeele de profil din ţară; dreptul de a fi invitat la manifestările ştiinţifice ale muzeului din judeţ; în privinţa recompenselor simbolice nu deţin expertiza necesară pentru a propune astfel de gratificaţii: posibil diplome de onoare, medalii etc.).

Închei cu speranţa că principiul despre care am vorbit va triumfa în cele din urmă, spre binele patrimoniului naţional şi al cunoaşterii.

 

Tags: , ,

 

36 Comments

 1. detectorist spune:

  domnule scriitor… dumneavoastra nu cunoasteti lucrurile in adevarata realitate va rog sa va mai informati…. eu sunt de parere ca ar trebui respectata legea privind detinerea de detector de metale si detectie … ar trebui protejate mai bine siturile arheologice ca sunt multi cu detector care nu au autorizatie si nu cunosc legea si merg si sapa pe situri si fura………… sa ii prinda pe arheologii corupti care fura din patrimoniu si vand obiectele descoperite…. si pe final ? sau gasit 2 tezaure si oameni au primit recompensa mi se pare normal … dac nu primeau recompensa gaseai monedele pe ebay sau la case de licitat

 2. detectorist spune:

  si un comentariu care nu imi apartine care il gasiti in petitie””””””” Stimatul nostru Primministru Ponta.
  De comun acord, noi Detectologii si Arheologii(ce numai arheologii sa fie scrisi primii?)am luat urmatoarele hotarari:
  -Detectologii de acum inainte ce gasesc sa predea la Muzeu fara a mai cere recompensa, deci moca.
  -Arheologii vor primi leafa redusa cu 50% in favoarea Detectologilor, ca sa priceapa tot prostu, de azi inainte si Detectologii vor fi angajati ai Muzeului cu leafa de 50% de la Arheologi, aceasta nu va afecta bugetul Culturii.
  -La detectii vor colinda coclaurii doar Detectologii (timp in care Arheologii vor sta la birou la caldurica si cafelute)iar la periegheza vor participa ambele tabere (adica toti ologii).
  -La sapaturi impreuna la beuturi tot impreuna ca sa nu fie cu suparare si daca exista printre ei incepatori la licori ii vom califica pe toti, de la cel din sapatura pan la cel cu tata-n gura.
  -De asemenea primele de concediu vor fi comune, adica pleaca un Arheolog cu un Detectolog impreuna pe acelasi bilet, iara nu se afecteaza fondurile Culturii.
  -Prima de Craciun si Pasti s-a rezolvat si cu aia,se imparte mielul in doua, respectiv porcul.
  -Sa nu uitam a preciza:cand Detectologu fiind pe coclauri a gasit un semnal puternic si a verificat in cruce ca samnalul este la fel de puternic,atunci pune mana pe telefon (apropo sa aveti toti telefoanele la voi)si suna la Muzeu sa cheme Arheologul care se va deplasa urgent la fata locului cu maturica si lopetica ( daca nu aveti e bun si spaclu)si doar el Arheologul are dreptul a sapa pentru a se vedea straturile:iarba,balega,pamant,pietris,lut si cu putin noroc apa.
  Asa am hotarat noi Detectologii si Arheologii ca se va face o importanta economie la fondurile Culturii.Atat Arheologii cat si Detectologii vor avea un venit lunar si regulat cu toate drepturile aferente.
  Si in primul rand o sa dispare ura dintre cele doua tabere ba chear avem speranta ca va fi o colaborare armonioasa si fructoasa.
  Acum va lasam pe voi dragi cititori sa mai gasiti si alte drepturi si obligati in deplina armonie care sa fie trecute in viitoarea petitie.
  Noi Detectologii impreuna cu noii nostri pretini si colegi ne-am pus la o sueta si nu ne mai sta mintea la petitii.
  Atentie sa fiti onesti si folositi un limbaj cat mai academic in postari daca vreti sa nu fiti banati (ca sa inteleaga si fratii nostri arheologi, adica stersi).
  Fratia Arheo-Detecto-ologi.”””””

 3. Cristibv spune:

  Visati sau chiar credeti ce sustineti in acest articol?

 4. Buna ziua,
  Propun sa aliniem legislatia cu cea din tarile UE.
  Oricum s-a deschis o sansa la discutii de catre detectoristii autorizati, la care au participat pana acum doar doua persoane din tabara arheologilor, si acestea fara a-si dezvalui identitatea

 5. dan spune:

  Stimate istoric, vad din ceea ce spui matale aici ca nu ai nici o treaba cu realitatea ci te confunzi cu insusi trecutul istoric, mai vechi sau mai nou cand fiecare dorea sa-l conduca si sa-l controleze pe semenul sau. Vino si dumneata in zilele noastre cand fiecare trebuie sa se ocupe de ceea ce stie si poate face. Problema voastra, a istoricilor si arheologilor este ca vedeti istoria si arheologia numai din interiorul sistemului, nu le puteti vedea cu ochii omului de rand din societate, uitati ca si voi de fapt lucrati tot pentru informarea societatii in final, ca viteza voastra de lucru este mult mai mica decat dorinta publicului de nou si inedit, si ca omul de rand nu mai are incredere in voi cand o mana de detectoristi au adus in fata publicului in 2 ani poate mai multe decat arheologii in 10. Vad ca si pe tine te doare de valoarea recompenselor de fapt. Aveti o problema compusa in cazul asta dar trebuie rezolvata pe puncte. Daca intri putin pe site-urile detectoristilor ai sa vezi cum se discuta pe marginea obiectelor gasite, de cele mai multe ori se fac identificari cu date precise ale lor, asta fiind o dovada certa a scopului detectoristilor declarati, cu autorizatie de detinere a aparatelor, si nu poti contesta acest lucru.
  Din punctul meu de vedere, in afara de istorie, cred ca nu prea ai treaba cu legile din Romania daca vii cu asa propuneri dar ce nu pot sa iti iert, dar in acelas timp sunt si de acord cu tine este faptul ca exista si un criminal in contextul acesta dar el nu este detectorist cum declari dumneata ci mama ta pentru ca te-a nascut sa gandesti asa. Ei, cum e cand cineva te acuza fara sa te cunoasca?

 6. dan spune:

  Si inca ceva, daca stergi comentariul, oricum el va aparea si pe alte forumuri cu legatura la cel scris de dumneata, deoarece lumea trebuie sa citeasca toate parerile, si de o parte si de alta, nu?

 7. Ender spune:

  D-le Iancu, cu tot respectul, am impresia ca va angajati in disertatii asupra unor lucruri pe care nu le stapaniti.
  Lege exista, una perfectibila, e drept. Ea totusi spune clar ca detectoarele se declara, se autorizeaza, descoperirile se anunta iar artefactele se predau in termen de 72 de ore. Apoi arheologii declara zona protejata, sit, restrictionat accesului detectoarelor. Deci exista lege pana la urma…
  Toti detectoristii autorizati isi iau un angajament in scris, la Politia de Patrimoniu judeteana, si li se aduc in vedere prevederile legale. Cei 2 descoperitori mentionati mai sus au actionat in perfecta legalitate, si cu toate astea au fost catalogati drept ‘infractori’ in numita petitie. Asta e de fapt principiul de baza al petitiei, murdarirea imaginii detectoristilor prin acuze nefondate. Si ca tot veni vorba de petitie, ea nu face decat sa adanceasca ruptura intre arheologii corupti si detectoristii cinstiti.
  Va rog sa studiati putin problema, si apoi sa veniti cu un nou articol ce prezinta cum stau lucrurile in fapt.

 8. gogu detectoristu' spune:

  tinere prieten istoric … ai un reationament bun insa la punctual 5 ai dezamagit … hotaraste-te ori vrei sa fie chemata Brigada de Interventie a Muzeului ori nu vrei!

 9. vali_p spune:

  Suna destul de pertinenta propunerea dumneavoastra, dar cu o mica completare, si aceea ar fi, ca atunci cand este anuntat arheologul in legatura cu un posibil tezaur, in momentul recuperarii tezaurului, sa fie obligatoriu prezent si un reprezentant al politiei, sectia de partimoniu, care sa asiste la extragerea intregului tezaur, iar descoperitorul, respectiv detectoristul, sa fie recompensat cu 10% (neimpozabil)din valoarea intregului tezaur, cat si pentru descoperirile ulterioare facute in aceeiasi locatie, iar asta in termen de maxim 90 de zile

 10. Alex Fotescu spune:

  Buna ziua,
  Am citit atat petitia cat si explicatiile si pozitia dvs.
  Consider ca am o pozitie neutra. Nu am detector de metale, sunt pasionat de istorie, nu sunt arheolog sau istoric.
  Comentariile mele ar fi urmatoarele:
  – Mi se pare normal ca orice persoana care foloseste un detector de metale sa aiba o minima instruire din partea unei entitati specializate(muzeu, arheologi, etc). Aceasta ar fi necesara nu pentru a ingradi pasiunea pentru descoperiri, ci pentru a sti cand se descopera ceva important, peste puterea de conservare si prelevare a persoanei respective.
  – La fel, cred ca in cazul unei descoperiri trebuie anuntat muzeul si nu primaria.
  – Inregistrarea detectorului se poate face atat la politie cat si la muzeu.
  – Cei ce folosesc detectoarele, aveti dreptate, pot fi foarte utili cercetarii arheologice.
  – Nu cred ca ar suferi cineva daca recompensa ar avea valoare mai mica.

  Mai departe insa cred ca gresiti in abordare.
  – Legea nu permite detectia in siturile arheologice. Daca cineva cauta legal, la distanta de orice sit si face o descoperire, este virtual imposibil sa nu perturbe zona. La urma urmei cu un detector de metale nu sti niciodata ce poti gasi sub pamant. Datele unei descoperiri arheologice apar dupa ce respectiva descoperire a fost facuta. In plus, marea majoritate a descoperirilor importante au fost facute dupa ce, intamplator, un neinitiat a gasit ceva in pamant.
  – Avand in vedere faptul ca 90% din ceea ce gasesc detectoristii sunt lucruri comune, nu se poate ca activitatea unei astfel de persoane sa fie blocate doar pt ca acele lucruri nu prezinta interes arheologic. Marea majoritate a posesorilor de detectoare, nu cauta pentru a gasi relicve, ci pentru a simti placerea de a aduce la lumina un obiect metalic care nu a vazut lumina soarelui de ceva vreme(indiferent de vechime)
  – Nu cred ca pot exista sapaturi neautorizate( in cazul in care nu se face detectie in zone interzise). Nu se poate ca orice sapatura sa fie avizata de un arheolog. In acest caz am fi un stat politienesc unde s-ar aplica principiul prezumtiei de vinovatie in loc al celui de nevinovatie.
  Personal consider ca o colaborare intre muzee si comunitatea pasionatilor de detectie in sol este necesara pentru ambele parti.
  Sper ca veti aproba acest comentariu care , cred ca nu este partinitor si poate ajuta dezbaterii acestui subiect.

 11. Victor Popa spune:

  ,,…Este posibil să se producă un număr tot mai mare de descoperiri spectaculoase, iar multe dintre tezaurele descoperite, în loc să ia calea spre colecţiile particulare din Occident, să ajungă acolo unde le este locul, în muzeele româneşti. Ar trebui să ne bucurăm?…” Este scris in limba romana?? Sau o romana alternativa? :( Inainte sa postati ceva care va fi vazut de o tara intreaga, ar trebui sa va revizuiti exprimarea vis-a-vis de limba romana. Cat despre ,,criminalii” cu detectoare, ar trebui sa va ganditi de 5 ori inainte de o asemenea exprimare, intrucat in noul cod penal exista incriminarea ,,calomniei”, iar daca ,,criminalii” constituiti intr-o organizatie legala v-ar da in judecata, nu stiu pe unde veti scoate camasa, dv. postand aici probe ,,negru pe alb”. Astept un link din partea dv, cu descoperirile monetare si (in general)podoabe din material pretios, descoperite de colegii arheologi incepand cu anul 1990… Resturi ceramice am vazut ca s-au descoperit foarte multe! Cu mult respect, pentru munca si grija dv!

 12. JOHN DEERE spune:

  1. Toate detectoarele pt. care s-a emis autorizatie sunt luate in evidenta de catre politia de patrimoniu.
  2. Detectoristii nu sunt sclavii muzeelor;
  3. Multi detectoristi nu cauta obiecte de importanta arheologica ;
  4. Arheologul inteleg ca este deja platit din bani publici, de ce mai este necesara recompensarea lui ? Eu investesc din banii mei pe echipament si ies la detectat in timpul meu liber;
  5. Nu am inteles relatia stapan – sclav … in care daca anunt arheologul de x ori … si nu se descopera nimic…

 13. ION CAPRA spune:

  banuiesc ca resturile ceramice au continut ceva…. dar probabil salariile domnilor arheologi sunt mult prea mici pentru BMW, Mercedes, etc…. deci…. ramanem cu resturile ceramice si acuzam detectoristi care predau obiectele gasite…..

 14. Liviu Iancu Liviu Iancu spune:

  Domnilor,

  Ma bucur ca articolul meu v-a trezit interesul si ca ati aplaudat partile pe care le-ati considerat bune, ca ati criticat partile pe care le considerati rele. Eu sunt un simplu doctorand in istorie, care este familiarizat cat de cat cu lumea muzeelor si a siturilor arheologice. Pentru mine, ca istoric (pentru ca desi am participat la sapaturi arheologice, nu ma consider un arheolog) artefactele si contextele lor arheologice, informatiile pe care le pot extrage pornind de aici, sunt deosebit de pretioase. De aceea am scris acest articol, ca sa semnalez faptul ca atat arheologii, cat si detectoristii de buna credinta, ar trebui sa isi dea mana pentru:
  1. descoperirea si conservarea artefactelor si siturilor astfel incat ele sa poata fi valorificate la maximum din punct de vedere stiintific;
  2. stoparea fenomenului prin care unii fac din descoperirea artefactelor o afacere profitabila care vaduveste patrimoniul national si cunoasterea si care aduce si o pata imaginii persoanelor de buna credinta care utilizeaza detectoare de metale.
  Eu spun ca ambele parti ar trebui sa se organizeze si sa poarte un dialog constructiv. Cum eu nu fac parte din niciuna, nu am putut decat sa imi iau responsabilitatea de a semnala aceasta necesitate.

 15. Liviu Iancu Liviu Iancu spune:

  Pentru domnul Ender:
  Articolul a fost centrat doar pe o anumita tema. Nu a fost scopul acestor randuri de a releva si toate neajunsurile activitatii arheologilor, mai ales a unora dintre ei. Multe pornesc de la subfinantarea lucrarilor, altele tin exclusiv de oameni. Iar daca aveti probe concludente despre arheologi corupti si care prin activitatea lor dauneaza patrimoniului national si cunoasterii, va rog chiar sa sesizati cat mai repede organele competente.

 16. Liviu Iancu Liviu Iancu spune:

  Domnule dan,

  Prin comentariul in care implici o persoana care nu are absolut nicio legatura cu aceasta discutie, respectiv mama mea, te discreditezi profund inaintea oricarui om serios.

  • dan spune:

   Aspectul asta a fost ca o paranteza insa vad ca este singurul lucru pe care il combateti din tot ce am scris eu acolo, dealtfel si cel mai putin important. Sincer, m-as fi asteptat sa ma combateti in alte privinte insa ati realizat repejor cum stau lucrurile si incepeti sa va calmati.Vad ca ati schimbat putin tonul in urma dusurilor reci primite de la cei ce au postat aici, insa ca istoric ar trebui sa stiti din istoria recenta (comunista) cum e treaba cu controlatul, si declaratul, si raportatul, si inregistratul, si conditionatul, si aprobatul, si prezentatul, si amd.
   Totusi cred ca aveti scuze. Una ca v-ati nascut exact cand s-a terminat cu acest gen de ingradire a libertatilor si a doua, ca ati luat istoria de la inceputuri spre incoace si probabil din cauza varstei destul de fragede nu ati avut timp sa aprofundati perioada comunista si caracteristicile ei.Va iert, vedeti, insa va si recomand ca, pentru informarea dumneavoastra corecta, si pentru pozitionarea dumneavoastra corecta si echidistanta in aceasta problema, sa participati la cateva iesiri de detectie cu membrii acestei comunitati, sa simtiti atmosfera si energia pozitiva emanata de cei dornici de a zburda pe ,,imas” si veti intelege imediat ce ii preocupa de fapt pe detectoristi, si cum stiu ei sa combine dorinta de iesire in natura cu placerea detecting-ului. Veti intelege ca partea cu recompensa este ultimul lucru la care se gandesc si ca aceasta comunitate nu poate fi confundata cu braconierii de artefacte cum nici pescarii amatori cu undite nu pot fi confundati cu braconierii cu plase si cei cu curent electric. In afara de asta, ceea ce propuneti dumneavoastra este deja reglementat. Intrebarea pe care ar trebui sa ne-o punem acum vis a vis de postarile de aici este urmatoarea: Cati arheologi au intervenit cu propunerea primului pas adica intalnirea la masa tratativelor?
   Poate ca dumneavoastra fiind mai apropiat de dansii, si fiind din acelas mediu, puteti cumva urni lucrurile in sensul asta! Pe ei trebuie sa-i mobilizati, detectoristii spun prezent oricand sunt chemati, mai ales ca in perioada imediat urmatoare vor avea si o reprezentare institutionala ca si comunitate de hobby.
   Ce ziceti, incercati?

   • Liviu Iancu Liviu Iancu spune:

    Domnule dan:

    Cata vreme introduceti astfel de paranteze in discutie si nici macar nu va cereti scuze pentru ele, nu cred ca sunt obligat sa raspund niciuneia dintre celelalte observatii ale dvs.

 17. Liviu Iancu Liviu Iancu spune:

  Pentru domnul Victor Popa:

  Am recitit fraza pe care mi-o atacati si cu exceptia faptului ca este una relativ complicata, nu am gasit nimic in dezacord cu normele limbii romane. In orice caz, ar fi trebuit sa imi recomandati sa imi revizuiesc exprimarea in limba romana, nu „vis-a-vis de limba romana”.

 18. Liviu Iancu Liviu Iancu spune:

  Tot pentru domnul Victor Popa:

  Cred ca un judecator s-ar distra copios sa judece un caz in care o metafora precum „criminal impotriva cunoasterii” (de ce nu ati citat pana la capat?) este luata ad litteram si considerata drept calomnie. Spre buna reputatie a unei ipotetice asociatii a posesorilor de detectoare de metale, m-as bucura sa nu cada in eroarea in care ati cazut dvs.

 19. Liviu Iancu Liviu Iancu spune:

  Si tot pentru domnul Victor Popa:

  Pentru descoperiri monetare dupa 1990, cititi si dvs. reviste de specialitate precum SCIVA sau Pontica si veti gasi destule astfel de descoperiri, va asigur.

 20. dorin spune:

  stite domnule liviu iancu.am gasit cateva sute de monede kreuzeri pe care cu colegul meu de detectie le-am dus le muzeu la resita unde un muzeograf sau ce functionaras o fi fost a spus ca nu le poate primi ca donaatie ca nu are spatiu de depozitare.de aceea colegul meu lea trimis la bucuresti la mnir unde au fost acceptate fara nici o retinere.pai stite domn cine este de vine detectoristul sau capul patrat de la muzeu caare dupa ce fraca menta nefacand nimic si aia incet mai si acuza si improasca cu noroi in cei care iau detectorul in spate, lopata ,mancare ,o bere si pleaca in natura .nu se fac averi din detectorism.am 48 de ani si am avut sansa merg cu ate persoane care aveau detectoare si care sunt la fel de saraci ca si inante.vedeti mai intai de personalul care ar trbui sa fie pe teren si sa faca descoperirile pe care le fac detectoristi.da sunt persoane care poseda detectoare si rau intentionate dar nu sunt toti.campania asta agresiva impotriva detectoristilor declansata de nu stiu care neica nimeni nu cred ca aduce nimic bun.dimpotriva se va incuraja detectorismul pe acuns si nepredarea artefactelor descoperite fapt ce sa intamplat si in alte tari.

  • Liviu Iancu Liviu Iancu spune:

   Domnule dorin,

   Dupa cum spuneam si intr-un alt comentariu, arheologia si muzeele din Romania sufera atat din cauze sistemice (in primul rand o subfinantare cronica), dar si din motive care uneori tin strict de caracterul oamenilor. Imi pare rau ca v-ati lovit de o dificultate de acest fel, ma bucur ca in cele din urma ati rezolvat problema. Parerea mea este ca spre binele tuturor, ambele parti ar trebui sa incerce sa se cunoasca mai bine, sa se inteleaga una pe cealalta, sa dialogheze fara zeflemea sau nervi. Chiar sunt de parere ca exista premisele sa se ajunga la o intelegere constructiva si durabila, in beneficiul tuturor oamenilor de buna credinta si pasionati de istorie. Pe baza acestei intelegeri se vor putea remedia mai usor atat problemele cu care se confrunta posesorii de detectoare de metale, cat si arheologii si muzeografii.

   • dorin spune:

    stimate domnile liviu iancu.arheologie si muzeele sunt deficitare la capitolul finantare cat si la capitolul caliatate umana
    cat de tampit poti fi cand vine cineva sa doneze un pumn de monede si tu ce muzeograf istoric arheolog sau ce mata esti spui ca nu poti lua monedele deoarece nu ai spatiu suficient de stocare.pai domnule cap patrat ce cauti acolo?a cui pila esti?eu cu colegul meu am detectat pe un raulet cautand istorie nu imbogatire..am vrut sa vedem cat de vechi sunt baile vulturilor…fara sa ne intereseze recompense .pai domnule liviu las-o mai moale cu acuzatile
    eu am fost cu detectoristi pe vremea lui ceausescu cand multi dintr-e voi ati fost la statutul de embrion
    sa fim seriosi si realisti
    eu nu am vazut detectorist cu avere
    cei care fac avere din asa ceva sunt braconieri sustinuti de politic si de celelalte instituti .asa ca domnule liviu las-o mai moale si incearca sa -i strangi de boase pe cei care trebuie nu sa ne bagi pe toti la o oala

 21. dorin spune:

  scuzati greselile de ortografie

 22. Tudor Ponoran spune:

  Stimate domnule Liviu Iancu, vad in articolul dumneavostra multe elemente pe care le-am cercetat cu obiectivitate si sunt de acord cu ele. Contextul arheologic pe care eu l-am distrus este unul pe care eu l-am creat..daca nu as fi sapat eu acolo, va asigur ca nimeni nu ar fi facut-o si astfel nu ar fi existat un astfel de context. Sunt perfect de acord cu faptul ca o sapatura trebuie facuta la niste parametrii pe care eu ca amator nu am cum sa ii ating. In acest caz am convenit cu reprezentantii politiei patrimoniului cat si cu cei ai muzeului, sa reconstituim informatia istorica pe care mi-o amintesc, ca si dispunerea obiectelor in mormintele respective in cadrul unei periegheze pe care o sa o facem la fata locului. De asemenea va asigur ca daca nu scoteam din pamant artefactele acelea, intr-o perioada foarte scurta de timp erau probabil gasite de alti cautatori de comori nu tocmai ortodocsi in gandire. Eu cred ca ar trebui sa va bucurati ca am recurs la aceasta metoda chiar daca intr-adevar s-a pierdut o parte din informatia istorica respectiva. Stiti ce mi se pare hilar? Faptul ca la adresa unor indivizi ca mine, ce au respectat legea intru totul, li se aduc o avalansa de acuze iar altor indivizi pe care ii retine parchetul pentru braconaj arheologic sau trafic cu obiecte de patrimoniu, nu le scrie nimeni petitii..Sunt de acord cu reglementarea unui ghid de arheologie primara pe care fiecare detinator al unui detector de metale sa il aibe la el sau sa il studieze. In final va spun ca am facut un sondaj la 10 persoane pe care le-am intrebat ce parere au de conduita mea in cazul acesta. 10 din 10 au spus ca am procedat corect, 4 din 10 au spus ca am fost prost ca trebuia sa le vand pe bani grei la colectionari, 7 din 10 au spus ca trebuia sa cer expertizarea acestora si sa iau cei 30% care ar fi insemnat mult. Nu comentez sondajul si nu sunt de acord cu el in totalitate. Criminal impotriva cunoasterii??…stimate domn..eu cu putinele mele repere in cunoasterea istoriei romanilor…am scris un articol unde am pozitionat cu argumente locatia RANISSTORUM, loc unde a fost prezentat capul lui Decebal imparatului Traian de catre comandantul Tiberius Claudius Maximus, locatie pe care nu o stie nimeni dar ale carei faime s-a perpetuat incet in istorie chiar pana in zia de azi..prea putini fiind aceia care i-au dat importanta. Va doresc succes in activitatea dumneavostra si va multumesc pentru ca m-ati prezentat ca fiind un pasionat de istorie.

 23. Liviu Iancu Liviu Iancu spune:

  Domnule Tudor Ponoran,

  Ma bucur foarte mult ca ati comentat la articolul meu. Mai mult inca ma bucura sa vad ca sunteti un om serios, care isi canalizeaza eforturile intr-o directie constructiva si care participa de o maniera civilizata la o dezbatere.
  De asemenea ma incanta faptul ca ati reusit sa colaborati bine cu echipa de la Muzeul Unirii si ma umple de speranta. De ce oare nu s-ar putea ca tocmai din Alba, un judet foarte drag mie, sa porneasca initiativa reconcilierii intre doua tabere, artificial create pana la urma? L-am cunoscut pe dl. Rustoiu, am vorbit si cu cadrele de la Universitatea 1 Decembrie, acum vad ca si dvs. sunteti om de inteles… De ce nu ati incepe impreuna un proiect prin care sa adunati pe toti membrii marcanti ai partilor interesate si sa va puneti de acord asupra unui cadru in care toata lumea sa isi vada interesele aparate? Cred ca prin unirea eforturilor ar exista sanse reale de stopare a braconajului arheologic, de stimulare a cercetarii stiintifice, de imbogatire a patrimoniului national si a cunoasterii.
  In privinta atat de mult dezbatutei metafore sau figuri retorice „criminali impotriva cunoasterii”, nu o voi retrage. Tot sunt de parare ca orice deteriorare a contextului arheologic reprezinta o crima impotriva cunoasterii, voita, nevoita, mai grava sau mai usoara. Este bine insa ca veti putea si veti avea sansa sa contribuiti la stoparea lor. Ma bucura nespus informatia pe care mi-ati dat-o ca lucrati impreuna cu staff-ul muzeului la reconstituirea, pe cat posibil, a contextului arheologic. Sper ca demersul sa aiba un succes cat mai mare si prejudiciul adus contextului sa se diminueze, daca s-ar putea (desi nu se mai poate!) pana la disparitia totala.
  Va felicit pentru preocuparea de care dati dovada in vederea localizarii anticei Ranisstorum. Este o pornire nobila si utila si sunt mahnit ca arheologii si istoricii profesionisti acorda destul de putina atentie unor subiecte atat de importante si care ar avea si priza la publicul larg. Din pacate, nu cunosc articolul dvs. As fi incantat daca mi-ati putea semnala un link, pentru a-l examina si a va remite o opinie sincera si cat mai obiectiva asupra lui.
  La randul meu va doresc succes in activitatea dvs. si sa contribuiti cat mai mult la aprofundarea cunoasterii trecutului acestei tari!

 24. Zoe spune:

  This post was very nicely written, and it also contains a lot of useful facts.

 25. alex spune:

  Cel mai prost articol pe care l-am citit de foarte multa vreme.

 26. alex spune:

  Mai pe larg in privinta calitatii articolului- este rupt de realitate. In Anglia spre exemplu, legile sunt extren de user friendly – cumperi detectorul si iesi cu el pe camp. Gasesti ceva major, suni la primarie, apari in ziar, un decan iti multumeste si explica pe larg consecintele descoperii tale. Nu trebuie sa te inregistrezi la politie sau cu incapabilii de la ministerul culturii – asteptari foarte comuniste si neproductive. Modelul dvs de gandire este lamentabil si chiar condamnabil fata de omul de rand. Arheologia institutionalizata din Romania este inexistenta. Cativa doctoranzi care cauta pe google si cam atat. Noi suntem daci si ne credem romani este un bun exemplu. Din scaunul dvs inalt ar trebui saintelegeti un lucru – omul de rand e satul de asa zisi intelectusli care ne fac noua zile grele din consoderente fictive. Istoria trebuie sa fie facila, nu trebuie sa fie un lux intelectual, trebuie sa fie pe intelesul tuturor. Visez la o zi in care eu si cu copiii mei saiesi pe camp cu detectoarele detale, sa le povestesc de daci, de geti, de istoria noastra. Sa le dau sa citeasca ciresarii si sa se simta plini de ceea ce vad. Vreau sa-i tin departe de fb, bloguri, si poze arogante cu ei in costum si privind importanti in gol. Vreau sa priveasca incantati in plin. Dumneavoastra sunteti cei care ne trag inapoi umpland sistemul de birocratie. La adresa comentariilor dvs in privinta castigurilor, tac, sunt mult prea marunte intelectual.
  Ce ati scris aici e o calamitate. Sistemul trebuie simplificat. Oameni de buna credinta exista si daca ei sunt capabili sa scoata istoria la lumina, atunci sa le prermitem sa o faca. O astfel de competitivitate sanatoasa poate v-ar scoate si pe voi din birou.

  Alex

  • Liviu Iancu Liviu Iancu spune:

   Iti recomand sa te duci doar 2-3 zile pe un santier arheologic si ai sa intelegi foarte bine la ce ma refer in celalalt raspuns postat.

 27. Liviu Iancu Liviu Iancu spune:

  Tin sa remarc in primul rand ca tonul adoptat de tine este total neconstructiv, ca si cum arheologii ar fi dusmanii posesorilor de detectoare de metale. In loc sa ne coalizam pentru a impiedica activitatea braconierilor, ne scufundam intr-o cearta futila.
  Scopul acestui articol era tocmai acela de a contribui la realizarea unui grup de arheologi si posesori de detectoare de buna credinta. Restrictiile pe care le-am propus sunt masuri preventive impotriva braconajului. Crezi ca mie nu mi-ar placea ca toti posesorii de detectoare sa se comporte civilizat ca cei din Anglia? La noi, din pacate, nu este cazul.
  Imi pare rau ca nu ai inteles acest aspect. La fel cum am impresia ca nu ai inteles mai nimic din ce inseamna context arheologic si insemnatatea lui pentru cunoasterea istoriei. La fel cum nu stii absolut nimic despre activitatea arheologilor din Romania, despre cum multi dintre ei sunt pe teren 9 luni pe an, iar in restul timpului sunt ocupati in laboratoare cu gruparea, analizarea si conservarea artefactelor… Oricine se poate plimba cu un detector si sa scurme pamantul in cautare de aur, de aici pana la a extrage maximum de informatii istorice si la a pastra asa cum trebuie obiectele descoperite este un drum lung. Te rog sa te informezi mai mult, sa citesti despre ce inseamna de fapt conservarea patrimoniului national si abia apoi sa lansezi acuzatii.
  Aceasta, evident, daca vrei ca pasiunea ta pentru istorie sa fie utila si constructiva.

 28. Opinie spune:

  Da, ca de obicei, exista doar doua tabere: statul si cetatenii sai. De aici pana la o conciliere este un drum lung si anevoios. Statul isi vede interesul imediat, interes aparat de oamenii din sistem care cu greu pot intelege si accepta orice modificare a activitatii printr-o inertie greu de invins. La urma urmei, orice modificare a cadrului legislativ sau de orice natura, implica un efort de adaptare urias de ambele parti. La noi, exista legea impotriva detinerii de populatie a aurului si argintului, emisa prin anii 1970, pe timpul lui ceausescu, prin care se incerca intr-un mod violent controlul metalelor si pietrelor pretioase si care a dus incet si sigur la aproape disparitia colectionarilor din Romania. Deocamdata, consider ca mai intai trebuie modificata aceasta lege si abia apoi se va putea aborda modificarea legislatiei detinerii detectoarelor si activitatii de detectie. Daca identificati pasii corecti, totul va fi mai usor de realizat, altfel, ar fi ca si cum ar trebui sa taiem un copac obligatoriu de la jumatatea inaltimii si abia apoi de la baza. Cu stima!

 29. andrei spune:

  Un articol cretin care dovedeste inca odata idiotenia si mentalitatea prosteasca romaneasca ! E de preferat ca de exemplu : 100 de monede gasite pe un camp sa ramana ingropate pana le gaseste un arheolog atestat nu un detectionist amator fiindca ce ? In romania nu se sapa decat in situri arheologice de importanta majora si este o bataie de joc totala fiindca nu sunt bani , consider ca cei cu detectoare fac un bine si cu o lege favorabila lor se poate evita furtul si riscul ca anumite artefacte descoperite sa ia drumul pietei negre . Cei cu detectoare prinsi in situri arheologice trebuiesc pedepsiti , DAR nu e tot una ca atunci cand gasesc nu stiu ce tezaur pe nu stiu ce camp unde nici un ipocrit de arheolog din tara asta nu se gandea ca exista ceva . La un 50/50 cu statu roman cred ca ambele parti sunt fericite in plus in tarile civilizate se practica asta de mult …. si totusi nu se fura ca la noi.

 30. ioan spune:

  deocamdata detectoristii gasesc AUR pe care il predau statului, iar arhelologii de 100 de ani gasesc numai cioburi de lut, topoare de piatra, oale sparte. Interesant! 😉

Lasă un comentariu