Proiectele, care vizează derularea unor activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare sau de agroturism în mediul rural, pot beneficia de finanţare nerambursabilă de 100%, în valoare de 70.000 euro, potrivit Ghidului solicitantului pentru submăsura 6.2 din PNDR 2014-2020.

Potrivit Ghidului, aflat în consultare publică, valoarea sprijinului este de 50.000 de euro pentru proiecte care vizează alte activităţi faţă de cele mai sus menţionate.

Pentru anul 2015, alocarea financiară este de aproximativ 44 milioane de euro, din care 85% fonduri europene.

De această finanţare pot beneficia:

  • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi non-agricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi non-agricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Atenţie! Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-ups) trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural).

În ceea ce priveşte cheltuielile eligibile, în ghid se precizează că achiziţionarea de terenuri este acceptată pentru finanţare, doar dacă terenul este utilizat pentru desfăşurarea activităţilor propuse prin proiect.

Pentru a fi admise, cererile de finanţare trebuie să aibă punctajul mai mare decât pragul de calitate precizat în anunţul licitaţiei anuale de proiecte. Pragul de calitate va fi actualizat lunar. Cererile de finanţare care nu îndeplinesc această condiţie vor rămâne cu statutul de amânate.

Submăsura 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activitati non-agricole in zone rurale” are ca scop in special, crearea de noi activităţi non-agricole pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor şi în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural.

Ghidul pentru această submăsură se află în consultare publică şi este disponibil pe pagina web a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

 

 

 

 

Tags: , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu