Comisia Europeană a deblocat 1 miliard de euro din Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), care va servi drept garanție pentru Fondul European de Investiții (FEI), din Grupul Băncii Europene de Investiții. Acest lucru va permite FEI să emită garanții speciale pentru a stimula băncile și alți creditori să ofere lichidități pentru cel puțin 100.000 de IMM-uri europene și pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie afectate de impactul economic al pandemiei de coronavirus, finanțarea disponibilă fiind estimată la 8 miliarde euro.

Măsura răspunde angajamentului asumat în comunicarea Comisiei din 13 martie de a oferi un ajutor imediat IMM-urilor care au fost grav afectate, cu fonduri care să poată fi deblocate deja în luna aprilie. Acest demers face parte din pachetul de măsuri anunțat de Grupul BEI la 16 martie, menit să mobilizeze rapid sprijinul pentru IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie din Europa.

Una dintre consecințele economice imediate ale pandemiei de coronavirus este lipsa bruscă de lichidități care afectează întreprinderile mici și mijlocii. Aceste întreprinderi sunt, în general, cele mai afectate într-o situație de criză și este esențial să fie sprijinite cu lichidități suficiente pentru a putea supraviețui crizei. Cu toate acestea, într-o situație de penurie de lichidități, băncile nu sunt stimulate să acorde împrumuturi IMM-urilor, din cauza creșterii bruște a riscului perceput. Acesta este motivul pentru care garanțiile UE care sprijină aceste împrumuturi sunt necesare. Începând de acum, FEI oferă pieței garanții specifice sprijinite de FEIS pentru a limita impactul pandemiei asupra întreprinderilor mici și mijlocii și asupra întreprinderilor mici cu capitalizare medie.

„Comisia și Fondul European de Investiții pun la dispoziție finanțare în valoare de 8 miliarde euro, oferind astfel un ajutor imediat sub formă de lichidități pentru IMM-urile din Europa afectate de pandemia de coronavirus. Fondurile vor fi alocate deja în această lună prin intermediul băncilor locale și al creditorilor locali pentru a ajuta întreprinderile cele mai afectate de criză”, a subliniat Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru o economie în serviciul cetățenilor,

Suma de 1 miliard de euro deblocată din FEIS în temeiul mecanismului de garantare a împrumuturilor din cadrul programului COSME și prin componenta InnovFin – Garanții pentru IMM-uri din cadrul programului Orizont 2020 permite FEI să ofere garanții în valoare de 2,2 miliarde euro intermediarilor financiari, deblocând finanțări disponibile în valoare de 8 miliarde euro. Garanțiile vor fi oferite prin intermediul FEI pe piață, printr-o cerere de exprimare a interesului publicată astăzi către mai multe sute de intermediari financiari, inclusiv bănci și creditori alternativi. Principalele caracteristici ale acestor garanții vor fi:

  • un acces simplificat și mai rapid la garanția FEI;
  • o acoperire mai mare a riscurilor – până la 80 % din pierderile potențiale aferente împrumuturilor individuale (spre deosebire de acoperirea-standard de 50 %);
  • accentul pus asupra împrumuturilor pentru capital circulant în întreaga UE;
  • acordarea unor condiții mai flexibile, inclusiv amânarea, reeșalonarea sau suspendările temporare ale obligației de rambursare a împrumuturilor.

Noile caracteristici vor fi accesibile noilor intermediari financiari, precum și intermediarilor financiari existenți care colaborează deja cu FEI, care vor oferi la rândul lor condiții speciale pentru peste o sută de mii de întreprinderi care beneficiază de garanții în cadrul programelor COSME LGF și InnovFin SMEG.

Ca urmare a cererii de exprimare a interesului, intermediarii financiari care au acorduri în vigoare cu FEI în cadrul programelor COSME și InnovFin vor avea acces imediat la noile garanții, la cerere. Alți intermediari financiari pot avea acces la garanții în urma unei proceduri de cerere rapidă. În acest mod, noile fonduri pot fi deja direcționate către întreprinderile grav afectate în luna aprilie. IMM-urile vor putea să depună cereri (cerere COSME; cerere InnovFin) direct la băncile locale și la creditorii locali ce participă la program, care vor figura pe lista www.access2finance.eu.

Comisia și Grupul BEI vor continua să depună eforturi în vederea adoptării unor măsuri suplimentare și vor utiliza toate instrumentele pe care le au la dispoziție pentru a contribui la limitarea pandemiei de coronavirus și la atenuarea consecințelor economice ale acesteia.

Pentru a debloca suma de 1 miliard EUR din bugetul UE, Comisia și Grupul BEI au adus o serie de modificări acordurilor lor specifice.

Fondul European de Investiții (FEI) face parte din grupul Băncii Europene de Investiții. Principala sa misiune este de a sprijini microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii din Europa, ajutându-le să acceseze finanțări. FEI creează și dezvoltă capital de risc, capital de creștere și instrumente de garantare și de microfinanțare care vizează în mod specific acest segment de piață. În această calitate, FEI promovează obiectivele UE de sprijinire a inovării, a cercetării și a dezvoltării, a spiritului antreprenorial, a creșterii economice și a ocupării forței de muncă.

COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), desfășurat în perioada 2014-2020, cu un buget total de 2,3 miliarde euro. Cel puțin 60 % din program este dedicat facilitării accesului IMM-urilor din Europa la finanțare, prin intermediul a două instrumente financiare. Mecanismul de garantare a împrumuturilor din cadrul COSME sprijină garanții și contragaranții pentru instituțiile financiare, pentru a le ajuta să acorde IMM-urilor mai multe împrumuturi și finanțare prin leasing. Mecanismul de capitaluri proprii pentru creștere din cadrul COSME contribuie la furnizarea de capital de risc pentru IMM-uri, în principal în etapele de expansiune și de creștere.

Orizont 2020 este programul UE pentru cercetare și inovare, desfășurat în perioada 2014-2020, cu un buget total de 77 de miliarde EUR. În cadrul programului Orizont 2020, instrumentele financiare InnovFin – Finanțare UE pentru inovatori – vizează facilitarea și accelerarea accesului la finanțare pentru întreprinderile inovatoare din întreaga Europă. În special, Fondul de garantare pentru IMM-uri (SMEG) din cadrul InnovFin oferă garanții și contragaranții privind finanțarea prin îndatorare pentru împrumuturi cu o valoare cuprinsă între 25 000 euro și 7,5 milioane euro, pentru îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor și al întreprinderilor cu capitalizare medie inovatoare. În cadrul InnovFin SMEG, un mecanism gestionat de FEI, intermediarii financiari (bănci și alte instituții financiare) beneficiază de o garanție care acoperă o parte din pierderile lor legate de finanțările prin îndatorare în temeiul acestui mecanism.

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) este pilonul de finanțare al Planului de investiții pentru Europa, care a fost lansat în noiembrie 2014, pentru a inversa tendința descendentă a nivelurilor de investiții și a plasa Europa pe calea redresării economice. Abordarea sa inovatoare bazată pe utilizarea unei garanții bugetare a UE acordată Grupului BEI permite mobilizarea de fonduri publice și private substanțiale pentru investiții în sectoare strategice ale economiei europene. Planul de investiții pentru Europa a generat deja investiții în valoare de peste 460 de miliarde EUR și a sprijinit 1,1 milioane de întreprinderi nou-înființate și IMM-uri în întreaga Europă. Cele mai recente cifre privind FEIS, în funcție de sector și de țară, sunt disponibile aici.

Cerere de exprimare a interesului adresată intermediarilor financiari pentru mecanismul de garantare a împrumuturilor din cadrul COSME

Cerere de exprimare a interesului adresată intermediarilor financiari pentru Fondul de garantare pentru IMM-uri (SMEG) din cadrul InnovFin

 

Tags: , , , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu