Comisia Europeană a prezentat vineri două propuneri privind introducerea conturilor personale de învățare pe tot parcursul vieții și a micro-certificatelor, astfel cum s-a anunțat în Agenda pentru competențe și în Comunicarea privind spațiul european al educațieidin 2020. Sunt făcuți astfel pași concreți în vederea obiectivului UE ca, până în 2030, 60 % din toți adulții să ia parte la activități de formare în fiecare an.

Prea puține persoane participă la activități de învățare periodice după perioada de educație și formare inițială, deoarece adesea nu dispun de resurse financiare sau de timp pentru a-și îmbunătăți cunoștințele și a dobândi noi competențe sau nu sunt la curent cu oportunitățile de învățare existente și cu beneficiile pe care le oferă. De exemplu, în peste 90 % din locurile de muncă actuale și în aproape toate sectoarele este necesar un anumit nivel de competențe digitale, însă numai 56 % dintre adulți aveau competențe digitale de bază în 2019.

Cele două noi propuneri cu privire la conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții și la micro-certificate vor contribui la abordarea acestor provocări, oferind mai multe posibilități oamenilor de a identifica oferte de învățare și oportunități de angajare.

Conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții

Propunerea Comisiei urmărește să garanteze că fiecare persoană are acces la oportunități de formare relevante, adaptate nevoilor sale, pe tot parcursul vieții, indiferent dacă sunt sau nu angajate în momentul respectiv.

În acest scop, propunerea de recomandare a Consiliului abordează principalele obstacole întâmpinate de oameni în prezent în ceea ce privește formarea – motivație, timp și finanțare – solicitând statelor membre, împreună cu partenerii sociali:

  • să creeze conturi personale de învățare pe tot parcursul vieții și să ofere drepturi la formare pentru toți adulții de vârstă activă;
  • să definească o listă cu cursuri de formare relevante și verificate din punctul de vedere al calității pentru piața forței de muncă care să fie eligibilă pentru finanțare din conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții și să o facă accesibilă prin intermediul unui registru digital, de exemplu de pe un dispozitiv mobil;
  • să ofere de oportunități de orientare profesională și de validare a competențelor dobândite anterior, precum și concedii plătite pentru formare.

Aspectul inovator al acestei propuneri constă în plasarea directă a individului în centrul dezvoltării competențelor. De asemenea, recomandarea invită statele membre să moduleze finanțarea în funcție de nevoile de formare ale indivizilor.

Micro-certificatele

Micro-certificatele certifică rezultatele învățării în urma unei experiențe de învățare de mică amploare (de exemplu, un curs sau o formare de scurtă durată). Ele oferă o modalitate flexibilă și specifică de a ajuta oamenii să își dezvolte cunoștințele, aptitudinile și competențele de care au nevoie pentru dezvoltarea personală și profesională.

Propunerea Comisiei urmărește să asigure funcționarea micro-certificatelor la nivelul instituțiilor, al întreprinderilor, al sectoarelor și chiar transfrontalier. În acest scop, statele membre ar trebui să convină asupra:

  • unei definiții comune a micro-certificatelor;
  • elementelor standard pentru descrierea lor, precum și
  • a principiilor-cheie pentru conceperea și emiterea acestora.

Scopul este de a garanta că micro-certificatele sunt de înaltă calitate și sunt emise într-un mod transparent, pentru a consolida încrederea în ceea ce certifică. Acest lucru ar trebui să sprijine utilizarea micro-certificatelor de către cursanți, lucrători și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, care pot beneficia de ele. Propunerea introduce, de asemenea, recomandări privind micro-certificatele în sistemele de educație și formare și în politicile care vizează piețele forței de muncă. Acest lucru ar trebui să le permită oamenilor să dobândească competențe noi sau suplimentare într-un mod adaptat, care să îi includă pe toți. O abordare europeană în ceea ce privește micro-certificatele este, de asemenea, un element-cheie pentru realizarea unui Spațiu european al educației până în 2025. Acestea pot face parte din oferta de învățare inclusă în conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții.

 

Tags: , , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu