Cât de multe cunoştinţe deţinem despre Republica Moldova? Pornind de la această întrebare, am conştientizat faptul că pentru înţelegerea situaţiei actuale din Republica Moldova, este necesar să dispunem de o imagine complexă, care să surprindă atât aspectele politice, cât şi pe cele economice şi culturale. Pentru început, în cadrul acestui interviu, Stela Cazacu, lector la Universitatea de Stat din Moldova în cadrul Facultății Științe Economice, doctorandă la specialitatea Economie Mondială și Relații Economice Internaționale, ne oferă o analiză aprofundată asupra relaţiilor economice internaţionale dintre Republica Moldova şi Grecia.

Vladimir Adrian Costea: Pentru început, vă rog să-mi descrieţi care este dinamica relaţiilor economice internaţionale a Republicii Moldova din ultimii ani. Care sunt principalele state cu care Republica Moldova întreţine relaţii economice?

Stela Cazacu: După cum este ilustrat în imaginea de mai jos, comerțul exterior al Republicii Moldova în ultimii cinci ani are tendințe de descreștere, atît în ce privește importurile, cît și exporturile. Totuși, balanța comercială deficitară este în descreștere, ceea ce reprezintă un aspect pozitiv în economia Republicii Moldova. Astfel, dacă privim la schimbările exporturilor moldovenești și balanța comercială de-a lungul ultimilor 10 ani, vom observa că pentru perioada 2003-2013 importurile Republicii Moldova au crescut într-un ritm mult mai rapid decât exporturile.

1

Principalii parteneri de export ai Republicii Moldova sunt România, Federația Rusă, Italia, Germania, Belarus, Ucraina, Marea Britanie, Turcia.

Principalii parteneri de import ai Republicii Moldova sunt România, Federația Rusă, Ucraina, China, Germania, Italia, Turcia, Polonia.

Totodată, care sunt principalele produse pe care Republica Moldova le importă, respectiv exportă?

Cele mai mari industrii orientate spre export sunt produsele agricole – 28,23%; produsele alimentare şi băuturi – 24,56%; produsele electronice şi mecanice 15,83%, textile şi îmbrăcăminte – 8,03%.

Dacă analizăm structura importurilor pe grupe de mărfuri, atunci Republica Moldova importă mașini și echipamente pentru transport – 20,6%, mărfuri manufacturate – 20,3%, combustibili minerali – 18,0%, produse chimice – 15,7% etc.

Care sunt factorii care au influenţat dinamica relaţiilor economice internaţionale a Republicii Moldova?

Factorii economici, politici, sociali, culturali ș.a. care au influențat dinamica relaţiilor economice internaţionale a Republicii Moldova sunt similari cu principalii factori de dezvoltare a relaţiilor economice internaţionale la nivel mondial. Astfel, pot fi enumerați următorii factori: evoluţia economiei mondiale, revoluţia tehnico-ştiinţifică ce se desfăşoară pe plan mondial, diviziunea mondială a muncii, nivelul şi evoluţia preţurilor pe pieţele mondiale, apariţia proceselor de integrare economică din diversele regiuni ale lumii, măsurile de politică comercială, promovate de către diverse state şi grupări integraţioniste, crizele economice, gradul de dezvoltare şi de diversificare a schimburilor şi fluxurilor economice, colapsul regimurilor politice, mutaţiile survenite în raporturile de putere economică.

Totodată, factori-cheie specifici Republicii Moldova sunt:

  • Destrămarea URSS și incadrarea RM în Economia Mondială (1991)
  • Aderarea RM la Organizația Mondială a Comerțului (2001)
  • RM devine Membru Fondator al Comunitatea Statelor Independente (1991)
  • Semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană (2014).

Care sunt principalele obstacole pe care Republica Moldova le-a întâlnit în stabilirea acestor relaţii economice?

RM a întâlnit în stabilirea acestor relaţii economice următoarele obstacole atît obiective, cît și subiective: taxe vamale, obstacole tarifare, de politică comercială, obstacole netarifare (de standard și de ordin tehnic, fiscale, legislative) etc.), competitivitatea internațională.

În continuare, vă propun să ne prezentaţi bilanţul pe ultimi cinci ani a relaţiilor economice dintre Republica Moldova şi Grecia. Care sunt dimensiunile relaţiilor economice dintre cele două state?

Conform Biroului Național de Statistică a Republicii Moldova, printre țările Uniunii Europene, Grecia este pentru Repubica Moldova al nouălea partener de export și al paisprezecelea partener de import.

