Comisia Europeană (CE) a adoptat astăzi, 25 februarie 2015, programele operaţionale ale României intitulate “Capital uman” şi “Capacitate administrativă”, prin intermediul cărora România poate beneficia de fonduri europene de aproape 5 miliarde de euro, până în 2020.

„Finanţarea este asigurată din Fondul Social European şi este destinată proiectelor care vor contribui la ocuparea forţei de muncă şi combaterea sărăciei (investiţii nerambursabile de 4,3 miliarde de euro), precum şi la ameliorarea capacităţii administrative şi la dezvoltarea sistemului judiciar (investiţii nerambursabile de 0,553 miliarde de euro)”, a anunţat, miercuri, Reprezentanţa CE în România.

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) cuprinde 7 axe prioritare.

Axele prioritare 1 și 2 sunt dedicate punerii în aplicare a Garanției pentru tineret în România, beneficiind de 211 milioane de euro pentru regiunile eligibile pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (centru, sud-est și sudul Munteniei) și de 362 milioane de euro pentru restul țării.

Axa prioritară 3, având ca temă locurile de muncă pentru toți, dispune de o alocare de 1,1 miliarde de euro din bugetul UE. Această axă vizează sprijinirea accesului la ocuparea forței de muncă, acordând o atenție deosebită șomerilor și persoanelor inactive, șomerilor de lungă durată, lucrătorilor în vârstă, persoanelor cu handicap și persoanelor cu un nivel mai scăzut de educație.

Axa prioritară 4, care dispune de 940 milioane de euro, vizează să promoveze incluziunea socială și să combată sărăcia. Printre alte acțiuni se vor număra și o serie de măsuri integrate, care vor ajuta persoanele dezavantajate, inclusiv romii, să aibă acces la piața forței de muncă, prin îmbunătățirea competențelor și sprijinirea spiritului antreprenorial și a întreprinderilor sociale.

Axa prioritară 5, dispune de 201 milioane de euro, sprijină dezvoltarea locală aflată în responsabilitatea comunităților. Sunt vizate zonele urbane (orașe cu peste 20 000 de locuitori), punându-se un accent deosebit pe comunitățile defavorizate. Prin urmare, această măsură va veni în completarea sprijinului pentru zonele rurale și orașele mai mici, acordat în cadrul programului de dezvoltare rurală.

Axa prioritară 6, care vizează educația și competențele, va investi 1,2 miliarde de euro pentru sprijinirea educației de a doua șansă a tinerilor care nu sunt încadrați profesional și care nu urmează niciun program educațional sau de formare. Axă prioritară 7 dispune de restul de 258 de milioane de euro pentru asistență tehnică în vederea punerii în aplicare a programului.

Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) are 3 axe prioritare, respectiv:

  • Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiară de 326,38 de milioane de euro FSE (59%);
  • Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu o alocare financiară de 187,70 de milioane de euro FSE (33,93%);
  • Asistență tehnică, cu o alocare financiară de 39,11 de milioane de euro FSE (7,07%).

 

 

Tags: ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu