Proiectele, care vizează conservarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural, pot beneficia de finanţare UE de până la 10 milioane de euro, prin intermediul Programului Operaţional Regional. Prioritatea de investiţii 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultura” a fost lansată vineri şi beneficiază de un buget total de 270 de milioane de euro, până în data de 25 noiembrie 2016.

Valoarea minimă a unui proiect este de 100.000 de euro, iar cea maximă de 10 milioane de euro, pentru obiectivele de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO.

POR va finanţa obiectivele care sunt incluse în:

 • patrimoniul UNESCO, atât din mediul urban cât şi rural,
 • patrimoniul cultural naţional  din mediul urban şi rural,
 • patrimoniul cultural local din mediul urban.

Beneficiarii trebuie să asigure din bugetele proprii o cofinanțare de cel puţin 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Beneficiari:

 • Unităţi administrativ-teritoriale;
 • Autorităţi ale administraţiei publice centrale;
 • Unitățile de cult;
 • ONG-uri;
 • Parteneriate între aceste entități.

Activități eligibile:

 • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 • Restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor;
 • Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat;
 • Activităţi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului;
 • Activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.

Ghidul solicitantului este disponibil pe pagina Mnisterului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).

 

Tags: , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu