Comisia Europeană a adresat României recomandări specifice ce se referă la patru sectoare mari: stabilitate macroeconomică, bugetar (inclusive impozitare), social (respective, piața muncii, educație și sănătate) și de guvernanță corporativă.

În termini practici, aceste recomandări au în vedere, pentru sectorul stabilității macroeconomicefinalizarea programului de asistență financiară UE/FMI.

Cu privire la politica bugetară și impozitare, se urmărește limitarea abaterii de la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO), în 2015, la maximum 0,25% din PIB și revenirea, în 2016, la obiectivul pe termen mediu și implementarea strategiei de respectare a obligațiilor fiscale și consolidarea sistemelor de control pentru a combate munca nedeclarată. Tot în acest sector, recomadările vizează continuarea procesului de egalizare a vârstei de pensionare pentru bărbați și femei.

Sectorul social este împărțit în trei subsectoare vizate de recomandările Comisiei, și anume:

Piața muncii, prin întărirea măsurilor privind piața forței de muncă, în special în cazul tinerilor neînregistrați, precum și al șomajului pe termen lung; asigurarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă cu personal adecvat; determinarea, în consultare cu partenerii sociali și în conformitate cu practicile naționale, de orientări clare privind stabilirea transparentă a salariului minim; introducerea venitului minim de inserție pe piața muncii.

Educație, prin creșterea ofertei calității serviciilor de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, în special în cazul romilor; adoptarea strategiei naționale pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii.

Sănătate, prin implementarea în continuare a Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020, pentru a remedia aspect precum gradul redus de accesibilitate, nivelul scăzut de finanțare și ineficiența resurselor.

În ceea ce privește domeniul companiilor de stat se recomandă adoptarea legii privind reformarea guvernanței corporative a acestora.

Așadar, pe ansamblul Uniunii, recomadările reflectă ca priorități stimularea investițiilor pentru a sprijini creșterea viitoare,  reforme structurale ambițioase pe piețele produselor, serviciilor și forței de muncă menite să ducă la creșterea productivității, competitivității și investițiilor.

Totodată, se urmărește continuarea politicilor bugetare responsabile care asigură echilibrul între stabilizarea pe termen scurt și sustenabilitatea pe termen lung și îmbunătățirea politicii de ocupare a forței de muncă și a protecției sociale.

În următoarele etape, miniștrii din UE vor discuta recomandările specifice fiecărei țări în luna iunie, urmând ca șefii de stat sau de guvern să le aprobe în reuniunea Consiliului European din 25-26 iunie. Ele vor fi adoptate oficial în luna iulie.

După adoptare, statele membre au responsabilitatea de a le pune în aplicare, incluzându-le în politicile naționale și în planurile lor bugetare pentru 2015­/2016.

Aici găsiți recomandările din 2015 specifice fiecărei țări UE

Sursa: Comisia Europeană

 

Tags: , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu