Fie că este vorba despre antreprenoriat sau înființarea de microîntreprinderi, fie că discutăm despre proiecte care vizează incluziunea socială sau educația și formarea, Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 pune la dispoziția celor interesați peste 200 de milioane de euro, doar în primul trimestru din anul 2016.

Aproape jumătate din suma programată pentru prima parte a anului-respectiv 94,3 milioane de euro- este destinată sesiunilor noncompetivite, accesul beneficiarilor la aceste finanțări fiind practic restricționat. În schimb, beneficiarii privați au la dispoziție peste 100 de milioane de euro pentru înființarea microîntreprinderilor, pentru dezvoltarea întreprinderilor de economie socială sau pentru diversificarea ofertelor educaţionale.

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a publicat Planul multianual de lansări pentru cereri de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 Potrivit planului, pentru acest an este alocată suma de 1.862.844.134 euro, pentru proiecte care vizează ocupărea forţei de muncă, incluziunea socială, educaţie și formare.

În prima parte a anului (trimestrul I și II), urmează să se lanseze finanțări pentru Axa 3 Locuri de muncă pentru toți, respectiv pentru Prioritatea de Investiții 8iii Antreprenoriat și înființarea de microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare. Este vorba despre instrumente financiare care vor asigura persoanelor fizice 50% din suma necesară pentru deschiderea unei afaceri. De acest sprjin financiar pot beneficia și firmele cu o vechime de funcţionare mai mică de 1 an, pentru a angaja şomeri. Alocarea totală este de 88.700.000 de euro.

În primul trimestru din 2016, se va lansa și AP 4 Includerea socială și combaterea sărăciei, fiind alocată suma de 8 milioane de euro pentru proiecte de e-incluziune, adică Îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunitățile dezavantajate (mecanism noncompetitiv).

Tot din Axa 4, se vor lansa mai multe finanțări, dar în sesiuni noncompetitive. Este vorba despre finanțarea unui proiect de asistență socială (28 de milioane de euro) și a unor proiecte de asistență medicală (aproximativ 20 de milioane de euro).

Pentru OS 4.16 Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă (2/3 grant global; 1/3 instrumente financiare) este alocată suma de 2 milioane de euro (sesiune competitivă).

Ultimele lansări POCU 2014-2020, programate pentru primul trimestru din an, vizează AP 6 Educație și competențe. Este vorba despre Obiectivul specific 6.9 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al personalului didactic din învăţământul terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile, cu o alocare totală de 36,6 milioane de euro. În primul trimestru, se va lansa doar macanismul noncompetitiv, cu o alocare totală de 2,3 milioane de euro.

De asemenea, pentru OS Diversificarea ofertelor educaţionale în învăţământul terţiar universitar şi nonuniversitar tehnic organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI este alocată suma de 34,2 milioane de euro, pentru lansări programate în primele șase luni din acest an, pentru mecanisme competitive.

Ultima lansare estimată pentru primele șase luni din anul 2016 vizează OS 6.13 Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Suma alocată este de 72 de milioane de euro, doar pentru mecanisme noncompetitive.

 

 

Tags: , ,

 

2 Comments

  1. Draga jurnalistule, planificarea de care vorbesti este de cand lumea si pamantul. Nu mai este valabila. Mai bine luai un interviu, cui ti-o raspunde la telefon ca sa te interesezi de actualizare.

  2. Raluca Oanță Raluca Oanta spune:

    Draga cititorule, planificarea este un Plan multianual 2014-2020, asumat de autoritati si publicat pe site-ul oficial al Ministerului Fondurilor Europene (MFE). Daca va exista un alt calendar privind lansarile, revenim si noi cu update. Pana atunci, posibilii beneficiari trebuie sa stie care sunt finantarile estimative pentru perioada imediat urmatoare.

Lasă un comentariu