În cadrul celei de-a doua activități a proiectului EUROSCOLA, membrii echipei Infinity of the Bird in Space de la Colegiul Tehnic Motru şi-au propus să promoveze în cadrul comunității opera lui Constantin Brâncuși. Cu această ocazie, la Biblioteca Colegiului Tehnic Motru, prin realizarea de eseuri şi creaţii artistice privind opera marelui sculptor român, elevii și-au focalizat atenţia asupra importanței patrimoniului românesc în formarea și consolidarea identităţii europene.

Dincolo de emoția care și-a făcut simţită prezența în cadrul activităţii, membrii echipei Infinity of the Bird in Space, împreună cu profesorii coordonatori Mihaela Crăciunescu și Nicolae Rușeț, au pornit pe drumul cunoaşterii și aprofundării realizărilor marelui sculptor.

04

Prin intermediul eseului prezentat de eleva Maria Ruşeţ, elevii de la Colegiul Tehnic Motru au înțeles influenţa lui Brâncuși în spațiul european. Elementele de originalitate ale operei și gândirii marelui sculptor român nu au putu fi neglijate, motiv pentru care Maria Ruşeţ a subliniat contribuția lui Brâncuși la crearea și formarea conştiinţei formei pure, trecerea de la reprezentarea figurativă a realității la exprimarea esenței lucrurilor, precum și la reînnoirea într-un mod revoluționar a limbajului plastic prin îmbogățirea acestuia cu dimensiunea spirituală.

Un alt moment important în cadrul activităţii a fost marcat de prezentarea eseului realizat de eleva Elena Alexandra Brânaș, care s-a focalizat asupra simbolului reunirii familiei şi al meditației, reprezentat prin intermediul operei Masa Tăcerii. Trecerea la triumful vieții asupra morții a fost marcată de prezentarea eseului realizat de eleva Lidia Olaru, care a comparat Poarta Sărutului cu un arc de triumf, mutând centrul atenţiei de la valorile tradiționale la reflecțiile în planul metafizicii. În cadrul fiecărei prezentări, complexitatea conceptelor au fost redate cu sensibilitate de către elevi, cu scopul de a înţelege semnificaţiile operei și gândirii lui Constantin Brâncuși.

În cea de a doua parte a activității au fost prezentate desenele realizate de membrii echipei. Fiecare creație artistică a evidenţiat atât strădania marelui sculptori, cât și dorința de a reuși și atinge Infinitul, prin depășirea propriilor limite pentru realizarea propriilor visuri.

La finalul activităţii, eleva Eliana Nathalia Gȋrbovan a adus Coloana Infinitului în miniatură realizată de tatăl ei, moment în care participanţii au fost impresionaţi atât de talentul părintelui, cât și de dorinţa acestuia de a fi alături de elevii de la Colegiul Tehnic Motru. Mesajul transmis de profesorul coordonator Nicolae Rușeț a pus în prim plan rolul operei și gândirii lui Constantin Brâncuși de a promova spiritualitatea și identitatea poporului român în context european. Doamna bibliotecarǎ Luminița Pasăre a felicitat membrii echipei pentru visurile şi idealurile lor din acest proiect.

Redau mai jos câteva dintre impresiile celor prezenţi la activitate:

“Sunt impresionată de tot ce aţi realizat şi sunt bucuroasă că Uniunea Europeană ne învaţă să păstrăm şi să promovăm patrimoniul cultural. Voi, tinerii, aveți o misiune importantă să prețuiți valorile noastre culturale, să duceţi mai departe opera lui Constantin Brâncuși.” (prof. coord. Mihaela Crăciunescu)

01

 “Am realizat cât de important este Constantin Brâncuși pentru noi. Am învățat că putem face tot ceea ce vrem, putem să reușim până << ajungem >> la infinit.” (Medeea Uretyan)

“La această întâlnire a echipei noastre am reușit să găsim simbolurile echipei noastre: un afiș dar și o machetă în miniatură a Coloanei Infinitului, ceea ce se îmbină perfect cu numele echipei: Infinitul păsării măiestre!” (Eliana Nathalia Gȋrbovan)

02

“Infinit de frumos. Imposibil de înțeles.” (Dragoş Remetea)

“Prin natura fiinţei umane, avem nevoie de o atârnare, un ţel, un motiv de a visa. Privind la creaţiile lui Brâncuși, mă pot atârna de infinitul din Coloana Infinitului, de liniştea conferită de Masă Tăcerii și de dragostea oferită de Poarta Sărutului.” (Robert Bejenariu)

“Astăzi am învățat că mărimea unui obiect diferă ȋn funcție de cum ȋl privești.” (Cristian Buzatu)

03

 

 

Tags: , , , ,

 

1 comentariu

  1. […] La finalul activităţii, eleva Eliana Nathalia Gârbovan a adus Coloana Infinitului în miniatură realizată de tatăl ei, moment în care participanţii au fost impresionaţi atât de talentul părintelui, cât și de dorinţa acestuia de a fi alături de elevii de la Colegiul Tehnic Motru. Mesajul transmis de profesorul coordonator Nicolae Rușeț a pus în prim plan rolul operei și gândirii lui Constantin Brâncuși de a promova spiritualitatea și identitatea poporului român în context european. Doamna bibliotecarǎ Luminița Pasăre a felicitat membrii echipei pentru visurile şi idealurile lor din acest proiect. Articolul a apărut și pe site-ul http://europunkt.ro/2017/06/19/valorificarea-patrimoniului-cultural-de-catre-membrii-echipei-infinit&#8230;. […]

Lasă un comentariu