Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale  a început să primească proiecte de investiţii pentru zona ITI Delta Dunării, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Cererile de finanțare a proiectelor realizate în teritoriul ITI se pot depune pentru investiţii în procesarea produselor agricole, procesarea produselor din sectorul pomicol, precum şi pentru instalarea tinerilor fermieri. Sesiunea continuă de primire a proiectelor este deschisă în intervalul 13 februarie 2017 – 12 noiembrie 2017.

Solicitanții de fonduri europene pentru agricultură și dezvoltare rurală din zona ITI Delta Dunării au la dispoziție în anul 2017 peste 19 milioane de euro pentru implementarea proiectelor de investiţii prin cele trei submăsuri. Dintre aceste, 10 milioane de euro sunt alocate pentru instalarea tinerilor fermieri (sM 6.1 ITI), 8,5 milioane de euro pentru procesarea produselor agricole (sM 4.2 ITI) și alte 800.000 de euro pentru procesarea produselor pomicole. Modalitatea de depunere a proiectelor este cea on-line, pe pagina oficială a Agenției www.afir.info. De asemenea, lista unităților administrativ teritoriale incluse în teritoriul ITI Delta Dunării și în care pot fi realizate investițiile finanțate prin PNDR 2020, este detaliată în Anexele la Ghidurile Solicitantului, disponibile pe site-ul AFIR (www.afir.info).

Aceste sesiuni se adresează exclusiv proiectelor depuse în teritoriul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare durabilă a Deltei Dunării – pe scurt, SIDD(DD) – aprobată prin HG nr. 602/2016. Conform PNDR (capitolul 15.4) intervenţiile finanţate din PNDR, în mod complementar cu investiţiile din alte fonduri europene, vor contribui la obiectivele stabilite prin Strategia de dezvoltare sustenabilă integrată a Deltei Dunării 2030. Strategia va viza investiţii în active fizice, dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor, servicii de bază şi reînoirea satelor în zonele rurale, agro-mediu şi climă şi LEADER.

Din momentul deschiderii apelului de proiecte cu alocare distinctă pentru teritoriul aferent ITI, solicitanții din arealul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării SIDD(DD), vor putea depune proiecte exclusiv în cadrul apelului dedicat aferent anului 2017, însoțite de avizele de conformitate a proiectelor cu obiectivele SIDD(DD) emise de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării (ADI ITI DD).

Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții au la dispoziție Ghidul Solicitantului care poate fi consultat pe site-ul Agenției, www.afir.info, la secțiunea „Investiții PNDR”, în pagina dedicată fiecărei Submăsuri în parte.

 

Tags: , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu