În cadrul submăsurii POR 2.2 a fost supus consultării publice până pe 29 mai 2020 noul ghid de finanțare pentru investiții (mari) IMM, existând posibilitatea ca apelul de finanțare să fie deschis la 1 iulie 2020. Fondurile oferite pentru fiecare proiect de investiții vor fi între 2 și 6 milioane de euro.

Cine poate primi banii?

Beneficiarii țintă sunt întreprinderi mici și mijlocii (cu cel puțin 10 angajați, dar nu mai mult 249). Localizarea investițiilor trebuie să fie în mediul urban și prin excepție pentru întreprinderi mijlocii (cu cel puțin 50 angajați) în mediul rural. Sunt eligibile Investițiile efectuate în toate Regiunile de dezvoltare (mai puțin București-Ilfov).

Câți bani pot fi primiți și cu cât trebuie să contribuie investitorul?

Ajutorul minim per proiect este de 2 milioane Euro, iar cel maxim este 6 milioane Euro, reprezentând 70% din valoarea eligibilă a investiției pentru întreprinderile mici sau 60% din aceeași valoare pentru întreprinderile mijlocii. Pentru Regiunea Vest, intensitatea ajutorului se diminuează cu 15%.

Ce domenii economice sunt vizate? Care sunt cele favorizate?

Lista domeniilor este una cuprinzătoare, punându-se accentul pe producătorii industriali, dar sunt eligibile și codurile CAEN din domeniul construcțiilor, al industriei HORECA, logistică (depozite și manipulări), edituri, producție audio video, IT, medicină, cultura, sport.  Favorizate sunt codurile CAEN din clasele 13 pana la 33 (mai puțin clasa 19), adică activități de producție și instalare de mașini, utilaje, echipamente, componente și bunuri de larg consum nealimentare.

Ce criterii contează la evaluare?

Grila de evaluare pune accentul pe capacitatea economică și financiară a solicitantului, punctându-se indicatorii financiari legați de solvabilitate, rentabilitate, raportul rezultatului net din anul precedent și finanțarea nerambursabilă solicitată (cei care au un profit de minimum 30% din finanțarea solicitată având cel mai mare punctaj), durata de activitate a solicitantului (cei de peste 7 ani având avantaj).

Calitatea planului de afaceri și rezultatele financiare previzionate vor avea o contribuție definitorie în obținerea finanțării până la 35% din punctajul de departajare.

Este indicat ca proiectele să prevadă măsuri de eficientizare energetică, reducerea deșeurilor, să permită angajarea persoanelor defavorizate.

Investițiile IMM-urilor care contribuie la concentrarea strategică (vizează aspecte incluse în strategiile de dezvoltare locală selectate in cadrul axei prioritare 7 POR sau în cadrul strategiilor integrate de dezvoltare urbană finanțabilă prin AXA 4 POR sau în cadrul unei strategii de dezvoltare locală sau națională) vor avea punctaj suplimentar.

Pentru ce activități se oferă banii?

Proiectele trebuie să includă obligatoriu investiții în active corporale:

  • construcții pentru producție și servicii (inclusiv cheltuieli de proiectare și asistență tehnică);
  • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
  • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile.

Proiectele pot include și investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare.

Estimare privind deschiderea apelului

Având în vedere procedurile ce trebuie îndeplinite, este de așteptat ca apelul să se deschidă pe 1 iulie 2020.

 

Tags: , , , , , ,

 

1 comentariu

  1. […] trecută am anunțat lansarea în consultare publică a ghidului de finanțare pentru măsura POR 2.2-IMM, care oferă pentru fiecare proiect de investiții sume între 2 și 6 milioane de euro. În acest […]

Lasă un comentariu