Relansarea Măsurii 3 după un an, așa cum este prezentată în noile documente consultative, ar putea fi o șansă nesperată pentru investitorii oportuniști și pentru consultanții creativi.

Pe de altă parte, dacă actualele reguli de punctaj și selecție din ghidul consultativ vor fi păstrate, reînviata Măsură 3 va fi o ocazie ratată de către stat pentru susținerea investițiilor real productive ale mediului privat antreprenorial.

Practic, după aproape un an de la anularea primei competiții de proiecte pentru Măsura 3, ea urmează a fi relansată într-o formă ce păstrează și chiar dezvoltă gravele neajunsuri din trecut.

Parcurgerea ghidului consultativ pentru Măsura 4.1.1, adus vineri, 10 septembrie, în atenția publicului de către AM POC (Autoritatea de Management a Programului Operațional Competivitate) sau măcar a unui rezumat al ghidului precum cel făcut de Initial Advisory ne arată o oportunitate aparentă pentru antreprenori de a obține 1.000.000 euro per proiect cu o contribuție proprie între 5 si 15% pentru dezvoltarea unor investiții productive.

După o citire mai atentă, ghidul îi pune pe cei cât de cât avizați, adică deopotrivă grupul țintă al IMM-urilor (afectate de criza COVID-19), cât și consultanți, după depășirea perplexității inițiale, în fața unei decizii relativ simple de luat în economia capitalistă: fie să își asume riscul unor proiecte investiționale oneste, morale și cu viziune, fie să depună proiecte relativ lipsite de risc, fără valoare adăugată, care presupun eforturi minime, dar pentru care este nevoie de ceva creativitate, și din care să rezulte beneficii mai mult decât rezonabile, atât pentru beneficiari, cât și pentru consultanți

Mai întâi trebuie subliniat că apelul este unul competitiv, cu depunere continuă, la termen, unde se depune un plan de afaceri complex, bazat chiar și pe studii de fezabilitate în unele cazuri (acolo unde se investește în construcții noi supuse autorizării). Proiectele ce sunt evaluate cu cel puțin 70 de puncte vor fi contractate în ordinea depunerii cererilor de finanțare. Astfel, un proiect de 70 de puncte va câștiga finanțare dacă va fi depus în primele zile, iar unul de 100 puncte va pierde finanțarea dacă bugetul măsurii este deja consumat la data depunerii.

Plecând de la această premisă ce avantajează superficialitatea în detrimentul calității sub pretextul urgenței stimulării economiei (brusc regăsit după un an de tergiversări), echipa consultant-IMM solicitant trece direct la parcurgerea modului de acordare a punctajului. Decizia nu poate fi decât una singură: obținerea unui punctaj cât mai mare, pe cu totul alte criterii decât cele de competitivitate, pentru că nici grila de evaluare nu instituie o modalitate de departajare a proiectelor în funcție de calitatea lor, după cum veți vedea mai jos. În consecință, complexitatea planului de afaceri se va reduce la atingerea formală a punctelor precizate în ghid și concentrarea exclusivă pe criteriile strâmbe de selecție.

Primul dintre acestea este aparent onest. Sunt favorizate firmele care au înregistrat cifre de afaceri în scădere în anul 2020 față de anul 2019, fiind punctate maximal (40 puncte din 100) cele care au o scădere de cel puțin 30%. Ele trebuie să nu fie în procedură de reorganizare, faliment și să nu fi fost în dificultate financiară în anul 2019.

Nu contestăm necesitatea sprijinirii acestora, dar un grant de 1.000.000 euro (în care cofinanțarea este de maximum 15%) dat unei firme care este într-o situație economică precară, chiar și din motive de criză sanitară, pune niște riscuri grele și pentru beneficiar și pentru finanțator. Cu mult mai grav este că firmele care nu au înregistrat scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 5% sunt neeligibile. Antreprenorii care și-au asumat riscuri, au inovat și au reușit să găsească soluții alternative, inovative sunt discriminați.

Criteriul următor este ca minimum 20% din investiție să contribuie, în mod substanțial, la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice. 40 de puncte se acordă acestui criteriu din cele 100 totale. Astfel pentru fiecare 10% investiți în astfel de activități peste pragul minim de 20% se acordă 5 puncte. Proiectele care se duc 90% în astfel de investiții sunt punctate cu 40 puncte, dar este totuși suficient pentru pragul de calitate de 70 puncte să investim 80% din proiect, sau chiar mai puțin dacă punctăm la criteriile următoare.

Norocul de a avea activitatea într-un cod CAEN cu balanță comercială negativă (turism) îți mai aduce 5 puncte. Dacă firma implementează un proces sau obține în urma investiției un produs inovativ mai câștigă 5 puncte.

Ultimul criteriu este creșterea productivității per angajat în anul 3 de sustenabilitate (după finalizarea investiției) cu cel puțin 15%. Anul de referință pentru cifra de afaceri și pentru numărul minim de angajați este 2019.

Prin urmare, dacă aveți, de exemplu, o agenție de turism, este foarte probabil să fi fost afectată drastic de COVID 19. Dar nu vă faceți griji, după ajutorul HORECA la care sperăm că v-ați calificat, statul se străduiește ca și prin Măsura 3 reînviată soarele să răsară și mai strălucitor pe strada dumneavoastră! Vă puteți concentra acum pe această nouă și imensă oportunitate!

Să spunem că ați avut o cifra de afaceri de 80.000 euro și 2 angajați. In 2020 ați avut o scădere de cel puțin 30% a cifrei de afaceri. Puteți aplica să accesați 1.000.000 Euro cu o contribuție de doar 5%. Și aveți toate șansele! Astfel, cel mai simplu este să achiziționați un sediu de câteva sute de mii euro, pe care îl izolați termic, adăugați o investiție în panouri fotovoltaice, la maximum cât vă permite spațiul (teren, acoperiș etc). Eventual investiți și în pompe de căldură: nu uitați, puneți doar 5% din bugetul total, chiar și consultanța este eligibilă!. Din diferență, cumpărați mașini electrice și/sau hibrid pe care le introduceți în pachete turistice sau le veți închiria. Astfel, după 3 ani, proiectul dumneavoastră va arăta o creștere semnificativă a productivității per angajat (venituri din închirieri + activitatea curentă – se estimează că în 2024 inclusiv turismul de incoming își va reveni în România, cel de outgoing fiind deja în creștere). După 5 ani (dacă ați investit în imobil) sau după 3 ani (dacă ați cumpărat mașini hibrid/electrice) puteți să vindeți toate activele. Chiar și mașinile își vor menține o valoare ridicată – să zicem 40-50%. Veți câștiga fără bătaie de cap o sumă de 10 ori mai mare decât cea investită de dumneavoastră. Nu e un randament rău pentru 5 ani! Dacă se ating punctele legate de productivitate, domeniul de activitate și inovație la nivelul firmei, iar solicitantul a avut o scădere a cifrei de afaceri mai mare de 30%, acesta pleacă de la 60 puncte. Investițiile în mediu trebuie să fie de minimum 30%, pentru a obține un punctaj de 70 puncte. Important este ca solicitantul să depună proiectul printre primii. Calitatea proiectului trebuie să fie una minimală și formală!

Exemplul de mai sus este unul fezabil, real și perfect legal conform ghidului actual. Nu e un pamflet. In extremis, o achiziție de imobil cu 50% din valoarea proiectului, completată de măsuri de eficiență energetică, de producere energie regenerabilă (fotovoltaică, eoliană etc) și de achiziții de mașini electrice va reprezenta de fapt cam esența tuturor proiectelor cu șanse reale de câștig. În calitate de consultant în finanțări nerambursabile cu experiență reală de 20 de ani pot construi scenarii ușor mai complexe, dar aproximativ la fel de profitabile pe baza prezentului ghid supus consultării. Toate se vor încadra în condițiile de mai sus, dar puține vor fi etice și morale și mai toate vor aduce o contribuție minimală la dezvoltarea economică și chiar la lupta pentru atenuarea crizei climatice, obiectivele programului vor fi atinse doar pe hârtie.

Acest ghid trebuie modificat și îmbunătățit drastic în partea de punctare și selecție! Trebuie renunțat complet la orice urmă din criteriul primul venit, primul servit (chiar și cu prag de calitate) cel puțin până la trecerea unei perioade decente pentru transmiterea unor aplicații conforme (să zicem 45 de zile). Proiectele de achiziții imobile sunt clar favorizate față de cele de construcții noi (studiile de fezabilitate cer mai mult timp decât evaluările), deși acestea aduc dezvoltare. La fel investițiile în competitivitate. Greutatea scăzută acordate criteriilor de inovare, productivitate (precum și modul simplist de punctare a acestora, ca și a celorlalte în general) fac să fie câștigătoare investiții mai degrabă neproductive.

Eu și colegii mei, în calitate de consultanți, vom transmite sugestiile noastre de îmbunătățire a metodei de selecție, a criteriilor, a modului de punctare a acestora (renunțarea la punctarea în scară, acolo unde criteriile pot fi liniar măsurabile, ex. ponderea procentuală a investițiilor în măsuri de mediu) în așa fel încât această măsură să nu mai genereze abuzuri și discriminări, dar mai ales să devină o măsură de REACT-ie care să contribuie la relansare economică reală. De aceea încurajăm toți posibilii beneficiari să ne scrie propunerile lor pe adresa finantari@advisory.ro și /sau să le transmită direct AM POC la adresele din ghid. Noi vom centraliza aceste observații și vom ușura munca AM POC pentru a ajunge la un ghid onest. Vom sta la dispoziția lor cu puterile și cunoștințele noastre pentru consultări și construcție de scenarii care să ducă la dezvoltare. In felul acesta vor putea fi finanțate proiecte cu valoare adăugată reală sustenabile pe termen lung.

Știm din anii precedenți că eforturile menționate în paragraful de mai sus pot fi futile, deoarece există o anchilozare a aparatului birocratic în modele așa zis testate și pentru că este clar că există interese incredibile care determină aceste propuneri. Altfel nu se explică posibilitatea de a cheltui 50% din sume pentru achiziția de imobile, teoretic destinate activității unor firme în dificultate. Ridicolul este evident: de obicei, la firmele aflate în dificultate, imobilele sunt dezinvestite cam în toate domeniile, ca măsură de reorganizare a activității, pentru a elibera resurse destinate unor investiții cu o productivitate mai ridicată!

Chiar și așa, noi vom oferi în continuare sprijinul nostru antreprenorilor pentru a-și maximiza șansele de câștig respectând pe deplin din toate punctele de vedere ghidul de finanțare. Schema orientativă prezentată mai sus este una simplistă, dar perfect fezabilă și legală!

 

Tags: , , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu