Noi dovezi arată că programul Erasmus+ le permite studenților să aibă mai mult succes în viața lor personală și profesională și ajută universitățile să devină mai inovatoare, în conformitate cu două noi studii independente publicate luni de Comisia Europeană.

Aceste studii pe scară largă, care se bazează pe feedback-ul primit de la aproape 77 000 de studenți și membri de personal, precum și de la peste 500 de organizații, măsoară și analizează impactul programului Erasmus+ asupra principalilor săi beneficiari. Rezultatele arată cum îi ajută acest program al UE pe tinerii europeni să se pregătească pentru era digitală nouă și să avanseze în cariera lor viitoare. Erasmus+ stimulează, de asemenea, capacitatea de inovare a universităților, implicarea lor la nivel internațional și capacitatea lor de a răspunde nevoilor pieței forței de muncă.

„Este impresionant să vedem cum Erasmus+ le permite tinerilor să aibă succes pe piața modernă a forței de muncă și într-o societate mai diversă. Mă bucur să constat că absolvenții Erasmus+ se simt mai pregătiți să facă față noilor provocări, au perspective de carieră mai bune și sunt mai conștienți de beneficiile pe care UE le aduce în viața lor de zi cu zi. În același timp, universitățile care participă la programul Erasmus+ nu sunt doar mai internaționale, ci și mai bine plasate pentru a răspunde nevoilor pieței muncii.”, a declarat comisarul european pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics.

Principalele constatări ale studiilor sunt următoarele:

  • Erasmus+ îi ajută pe studenți să își descopere cariera pe care și-o doresc și să obțină un loc de muncă mai rapid

Peste 70% dintre foștii studenți Erasmus+ afirmă că înțeleg mai bine ceea ce doresc să facă în cariera lor viitoare atunci când se întorc din străinătate. Experiența lor în străinătate le permite, de asemenea, să își reorienteze studiile astfel încât acestea să corespundă mai bine ambițiilor lor. Studiul de impact privind învățământul superior arată, de asemenea, că 80% dintre aceștia au fost angajați în termen de trei luni de la absolvire, iar 72% au declarat că experiența în străinătate i-a ajutat să obțină primul loc de muncă. Nouă din zece foști studenți Erasmus+ au declarat că utilizează competențele și experiențele dobândite în străinătate în activitatea lor zilnică. Erasmus+ abordează problema decalajelor între competențe și cererea pieței, punând accentul pe dezvoltarea competențelor non-tehnice și interdisciplinare de care au nevoie întreprinderile.

  • Erasmus+ accentuează sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană

Peste 90% din studenții Erasmus+ își îmbunătățesc, de asemenea, capacitatea de a lucra și de a colabora cu persoane din culturi diferite și consideră că au o identitate europeană. Programul a avut cel mai mare impact asupra studenților care erau mai puțin convinși în legătură cu UE înainte de a participa la programul de schimb și asupra studenților care au petrecut timp într-o țară mai diferită din punct de vedere cultural de țara lor. Dintre toți studenții Erasmus+, cei care provin din Europa de Est se identifică cel mai mult cu UE.

  • Erasmus+ sprijină transformarea digitală și incluziunea socială

Datorită proiectelor de cooperare Erasmus+, majoritatea universităților participante sunt mai bine pregătite pentru transformarea digitală. Utilizarea noilor tehnologii și a metodelor inovatoare de predare și învățare contribuie la consolidarea cooperării internaționale și a capacității de inovare a acestora. Cadrele didactice universitare care au participat la programul Erasmus+ sunt mai dornice să implice în cursurile lor personal din întreprinderi decât colegii lor care nu au participat la programe de mobilitate (aproximativ 60%, în comparație cu 40%). Peste 80 % din cadrele didactice universitare raportează că experiența dobândită în străinătate a condus la dezvoltarea unor programe de învățământ mai inovatoare. Mai mult decât atât, două din trei universități participante au declarat că proiectele la nivelul UE contribuie, de asemenea, la sporirea incluziunii sociale și a nediscriminării în învățământul superior.

Din studii reiese și faptul că foștii studenți Erasmus+ sunt mai mulțumiți de locurile lor de muncă în comparație cu cei care nu au mers în străinătate. Aceștia au, de asemenea, o carieră mai internațională și au de aproape două ori mai multe șanse să lucreze în străinătate. Erasmus+ sprijină, de asemenea, spiritul antreprenorial. Unul din patru proiecte de cooperare a contribuit la educația antreprenorială și a consolidat spiritul antreprenorial. O treime din proiecte au contribuit la crearea de spin-off-uri și de întreprinderi nou-înființate.

Între 2014 și 2018, peste 2 milioane de studenți și de cadre didactice din învățământul superior au beneficiat de o perioadă de învățare, formare sau predare în străinătate în cadrul programului Erasmus+. În aceeași perioadă, aproape 1 000 de parteneriate strategice Erasmus+ între instituții de învățământ superior și 93 de alianțe ale cunoașterii între universități și întreprinderi au beneficiat de finanțare din partea UE. Peste 40% din aceste parteneriate și alianțe au format studenți și cadre didactice universitare în vederea dobândirii de competențe orientate spre viitor în domenii precum mediul și schimbările climatice, energia și resursele, aspectele digitale (TIC și competențe digitale) și spiritul antreprenorial.

Cele două studii [Studiul de impact „Erasmus+ Higher Education” (Studiul de impact privind Erasmus+ în învățământul superior) și Studiul „Erasmus+ Higher Education Strategic Partnerships and Knowledge Alliances” (Studiul privind parteneriatele strategice și alianțele cunoașterii în învățământul superior)] au evaluat impactul programului asupra celor doi beneficiari principali: persoane fizice și organizații.

Pentru primul studiu au fost analizate aproape 77 000 de răspunsuri, provenind de la aproximativ 47 000 de studenți Erasmus+, 12 000 de absolvenți și 10 000 de membri ai personalului care au avut o experiență Erasmus+. Rezultatele celui de al doilea studiu se bazează pe răspunsurile primite din partea a 258 de parteneriate strategice și alianțe ale cunoașterii Erasmus+ (reprezentând 504 organizații) care au beneficiat de finanțare în perioada 2014-2016, precum și pe 26 de studii de caz detaliate.

Sursa foto: Facebook/Erasmus+

 

Tags: , , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu