Brexit, criza migraţiei, Siria, Ucraina, TTIP sunt problemele la ordinea zilei în Uniunea Europeană, care ocupă de obicei prima pagină. Fenomenul violenţei domestice este însă o prezenţă cel puţin la fel de îngrijorătoare în Uniunea Europeană, fără a beneficia de acelaşi interes din partea opiniei publice.

Sami Nevala, șeful Sectorului de Statistici și Sondaje din cadrul Agenția pentru Drepturi Fundamentale (Fundamental Rights Agency – FRA) a Uniunii Europene a explicat pentru Europunkt, într-un interviu acordat lui Vladimir Adrian Costea, care sunt principalele dimensiuni ale violenţei domestice în Europa.

For English version, click here.

 

nevala-foto-cover

 

Vladimir Adrian Costea: Pentru început, vă rog să-mi spuneți care sunt prevederile legale care sancţionează violența domestică în Uniunea Europeană. În ce măsură legislația Uniunii Europene descurajează violența în familie?

Sami Nevala: La nivelul Uniunii Europene, Directiva privind drepturile victimelor urmărește să garanteze că victimele infracțiunilor – inclusiv victimele violenței în familie – vor primi protecția și sprijinul de care au nevoie. În plus, victimele violenței, inclusiv celei domestice, pot înainta cereri de reținere, de protecție și de restricționare, dispoziții care urmează să fie recunoscute și executate în alte state membre ale UE. La baza acestora stau regulamentul privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă și directiva privind ordinul european de protecție.

Mai mult, toate cele 28 de state membre ale UE au semnat, și jumătate au şi ratificat, Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Acesta este primul instrument european cu caracter obligatoriu, din punct de vedere juridic, ce își propune soluționarea problemei violenței domestice în mod cuprinzător.

Ce evoluţie a înregistrat numărul cazurilor de violenţă asupra copiilor şi femeilor în Uniunea Europeană în ultimii cinci ani?

Sondajul FRA, realizat la nivel european, privind violența împotriva femeilor, care se bazează pe interviuri cu 42.000 de femei, arată că una din trei femei (33%) a experimentat violența fizică și/sau sexuală începând cu vârsta de 15 ani, precum și una din cinci (22%) a suferit din cauza partenerului. Una din patru femei (27%) a fost victima violenței fizice comisă de un agresor adult înainte de vârsta de 15 ani, pe când peste una din zece (12%)  a fost victima violenței sexuale. În același timp, sondajul arată că majoritatea incidentelor violente nu sunt raportate la poliție sau la orice altă instituție.

Care sunt factorii care influențează în mod direct violența domestică?

Cercetătorii au identificat o serie de aspecte care determină violența în familie. Anumite caracteristici individuale pot face acest lucru, inclusiv consumul mare de alcool, cazuri antecedente de abuz și credința absolută în feminitate sau masculinitate.[1] Gradul în care astfel de factori individuali contribuie la violența domestică poate varia de la o țară la alta. Egalitatea sexelor în societate și circumstanțele din jurul unei relații joacă de asemenea un rol important, printre altele.

Cum se situează statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte dimensiunea violenţei domestice?

Sondajul FRA arată că violența domestică este o problemă pentru toate statele membre. 13 milioane de femei din Uniunea Europeană sunt victimele violenței fizice în fiecare an, iar 3,7 milioane sunt victime ale violenței sexuale. Directiva privind drepturile victimelor Uniunii Europene somează statele membre să îmbunătățească în continuare acoperirea și calitatea serviciilor, în scopul de a ajuta victimele violenței. În același timp, rezultatele sondajului FRA pot contribui la eforturile statelor membre de a crește prevenirea violenței, de a proiecta măsurile de intervenție timpurie și de a elibera campanii de sensibilizare care să informeze oamenii cu privire la drepturile lor.

Ce măsuri credeți că ar trebui să fie luate pentru a reduce numărul de cazuri de violență care implică femei și copii din UE?

Toate statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să ratifice Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Dispozițiile Convenției se referă atât la femeile adulte, cât și la cele sub 18 ani.

 

[1] Pentru mai multe exemple accesați: http://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/riskprotectivefactors.html.

 

 

 

 

Tags: , , , , , , ,