Comisia Europeană a propus marți noi norme pentru a stabili măsuri comune de securitate cibernetică și securitate a informațiilor pentru toate instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE. Propunerea urmărește să consolideze reziliența și capacitățile de răspuns ale acestora la amenințările și incidentele cibernetice, precum și să asigure o administrație publică a UE rezilientă și sigură, în contextul intensificării activităților cibernetice răuvoitoare în peisajul mondial.

Comisia a propus un regulament privind securitatea cibernetică și un regulament privind securitatea informațiilor. Prin stabilirea unor priorități și cadre comune, aceste norme vor consolida și mai mult cooperarea interinstituțională, vor reduce la minimum expunerea la riscuri și vor consolida în continuare cultura UE în domeniul securității.

Regulamentul privind securitatea cibernetică

Regulamentul propus privind securitatea cibernetică va institui un cadru de guvernanță, de gestionare a riscurilor și de control în domeniul securității cibernetice. Acest lucru va conduce la crearea unui nou Consiliu interinstituțional pentru securitate cibernetică, va spori capacitățile în materie de securitate cibernetică și va stimula evaluări periodice ale maturității și o mai bună igienă cibernetică. El va extinde, de asemenea, mandatul Centrului de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE (CERT-UE), ca centru de informații operative, de schimb de informații și de coordonare a răspunsului la incidente legate de amenințări, ca organism consultativ central și ca furnizor de servicii.

Elemente-cheie ale propunerii de regulament privind securitatea cibernetică:

 • Consolidarea mandatului CERT-UE și asigurarea resurselor necesare pentru îndeplinirea acestuia;
 • Impunerea unei obligații pentru toate instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE de a:
  • dispune de un cadru de guvernanță, de gestionare a riscurilor și de control în domeniul securității cibernetice;
  • implementa un scenariu de referință al măsurilor de securitate cibernetică care să abordeze riscurile identificate;
  • efectua evaluări periodice ale maturității;
  • pune în aplicare un plan de îmbunătățire a securității cibernetice a acestora, aprobat de conducerea entității;
  • face schimb de informații legate de incidente cu CERT-UE fără întârzieri nejustificate.
 • Instituirea unui nou Consiliu interinstituțional pentru securitate cibernetică care să conducă și să monitorizeze punerea în aplicare a regulamentului și să coordoneze CERT-UE;
 • Redenumirea CERT-UE, din „Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică” în „Centrul de securitate cibernetică”, în conformitate cu evoluțiile din statele membre și de la nivel mondial, cu păstrarea însă a denumirii prescurtate „CERT-UE” pentru recunoașterea numelui.

Regulamentul privind securitatea informațiilor

Regulamentul propus privind securitatea informațiilor va crea un set minim de norme și standarde de securitate a informațiilor pentru toate instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE, pentru a asigura o protecție sporită și coerentă împotriva amenințărilor în continuă evoluție la adresa informațiilor lor. Aceste noi norme vor oferi un teren stabil pentru un schimb securizat de informații între instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE, precum și cu statele membre, pe baza unor practici și măsuri standardizate de protejare a fluxurilor de informații.

Elemente-cheie ale propunerii de regulament privind securitatea informațiilor:

 • Instituirea unei guvernanțe eficiente pentru a încuraja cooperarea între toate instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE, și anume instituirea unui Grup interinstituțional de coordonare a securității informațiilor;
 • Stabilirea unei abordări comune a clasificării informațiilor pe baza nivelului de confidențialitate;
 • Modernizarea politicilor de securitate a informațiilor, incluzând pe deplin transformarea digitală și munca la distanță;
 • Eficientizarea practicilor actuale și obținerea unei mai mari compatibilități între sistemele și dispozitivele relevante.
 

Tags: , , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu