În urma aprobării deciziei privind resursele proprii de către toate statele membre ale UE, Comisia poate începe acum să adune resurse pentru a finanța redresarea prin intermediul instrumentului NextGenerationEU, a anunțat marți executivul european. Potrivit propriilor estimări, în 2021 Comisia va emite obligațiuni pe termen lung în valoare de aproximativ 80 de miliarde euro, care vor fi completate cu titluri pe termen scurt („EU-Bills”) pentru a acoperi restul cerințelor de finanțare. Valoarea exactă atât a obligațiunilor UE, cât și a EU-Bills va depinde de nevoile exacte de finanțare, iar Comisia va revizui această evaluare în toamnă.

În acest mod, Comisia va fi în măsură să finanțeze, pe parcursul celei de a doua jumătăți a anului, toate granturile și împrumuturile planificate pentru statele membre în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și totodată să acopere nevoile politicilor UE care beneficiază de finanțare din instrumentul NextGenerationEU.

Acest plan de finanțare se bazează pe o estimare inițială a nevoilor statelor membre în materie de împrumuturi și de granturi. Comisia va actualiza planul de finanțare în septembrie, când va avea o imagine de ansamblu mai exactă asupra nevoilor de finanțare ale statelor membre ale UE pentru ultimele luni ale anului.

Comisia a adoptat marți și Decizia anuală de împrumut pentru 2021. Această decizie include sumele maxime pe care Comisia este autorizată să le împrumute până la sfârșitul anului.

Comisia va finaliza acum pregătirile pentru prima emisiune NextGenerationEU prevăzută pentru luna iunie. Primele EU-Bills vor fi emise în luna septembrie, când platforma de licitație a UE va deveni operațională.

Pentru a finanța NextGenerationEU, Comisia Europeană, în numele UE, va împrumuta de pe piețele de capital până la 750 de miliarde euro la prețurile din 2018 sau până la aproximativ 800 de miliarde euro în prețuri curente. În mod concret, aceasta va însemna că vor putea fi împrumutate, în medie, circa 150 de miliarde euro anual între jumătatea anului 2021 și 2026, UE urmând să devină astfel unul dintre cei mai mari emitenți în euro.

Începerea contractării împrumuturilor 

Prima emisiune de obligațiuni va avea loc prin intermediul unei sindicalizări și va fi organizată cu instituțiile incluse în rețeaua de dealeri primari a Comisiei, astfel cum s-a anunțat luni. Alte tranzacții sindicalizate sunt prevăzute să aibă loc înainte de sfârșitul lunii iulie.

De asemenea, Comisia intenționează să înceapă emiterea de obligațiuni UE și de EU-Bills prin proceduri de licitație începând din septembrie 2021. Odată ce sistemul de licitație va fi instituit, Comisia va organiza periodic sindicalizări și licitații pentru obligațiuni. Comisia va organiza, de asemenea, licitații periodice pentru EU-Bills. Mai multe detalii cu privire la datele licitațiilor, precum și la structura programului EU-Bill, vor fi publicate înainte de începerea licitației, mai târziu în cursul acestui an.

Context

Anunțul de ieri este în concordanță cu strategia diversificată de finanțare pentru împrumuturile NextGenerationEU, astfel cum a fost prezentată la 14 aprilie. Aceasta se bazează pe măsurile anterioare întreprinse de Comisie pentru a asigura executarea cu succes a operațiunilor de împrumut. La începutul lunii mai, Comisia a anunțat furnizorul platformei sale de licitație. Comisia a adoptat, de asemenea, prima listă a membrilor rețelei sale de dealeri primari. Cele 39 de bănci de pe listă vor sprijini plasarea cu succes a obligațiunilor NextGenerationEU la investitori, în cele mai avantajoase condiții posibile pentru statele membre ale UE și pentru cetățenii acestora.

Comisia va putea merge pe piață pentru a finanța planul de redresare începând cu luna iunie, grație aprobării rapide, în doar cinci luni, a deciziei privind resursele proprii.

Se preconizează că decizia de a finanța NextGenerationEU prin intermediul finanțării de pe piața de capital va avea beneficii pe termen lung atât pentru bugetul UE, cât și pentru statele membre ale UE.

Datorită ratingului de credit ridicat al UE, Comisia va putea împrumuta în condiții avantajoase. Ulterior, Comisia va transfera beneficiul către statele membre ale UE în mod direct atunci când le acordă împrumuturi sau către bugetul Uniunii sub forma unor rate scăzute ale dobânzii pentru împrumuturile destinate finanțării cheltuielilor de redresare.

Având în vedere volumul, frecvența și complexitatea operațiunilor de împrumut care urmează, Comisia va urma cele mai bune practici utilizate de emitenți mari și frecvenți și va pune în aplicare o strategie de finanțare diversificată.

Acest lucru este diferit de abordarea „back-to-back” pe care Comisia a utilizat-o până în prezent pentru a împrumuta de pe piețe, inclusiv în cadrul programului SURE. În ultimii 40 de ani, Comisia Europeană a derulat mai multe programe de creditare pentru a sprijini statele membre ale UE și țările terțe. Toate aceste operațiuni de creditare au fost finanțate prin împrumuturi „back-to-back”, în principal prin emisiuni de obligațiuni sindicalizate.

 

Tags: , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu