225 de noi proiecte au fost aprobate miercuri de Comisia Europeană în cadrul instrumentului de sprijin tehnic pentru a asista statele membre să pregătească, să conceapă și să implementeze reforme. Scopul proiectelor este ca la finalul lor statele să dispună de administrații publice moderne și reziliente, de strategii de creștere durabilă și de economii reziliente. Reformele avute în vedere vizează în același timp să consolideze capacitatea statelor membre de a reacționa la crizele actuale și viitoare. Mai multe proiecte de reformă sunt incluse și în planurile naționale de redresare și reziliență.

În 2022, instrumentul de sprijin tehnic va continua să asiste statele membre să conceapă și să implementeze reformele în direcția tranziției verzi și a celei digitale, precum și să amelioreze capacitatea operațională și eficiența administrațiilor lor publice. De exemplu, 36 % din cereri se concentrează pe îndeplinirea obiectivelor Pactului verde și 51 %, pe tranziția digitală. Totodată, 57 % din cererile de sprijin primite în cadrul instrumentului de sprijin tehnic care au fost selectate pentru 2022 sunt legate de reforme în cadrul planurilor de redresare și reziliență ale statelor membre.

Programul de lucru pe 2022 al instrumentului de sprijin tehnic include și unele noutăți:

  • proiecte multinaționale sau multiregionale: sunt proiecte care oferă sprijin tehnic pentru abordarea provocărilor comune din mai multe state membre sau regiuni, concentrându-se asupra acelorași priorități. În cadrul acestor proiecte se promovează învățarea reciprocă și dezvoltarea unor abordări comune prin intermediul schimburilor între părți;
  • proiecte emblematice: concepute de Comisie pentru a sprijini reformele care sunt în mare măsură necesare în toate statele membre și care sunt în concordanță cu prioritățile UE. De exemplu, proiectul emblematic „Sprijin pentru valul de renovări” vizează statele membre care doresc să conceapă și să implementeze reforme prin care să susțină renovarea clădirilor. Proiectul emblematic „Punerea în aplicare a Garanției europene pentru copii” sprijină statele membre să pună în aplicare Recomandarea Consiliului de instituire a Garanției europene pentru copii. Se oferă sprijin tehnic pentru punerea în aplicare a acțiunilor și politicilor care previn și combat sărăcia și excluziunea socială în rândul copiilor.

50 % dintre cereri sunt legate de proiecte emblematice, cum ar fi turismul, valul de renovări, integrarea perspectivei de gen, administrația publică și integrarea migranților, iar 30 % dintre cereri sunt proiecte multinaționale sau multiregionale.

Instrumentul de sprijin tehnic este principalul instrument de care dispune Comisia pentru a oferi, la cererea autorităților naționale, sprijin tehnic pe parcursul derulării reformelor din UE. Acesta face parte din cadrul financiar multianual și din Planul de redresare pentru Europa. Instrumentul continuă acțiunile de succes derulate în cadrul Programului anterior de sprijin pentru reforme structurale, prin intermediul căruia s-au realizat, din 2017, peste 1 400 de proiecte de asistență tehnică în toate statele membre.

Reforme eligibile pentru a primi asistență în cadrul instrumentului de sprijin tehnic se vor realiza în următoarele domenii (enumerare nelimitativă): administrația publică, gestionarea finanțelor publice, gestionarea migrației, mediul de afaceri, sectorul financiar, piața muncii, sistemele de educație, serviciile sociale, sprijinul pentru copiii vulnerabili, asistența medicală, tranziția verde și securitatea cibernetică.

 

Tags: , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu