Cea de-a patra ediție a Conferinței de Mediere din Istanbul va avea loc la data de 30 iunie 2017, pe tema „Intensificarea diplomației și acțiunea în mediere”. Experți, diplomați, practicieni și cercetători din întreaga lume vor explora modalități și mijloace de promovare a medierii ca metodă proeminentă de prevenire și soluționare a conflictelor.

Profilul medierii a crescut la nivel global de când, la Organizația Națiunilor Unite, Turcia și Finlanda au deschis drumul în această direcție prin intermediul inițiativei „Mediere pentru Pace”. Inițiativa a culminat cu înființarea Grupului de Prieteni ai Medierii. Grupul are acum 53 de membri, dintre care 48 de state și 5 organizații internaționale. De asemenea, a existat o îmbunătățire substanțială a capacității internaționale de diplomație și mediere preventivă în cadrul ONU, a organizațiilor regionale și subregionale și a societății civile. În cadrul ONU, Grupul a devenit platforma principală pentru a promova medierea. Acesta a inițiat adoptarea a patru rezoluții ale Adunării Generale a ONU, care au pus bazele dezvoltării cadrului normativ și conceptual al medierii. Grupul a contribuit, de asemenea, în 2012 la „Îndreptarul Organizației Națiunilor Unite pentru o Mediere Eficientă”, un document fundamental pentru cei care practică și studiază medierea în întreaga lume.


01 - cavusoglu-interior

Mevlüt Çavuşoğlu este ministrul afacerilor externe al Republicii Turce.


Read English version here.

Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, și-a exprimat dorința de a dezvolta în continuare capacitatea ONU de a sprijini medierea. Eforturile lui sunt demne de toată lauda. Solicităm tuturor statelor membre ale ONU să susțină viziunea largă și eforturile Secretarului General al ONU Guterres de a preveni și soluționa conflictele de astăzi. Turcia și-a îndeplinit rolul. Turcia este situată în vecinătatea unei o vaste regiuni în care persistă conflicte acute active și înghețate. Prevenirea și soluționarea pașnică a conflictelor este o trăsătură centrală a politicii externe întreprinzătoare și umanitare a Turciei. Turcia depune numeroase eforturi într-un spațiu geografic larg – din Africa până în Orientul Mijlociu, Balcani și în Caucaz. Turcia abordează concilierea într-un cadru de interdependență a sferelor umanitare și de dezvoltare. În acest an, Turcia a devenit din nou cea mai generoasă națiune din lume în ceea ce privește asistența umanitară per cap de locuitor.

Turcia găzduiește Conferințele de Mediere la Istanbul încă din 2012. Aceste conferințe au ca scop reunirea a numeroși practicieni și oameni de știință în domeniul prevenirii conflictelor și a activităților de mediere. Scopul acestor conferințe este de a promova sinergia dintre teorie și practică și de a contribui la creșterea sferei de acțiune, a impactului și a eficienței demersurilor de mediere ale comunității internaționale. Țin să mulțumesc eforturilor mediatorilor care se implică zilnic în soluționarea conflictelor la nivel mondial.

În acest an, conferința va explora modul în care metodologia și practica de mediere pot reprezenta mai bine nevoile actuale. În acest sens, vor fi examinate în mod special două probleme. Una este potențialul medierii în toate etapele unui conflict neîntrerupt, și anume de la prevenire la soluționare și până la implementarea acordului de pace. Cea de-a doua temă importantă va aduce în discuție modelele pentru o mai mare angajare a medierii ca instrument preventiv în contexte în care polarizarea politică, etnică și religioasă creează un mediu de ostilitate.

Aceasta din urmă este deosebit de relevantă, deoarece am ajuns, cu tristețe, să fim martori ai unor tendințe extreme în diverse forme de animozități politice, sociale și religioase. Creșterea numărului de atacuri în Europa împotriva musulmanilor și a migranților este un caz elocvent. Prevenirea este crucială. Cu toate acestea, prevenirea ar fi posibilă numai atunci când societățile recunosc și învață să respecte diferențele și să se angajeze în dialog și interacțiuni autentice. Cred că mediatorii care sunt bine echipați cu codurile culturale de comportament într-o anumită situație de conflict pot atinge un succes remarcabil. Pentru aceasta, trebuie să pregătim mai mulți mediatori, inclusiv în rândul tinerilor, încurajând în același timp mai multe femei în acest sens și echipându-le cu instrumentele potrivite.

Provocările noastre de a face pacea o realitate de necontestat la nivel global sunt imense. Cu toate acestea, ar trebui să vedem oportunitățile din cadrul acestor provocări. Disponibilitatea și dorința comunității internaționale de a-și consolida capacitatea în rezolvarea pașnică a conflictelor, inclusiv medierea, trebuie să fie o prioritate. În timp ce ne pregătim să îi întâmpinăm pe participanții la cea de-a patra Conferință de Mediere din Istanbul, solicit comunității internaționale să se angajeze mai mult în acțiunile de mediere.

 

Tags: , , , , , ,

 

1 comentariu

Lasă un comentariu