Republica Moldova și Grecia au stabilit relaţii economice sub mai multe forme: comerț, investiții străine directe, turism, cooperare științifică și culturală, și migrația internațională. În privința comerțului bilateral, principalii indicatori sunt prezentați în tabela de mai jos. Asftel, se observă o reducere semnificativă a comerțului dintre Moldova și Grecia. Totodată, balanța comercială a avut un sold pozitiv în 2015 pentru Republica Moldova, datorită faptului că exporturile spre Grecia au crescut aproape dublu comparativ cu anul 2012.

 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exporturi 17743.8 24026.8 13339.7 25311.4 26715.5 25412.7
Importuri 93319.2 68744.4 49989.4 39327.5 36809.1 19710.7
Volumul commercial bilateral 111063 92771.2 63329.1 64638.9 63524.6 45123.4
Soldul Comercial -5575.4 -4717.6 -6649.7 -14016 -10094 5702

În privința investițiilor străine directe se poate spune că în acest moment sunt 113 companii mixte modo-elene în Republica Moldova. Un al treilea aspect al relaţiilor economice dintre Moldova și Grecia este turismul.  Se pare că moldovenii au un interes tot mai sporit față de destinația grecească, numărul vizitatorilor moldoveni în Grecia fiind de cinci ori mai mare în 2015 față de 2011, atingând cifra de peste 21000 persoane.

Ce ține de cooperarea științifică și culturală, Moldoveii au un interes deosebit față de limba grecească, astfel că limba și cultura greacă sunt predate în mai multe instituții de învățămînt din Republica Moldova. În plus, Guvernul Greciei oferă burse de studii universitare pentru moldoveni. În final, migrația bilaterală dintre aceste două state este foarte sporită din partea moldovenilor, astfel se atestă official peste 11000 de cetățeni moldoveni cu reședința în Grecia, pe cînd în Republica Moldova sunt înregistrați doar 28 de imigranți greci.

Care au fost etapele relaţiilor economice dintre cele două state?

Relaţiile economice dintre Republica Moldova și Grecia au fost stabilite în 1992, odată cu stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două state. Astfel, Republica Moldova și Grecia au semnat deja 25 de acorduri bilaterale cu caracter economic, cele mai importante fiind semnate în 1998 și în 2007.

Totodată, se poate preciza și faptul că aceste două state au stabilit relaţii economice încă din timpurile antice, de pe vremea geto-dacilor, cînd grecii și geto-dacii practicau comerțul intens.

Care sunt principalele produse importate, respectiv exportate, între Republica Moldova şi Grecia?

Principalele produse importate de Republica Moldova din Grecia sunt: fructe, produse petroliere, medicamente, mașini si aparate.

Principalele produse exportate de Republica Moldova spre Grecia sunt: porumb, fructe, sticle, containere, orz, tutun, alcool.

Ce consecinţe economice au generat aceste relaţii economice pentru Republica Moldova?

Exporturile spre Grecia reprezintă 1.3% din totalul exporturilor Republicii Moldova, iar importurile din Grecia reprezintă 0.5% din totalul exporturilor Republicii Moldova. Desi acești indicatori sunt foarte mici, ei arată că Grecia este pentru Moldova un partener comercial mai important, deoarece exporturile depășesc importurile în comerțul bilateral, ceea ce are un impact pozitiv asupra economiei Republicii Moldova, datorită contribuției valorii exportului net la Produsul Intern Brut. În plus, investițiile grecești în Moldova la fel au generat consecințe pozitive asupra PIB-ului moldovenesc. Turiștii greci în Moldova nu au afectat semnificativ economia Republicii Moldova, însă turiștii moldoveni în Grecia au contribuit pozitiv atît asupra economiei Greciei, cît și asupra economiei Republicii Moldova datorită creșterii veniturilor agențiilor de turism din Moldova. Dacă e să vorbim despre bursele de studii în Grecia, atunci absolvenții care revin în Moldova la fel contribuie pozitiv asupra economiei Republicii Moldova prin informațiile și experiența acumulată întro-o țară mai înalt dezvoltată, cum este Grecia. În final, posibilitatea de emigrare a moldovenilor în Grecia a contribuit atît pozitiv, cît și negativ asupra economiei Republicii Moldova, pozitiv – datorită remitențelor de peste hotare, negativ – datorită drenajului de specialiși de înaltă calificație. Astfel, se poate concluziona că relaţiile economice cu Grecia, desi par a fi nesemnificative, au fost utile Republicii Moldova, în special în privinţa îmbunatăţirii nivelului de trai.

 

 

 

 

Tags: , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu