Românii din diaspora care intenţionează să dezvolte o afacere independentă pot beneficia de sprijin financiar atât pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, cât şi pentru subvenţionarea planurilor de afaceri, potrivit Ghidului POSDRU „Români antreprenori în Europa”, aflat în consultare publică până la data de 10 februarie 2015.

Cererea de propuneri de proiecte include schema de ajutor de minimis ”Sprijin pentru antreprenori români în Europa”, în cadrul ei fiind promovate proiecte care îndeplinesc condiţia ca activităţile proiectului să fie implementate la nivel multi-regional, în cel puţin două regiuni de dezvoltare, şi transnaţional (cel puţin un stat membru UE, altul decât România).

Valoarea totală eligibilă a proiectului va fi de cel puţin 500.000 euro, valoarea maximă nefiind precizată încă în Ghid.

Nici alocarea financiară totală pentru această cerere de proiecte nu este încă stabilită, însă se menţionează că sprijinul financiar reprezintă 100% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora și 94% pentru celelalte categorii de beneficiari eligibili.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, grupul ţintă eligibil este format din persoane cu vârsta peste peste 18 de ani, care doresc să iniţieze o activitate independentă. Grupul ţintă al proiectului trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa în România în regiunile de implementare şi, în ultimii 5 ani, să fi desfăşurat minim 6 luni activităţi într-un stat membru UE (altul decât România).

Beneficiari (solicitanţi şi parteneri) eligibili:

  •  Întreprinderi, indiferent de natura capitalului şi forma de organizare;
  • Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi10;
  • Organizaţii sindicale şi patronate;
  • Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);
  • Asociaţii profesionale;
  • Camere de comerţ şi industrie;
  • ONG-uri
  • Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi instituţii/agenţii/organizaţii subordonate/coordonate de acesta.

Ghidul “Români antreprenori în Europa” se află în consultare publică până la data de 10 februarie 2015 şi este disponibil aici.

 

Tags: , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu