Academia de Studii Economice din București anunță lansarea proiectului de cercetare „Parteneriate pentru competitivitate în vederea transferului de cunoștințe prin dezvoltarea unor modele computaționale inovative pentru creșterea economică și sustenabilitatea sectorului de afaceri din România”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltarea Regională, prin Programul Operațional de Competitivitate, ID proiect P_40_382. Valoarea totală a proiectului este de 14.884.240,75 de lei, având o durată de 5 ani.

Obiectivul principal al proiectului constă în promovarea investițiilor în Cercetare-Dezvoltare-Inovare, precum și dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi și învățământul superi-or. În acest sens este avută în vedere îmbunătățirea parteneriatelor de cercetare aplicativă cu organizații din România prin: promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii în sectorul Tehnologii Informaționale și de Comunicații, transferul de calcule de înaltă performanță și noi modele computaționale și crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă.

Beneficiarii acestui proiect vor fi peste 40 de întreprinderi mici şi mijlocii care doresc să își îmbunătățească activitatea curentă prin utilizarea expertizei cercetătorilor și a infrastructurii de cercetare din universitate, la prețuri avantajoase.

Lansarea oficială a proiectului va avea loc în 14.11.2018, începând cu orele 17.00 în sala Virgil Madgearu, a Academiei de Studii Economice din București. Sunt așteptați să participe cercetători, cadre didactice, doctoranzi, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri.

 

Tags: , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu